Translation: from turkish

yeni yazı

Look at other dictionaries:

 • yeni yazı — is. 1 Kasım 1928 de kabul edilen, Latin alfabesi sistemine dayanan Türk alfabesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yazı — 1. is., hlk. Düz yer, ova, kır Birleşik Sözler yazı yaban 2. is. 1) Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi Türklerde yazının kullanılması eskidir. 2) Alfabe Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı 3) Harfleri yazma biçimi İnci gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yeni — sf. 1) Kullanılmamış olan, eski karşıtı Yeni giysi. Yeni ayakkabı. 2) Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan Yeni haber. Yeni moda. 3) En son edinilen Yeni eve taşındık. 4) İşe henüz başlamış Yeni öğrenci. Yeni asker. 5) O güne kadar… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • eski yazı — is. Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra kullanmaya başladığı ve 1928 yılında Latin alfabesine dayalı yeni Türk harflerinin kabulüne kadar geçen dönemde benimsenmiş olan Arap alfabeli yazı sistemi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yazlığa çıkmak — yazı geçirecek bir yere gitmek Bu sene yazlığa çıkmışlar, Boyacıköyü ndeki yeni yalıya taşınmışlar. S. M. Alus …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • HİLALÎ — Yeni ay şeklinde olan. * Bir yazı stili …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • Turkish grammar — This article concerns the grammar of the Turkish language. A companion to this article is Turkish vocabulary. Three features that, together, distinguish Turkish from many other languages are the following: #Turkish is highly agglutinative: its… …   Wikipedia

 • inşa — is. <ər.> köhn. 1. Qayırma, yaratma, qurma, vücuda gətirmə, tikmə. Gəmi inşası. Mədən inşası. – Xəndəkdə qazıntı işləri qurtarandan sonra, dörd iri borunun inşasına başlanacaqdı. Ə. S.. İnşa etmək – qurmaq, yaratmaq, quraşdırmaq, qayırmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yazmaq — f. 1. Kağız və ya başqa material üzərində qrafik işarələr (hərflər, rəqəmlər və s.) cızmaq. Hərflər yazmaq. Not yazmaq. Mürəkkəblə yazmaq. Karandaşla yazmaq. Təbaşirlə lövhədə yazmaq. – . . Bir para uşaqlarda belə bir pis xasiyyət olur ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Turkish literature — A page from the Dîvân ı Fuzûlî, the collected poems of the 16th century Ottoman poet Fuzûlî …   Wikipedia

 • Zeynep Ergun — is a professor at Institute of Social Sciences English Language and Literature Department of Istanbul University. Ergun received her BA from Bosphorus University English Language and Literature Department in 1978. She received her PhD in 1988… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.