Translation: from english to polish

from polish to english

w zamian za

 • 1 au pair

  ['əu'pɛə(r)]
  n
  * * *
  [,ou 'pə(r)]
  (a young person from abroad employed by a family to look after the children and help with the housework in return for room, meals, pocket money and an opportunity to learn the language: a French au pair; an au pair girl.) okresowa pomoc domowa w zamian za wyżywienie, kieszonkowe i naukę języka

  English-Polish dictionary > au pair

 • 2 exchange

  [ɪks'tʃeɪndʒ] 1. n
  (of prisoners, infomation, students) wymiana f; ( conversation) wymiana f zdań; (also: telephone exchange) centrala f (telefoniczna)
  2. vt

  foreign exchange — waluta obca, dewizy

  * * *
  [iks' ein‹] 1. verb
  1) (to give, or give up, in return for something else: Can you exchange a dollar note for two 50-cent pieces?) wymieniać, zmieniać
  2) (to give and receive in return: They exchanged amused glances.) wymieniać
  2. noun
  1) (the giving and taking of one thing for another: He gave me a pencil in exchange for the marble; An exchange of opinions is helpful.) wymiana
  2) (a conversation or dispute: An angry exchange took place between the two brothers when their father's will was read.) wymiana zdań
  3) (the act of exchanging the money of one country for that of another.) wymiana
  4) (the difference between the value of money in different countries: What is the rate of exchange between the U.S. dollar and the yen?) kurs
  5) (a place where business shares are bought and sold or international financial dealings carried on.) giełda
  6) ((also telephone exchange) a central telephone system where lines are connected.) centrala telefoniczna

  English-Polish dictionary > exchange

 • 3 in return (for)

  (as an exchange (for something): We'll send them whisky and they'll send us vodka in return: They'll send us vodka in return for whisky.) w zamian (za)

  English-Polish dictionary > in return (for)

 • 4 return

  [rɪ'təːn] 1. n
  ( going or coming back) powrót m; (of sth stolen, borrowed, bought) zwrot m; (from land, shares, investment) dochód m; ( tax etc) zeznanie nt
  2. cpd
  journey, ticket powrotny; match rewanżowy
  3. vi
  person wracać (wrócić perf); feelings powracać (powrócić perf); illness, symptoms etc

  if the illness/pain returns, … — jeśli wystąpi nawrót choroby/bólu, …

  4. vt
  greetings, sentiment odwzajemniać (odwzajemnić perf); sth borrowed, stolen, bought zwracać (zwrócić perf); verdict wydawać (wydać perf); ball ( during game) odsyłać (odesłać perf); ( POL) wybierać (wybrać perf) (do parlamentu)

  I promise I'll return the favour some day — obiecuję, że kiedyś się odwdzięczę

  Phrasal Verbs:
  * * *
  [rə'tə:n] 1. verb
  1) (to come or go back: He returns home tomorrow; He returned to London from Paris yesterday; The pain has returned.) (po)wrócić
  2) (to give, send, put etc (something) back where it came from: He returned the book to its shelf; Don't forget to return the books you borrowed.) odłożyć z powrotem, zwrócić
  3) (I'll return to this topic in a minute.) powrócić
  4) (to do (something) which has been done to oneself: She hit him and he returned the blow; He said how nice it was to see her again, and she returned the compliment.) odwzajemnić
  5) ((of voters) to elect (someone) to Parliament.) wybierać
  6) ((of a jury) to give (a verdict): The jury returned a verdict of not guilty.) ogłosić
  7) ((in tennis etc) to hit (a ball) back to one's opponent: She returned his serve.) odbić
  2. noun
  1) (the act of returning: On our return, we found the house had been burgled; ( also adjective) a return journey.) powrót
  2) (especially in United Kingdom, a round-trip ticket, a return ticket: Do you want a single or a return?) bilet powrotny
  - return match
  - return ticket
  - by return of post
  - by return
  - in return for
  - in return
  - many happy returns of the day
  - many happy returns

  English-Polish dictionary > return

 • 5 protection racket

  n
  wyłudzanie nt pieniędzy w zamian za ochronę

  English-Polish dictionary > protection racket

 • 6 cash against documents

  płatne gotówką w zamian za dokumenty przewozowe

  English-Polish dictionary for engineers > cash against documents

 • 7 documents againts payment

  dokumenty w zamian za uiszczenie należności

  English-Polish dictionary for engineers > documents againts payment

 • 8 lease

  - najem
  - umowa, zgodnie z którą prawo do użytkowania rzeczy lub zajmowania nieruchomości jest przekazywane innej osobie, zazwyczaj w zamian za określoną kwotą pieniężną (czynsz).

  Indeks angielsko-polski terminów prawniczych wraz z objaśnieniami > lease

 • 9 merger

  - fuzja unijna
  - łączenie się spółek przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek w zamian za udziały lub akcje nowej spółki.

  Indeks angielsko-polski terminów prawniczych wraz z objaśnieniami > merger

Look at other dictionaries:

 • zamian — zamian* {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}w zamian; w zamian za {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • w zamian — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} dając lub otrzymując coś za coś, obdarzając się czymś wymiennie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dał koledze znaczki, a w zamian otrzymał pocztówki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • w zamian za — {{/stl 13}}{{stl 8}}przyim., łączy się z biernikiem {{/stl 8}}{{stl 7}} wskazuje na przedmiot zamiany : {{/stl 7}}{{stl 10}}Staruszka wynajęła jej pokój w zamian za pomoc w domu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • w zamian — «dając, otrzymując jakąś rzecz za inną; zamieniając się, odwzajemniając się» Dać coś, otrzymać w zamian za coś …   Słownik języka polskiego

 • ASSURANCE — L’assurance est une opération par laquelle une partie – l’assuré – se fait promettre, moyennant un paiement – la prime ou cotisation –, une prestation par une autre partie – l’assureur – en cas de réalisation du risque. Telle est la définition… …   Encyclopédie Universelle

 • dzierżawić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, dzierżawićwię, dzierżawićwi, dzierżawićwiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} oddawać komuś w użytkowanie własną rzecz lub prawo majątkowe w zamian za umówioną zapłatę: oddawać w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • oddawać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Id, oddawaćdaję, oddawaćdaje, oddawaćaj {{/stl 8}}– oddać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk XIa, oddawaćdam, oddawaćda, oddawaćdadzą, oddawaćdaj, oddawaćdany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dawać …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • odnajmować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, odnajmowaćmuję, odnajmowaćmuje, odnajmowaćany {{/stl 8}}– odnająć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Va, odnajmowaćjmę, odnajmowaćjmie, odnajmowaćjmij, odnajmowaćjął, odnajmowaćjęli, odnajmowaćjęty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Chisamba Lungu — Personal information Full name …   Wikipedia

 • diabeł — 1. Czyhać jak diabeł na dobrą duszę «wyczekiwać na kogoś, czatować na kogoś, chcąc od niego coś uzyskać»: Czyham na ciebie jak diabeł na dobrą duszę, bo się cholernie nudzę, wpadnij do mnie, błagam. Roz tel 2001. 2. Diabeł ogonem nakrył «o czymś …   Słownik frazeologiczny

 • oko — 1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało «zwrot podkreślający wyjątkowość i rzadkość czegoś»: (...) jeżeli zaufacie Ewangelii – zobaczycie rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, a które Bóg przygotował dla tych, co Go… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.