Translation: from polish

zasiłek

Look at other dictionaries:

 • zasiłek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. zasiłekłku {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} świadczenie pieniężne wypłacane w ramach ubezpieczenia społecznego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zasiłek chorobowy, pogrzebowy. Zasiłek dla… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • zasiłek — m III, D. zasiłekłku, N. zasiłekłkiem; lm M. zasiłekłki 1. «świadczenie pieniężne przyznawane z tytułu ubezpieczenia społecznego, np. w razie choroby, śmierci pracownika» Zasiłek chorobowy. Otrzymać, pobierać zasiłek. Wypłacać zasiłki. ∆ Zasiłek… …   Słownik języka polskiego

 • chorobowy — «odnoszący się do choroby; związany z chorobą» Objawy, oznaki, zmiany chorobowe. Proces chorobowy. Karta chorobowa. Zasiłek chorobowy. Ubezpieczenie chorobowe. chorobowe w użyciu rzecz. «zasiłek chorobowy wypłacany pracownikowi za okres choroby z …   Słownik języka polskiego

 • ten — pot. W te pędy «bardzo szybko, natychmiast»: Oburzają ich też oszustwa, polegające na tym, że ktoś pracuje, ale i rękę wyciąga o pomoc. Mąż, na przykład, wyjechał za granicę i tam pracuje, a żona w te pędy do opieki społecznej po zasiłek dla… …   Słownik frazeologiczny

 • apanaż — m II, D. u; lm M. e, D. y «w ustroju monarchicznym: nieruchomość, dochód, pensja wyznaczana na utrzymanie członków rodu panującego» przen. «zasiłek, kwota przeznaczona na czyjeś utrzymanie» ‹fr. ze śrdwłc.› …   Słownik języka polskiego

 • cofać — ndk I, cofaćam, cofaćasz, cofaćają, cofaćaj, cofaćał, cofaćany cofnąć dk Va, cofaćnę, cofaćniesz, cofaćnij, cofaćnął, cofaćnęła, cofaćnęli, cofaćnięty, cofaćnąwszy 1. «powodować ruch kogoś, czegoś ku tyłowi; posuwać, pociągać wstecz; zawracać»… …   Słownik języka polskiego

 • kasa — ż IV, CMs. kasie; lm D. kas 1. «skrzynka lub szafa żelazna przeznaczona do przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności itp.» Kasa ogniotrwała, pancerna. 2. «zawartość kasy; pieniądze, fundusz, kapitał» Obliczyć, sprawdzić kasę …   Słownik języka polskiego

 • pobrać — dk IX, pobraćbiorę, pobraćbierzesz, pobraćbierz, pobraćbrał, pobraćbrany pobierać ndk I, pobraćam, pobraćasz, pobraćają, pobraćaj, pobraćał, pobraćany 1. «w stylu urzędowym: wziąć, otrzymać coś jako wynagrodzenie, przydział itp.; wziąć, przyjąć,… …   Słownik języka polskiego

 • rodzinny — rodzinnynni 1. «dotyczący rodziny, właściwy rodzinie, należący do rodziny, składający się z członków rodziny, wspólny członkom rodziny» Miłość rodzinna. Rodzinna fotografia. Rodzinne podobieństwo. Rodzinny kraj, dom, majątek. Rodzinne strony.… …   Słownik języka polskiego

 • wsparcie — n I 1. rzecz. od wesprzeć. 2. lm D. wsparć «pomoc udzielona komuś, zwłaszcza pomoc materialna, pieniężna; zapomoga, zasiłek» Prosić o wsparcie …   Słownik języka polskiego

 • wypadkowy — 1. «odnoszący się do nieszczęśliwych wypadków; dotyczący nieszczęśliwego wypadku» Renta wypadkowa. Zasiłek wypadkowy. Komisja wypadkowa. 2. fiz. «będący wynikiem sumy lub różnicy dwu albo więcej wartości lub wielkości; będący wynikiem działania… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.