Translation: from turkish

yönetim yeri

Look at other dictionaries:

  • yönetim yeri — is. Kamu veya özel kurum ve kuruluşların yönetildiği merkez …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yönetim — is. 1) Yönetme işi, çekip çevirme, idare Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir. 2) mec. Dümen Birleşik Sözler yönetim gideri yönetim kurulu yönetim yeri kabuk yönetim merkezî yönetim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yer — is., gök b. 1) Dünya 2) Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân İzinsiz bir yere gitmek ne haddime? M. Ş. Esendal 3) Gezinilen, ayakla basılan taban Ayıp bir şey gördü mü kulaklarına kadar kızarıyor, gözünü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • adli makam — is., huk. Adalet işlerinin görüldüğü ve sonuca bağlandığı kamuya ait yönetim yeri, adli merci …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • idarehane — is., esk., Ar. idāre + Far. ḫāne 1) Gazete, dergi vb. yayım kurumlarında yazı işlerine bakılan yer, yönetim yeri 2) Bir işi veya kuruluşu yönetenlerin bulundukları yer, büro …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • merkez — is., Ar. merkez 1) Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri 2) Bir işin öğretildiği yer Er eğitim merkezi. 3) Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer İki harp esnasında, burası kolay kazançların, vurgunculuğun en işlek merkezlerinden biriydi. Y. K.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baş — 1. is., anat. 1) İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı. N. Cumalı 2) Bir topluluğu yöneten kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • köy — is., Far. kūy 1) Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışılan, konutları ve öteki yapıları bu hayata uygun yerleşim birimi Vatanseverlik, doğduğu yeri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kalp — 1. is., bi, esk., Ar. ḳalb Bir durumdan başka bir duruma çevirme, dönüştürme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller kalp etmek 2. is., bi, anat., Ar. ḳalb 1) Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.