Translation: from turkish

zengin olmak

Look at other dictionaries:

 • zengin olmak — çok mal ve para edinmek En nihayet işi sigortacılığa dökerek bu yüzden hayli zengin olmuştu. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • zengin — sf., Far. sengīn 1) Parası, malı çok olan, varlıklı, fakir, yoksul karşıtı Şık, zengin, keyfi yerinde, yazı Avrupa da ve kışı Beyrut ta geçiren Suriyelilerden biri idi. F. R. Atay 2) Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kemeri dolu olmak — çok zengin olmak Genç, ihtiyar, hepsi tüysüz tüysüz, gözleri fersizdir fakat hepsinin kemeri doludur. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • TEBAKKUR — İlim ve malda genişlik üzere olmak. Âlim ve zengin olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • köşeyi dönmek — 1) hiçbir çaba göstermeden kısa sürede zengin olmak 2) kısa yoldan ve büyük bir emek harcamadan sosyal ve ekonomik güç edinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yükünü tutmak — çok zengin olmak, zenginleşmek Zira bazı insanlar da vardır ki yüklerini tuttuktan ve biraz da yaşlandıktan sonra kendilerini bir nevi santimantal veya dinî mistisizme verirler. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kesesini doldurmak — fırsatlardan yararlanarak para kazanıp zengin olmak Böylece Tecirlilerin yanına varan bir hoca, kesesini pek çok doldururmuş. S. Birsel …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tümenmek — (tumanmak Z.) zengin olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • köklenmek — sıkı bağlanmak; asaletli veya zengin olmak II, 253 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • TAGANNİ — (Gınâ. dan) Muhtaç olmamak. * Kâfi bulmak. * Zengin olmak. * Şarkı söylemek. Bir ibareyi makamla okumak. * Bir şâirin birisini medih veya hicvetmesi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • İSTİGNA — Cenab ı Hak tan başka kimsenin minneti altına girmemek. * Gönül tokluğu. Elindekini kâfi bulmak. Zenginlik istememek. Muhtaç olmayıp zengin olmak. * Nazlanmak. * Azamet ve tekebbür etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.