Translation: from turkish

yasama organı

Look at other dictionaries:

  • yasama organı — is. Parlamento …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yasama dokunulmazlığı — yasama organı üyelerinin, adli kovuşturmadan korunarak görevlerini serbestçe yapabilmelerini sağlayan anayasa ilkesi, teşrii masuniyet …   Hukuk Sözlüğü

  • yasama — is. 1) Yasa koyma, yasa yapma, teşri 2) huk. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma Birleşik Sözler yasama dokunulmazlığı yasama dönemi yasama gücü yasama hakkı yasama kurulu yasama kuvveti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yasama dokunulmazlığı — is. Yasama organı üyelerinin, adli kovuşturmadan korunarak görevlerini serbestçe yapabilmelerini sağlayan anayasa ilkesi, teşrii masuniyet Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yazılı hukuk — Yasama organı tarafından kabul edilen ve yayımlanan hukuk …   Hukuk Sözlüğü

  • organ — is., anat., Fr. organe 1) Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu. N. Cumalı 2) mec. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş Devlet… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • parlamento — is., İt. parlamento Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, yasama kurulu, yasama meclisi, yasama organı Parlamento, devlet statüsü ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yazılı hukuk — is., huk. Yasama organı tarafından kabul edilen ve yayımlanan hukuk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tal — is., biy., Fr. thalle Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.