Translation: from turkish

yardımcı fiil

Look at other dictionaries:

 • yardımcı fiil — is., dbl. Ad soylu kelimelerin veya bazı fiilimsilerin fiil gibi kullanılmalarını sağlayan imek, etmek, eylemek, olmak, kılmak fiilleri, yardımcı eylem: Hasta idim. Naz eyledi. Arz olunur gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fiil — is., Ar. fiˁl 1) İş, davranış 2) dbl. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem Birleşik Sözler fiil cümlesi fiil çekimi fiil gövdesi fiil kökü fiil tabanı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yardımcı — is. 1) Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan Savcı yardımcısı, bütün savcı yardımcıları gibi, zeki bir adamdı. H. Taner 2) sf. Yardımı olan (şey, nesne) Vücut yapısı da onun güldürücülüğünde ayrı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yardımcı eylem — is., dbl. Yardımcı fiil Bize, iki yılda Fransızcanın iki yardımcı eylemini belletememişti. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ek fiil — is., dbl. Ad, sıfat, zamir vb. ad soyundan kelimelerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan yardımcı fiil, ek eylem …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Frequentative — In grammar, a frequentative form of a word is one which indicates repeated action. The frequentative form can be considered a separate, but not completely independent word, called a frequentative. English frequentative is no longer productive,… …   Wikipedia

 • basmak — e, ar 1) Vücudun ağırlığını verecek biçimde ayak tabanını bir yere veya bir şeyin üzerine koymak Bastığın yerlerde güller açtı, sarıldı ayaklarına. C. Külebi 2) Küçük çocuklar ayakta durabilmek 3) Bir şeyi, üzerine kuvvet vererek itmek Motor… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • etmek — yenecek ekmek I, 102, 166,197, 202, 211, 247, 262, 329, 391; I I, 28, 30,98, 112, 138, 197, 235; II I, 93 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • bitirme fiili — is., dbl. Bir fiile miş sıfat fiil ekiyle olmak yardımcı fiili getirilerek oluşturulan ve fiilin, yardımcı fiilin işaret ettiği zamandan önce olup bittiğini anlatan birleşik fiil İstemiş oldu. Görmüş olacak gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • beklenmezlik fiili — is., dbl. Bir fiile acağı / eceği sıfat fiil ekiyle tutmak yardımcı fiili getirilerek oluşturulan ve işin istenmeden, beklenmeden olduğunu anlatan birleşik fiil Güleceği tutmak. Yazacağı tutmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • eylem — is. 1) Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez. Anayasa 2) Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.