Translation: from english to croatian

from croatian to english

vjeruje

 • 1 antinomian

  adj 1. [jur] proturječan, protivan zakonu 2. [fig] (prividno) proturječan 3. koji se odnosi na antinomiju 4. [eccl] koji vjeruje da je samo vjera potrebna za spasenje
  * * *

  prividno proturječan
  proturječan

  English-Croatian dictionary > antinomian

 • 2 believe

  vt/i I. vjerovati, povjerovati (kome što) II. držati, misliti, smatrati / to make # = natjerati koga da vjeruje, silom uvjeravati; I # in him = vjerujem u njega, uzdam se u njega; yes I # so = da mislim da je tako, bit će da je tako
  * * *

  povjerovati
  pretpostavljati
  smatrati
  uvjerene
  vjerovati

  English-Croatian dictionary > believe

 • 3 believer

  s vjernik, onaj koji vjeruje / he is a great # in = on mnogo drži do; a true # = pravovjernik
  * * *

  vjernik

  English-Croatian dictionary > believer

 • 4 believes

  * * *

  vjeruje

  English-Croatian dictionary > believes

 • 5 benefit

  s 1. prednost, korist, probitak; dobročinstvo 2. potpora, novčano uzdržavanje, primanja 3. [jur] povlastica, privilegij, pogodnost 4. dobrotvorna priredba, predstava u korist jednoga glumca 5. [sl] iron zabava, zarada, posao 6. [ins] dobitak / for the # of = u korist (koga); the # of the doubt = spremnost da se nekome vjeruje u sumljivom ili nejasnom slučaju; for your special # = izričito za vas; # of elergy = povlastica svećenstva da bude izuzeto od redovnog sudovanja, pravo na duhovni sud; unemployment # = potpora za vrijeme nezaposlenosti
  * * *

  beneficija
  davanje
  dobit
  dobrobit
  dobrotvorna priredba
  imati korist
  iskoristiti
  korist
  koristiti
  naknada
  okoristiti
  olakšica
  povlastica
  predstava u dobrotvorne svrhe
  probitak
  profit
  uživati pogodnost

  English-Croatian dictionary > benefit

 • 6 faith

  s 1. vjera, religija; vjernost, odanost; poštenje 2. ono u što se vjeruje, predmet vjerovanja 3. vjera, povjerenje (in u); zadana riječ, obećanje / to pin one's # to (on) = imati tvrdu vjeru u što; on the # of = vjerujući (u), uzdajući se (u); to give one's # = zadati riječ; to break one's # = pogaziti riječ; in good # = u dobroj vjeri (bona fide); in bad # = s prijevarnom nakanom; Punic # = izdajstvo, nevjera; by my # = poštenja mi; # !, in # !, my # !, I # ! = vjere mi!, bogami!, doista; to have (put) # in = uzdati se (u); [jur] in # whereof = u potkrepu čega; # healer = koji liječi vjerom i molitvom
  * * *

  povjerenje
  vjera
  vjerovanje

  English-Croatian dictionary > faith

 • 7 faithless

  adj (#ly [adv]) koji ne vjeruje, bezvjeran; nepouzdan, varav, prevrtljiv, vjeroloman
  * * *

  bezvjeran
  koji ne vjeruje
  nepouzdan
  prevrtljiv
  varav
  vjeroloman

  English-Croatian dictionary > faithless

 • 8 libertarian

  adj koji vjeruje u načelo slobodne volje, koji se odnosi na to načelo, libertarijanski
  * * *

  libertarijanac

  English-Croatian dictionary > libertarian

 • 9 traditionalist

  s tradicionalist, onaj koji se drži tradicije, koji vjeruje u tradicije
  * * *

  koji vjeruje u tradicije
  onaj koji se drži tradicije
  tradicionalist

  English-Croatian dictionary > traditionalist

 • 10 unbelieving

  * * *

  bezvjeran
  nevjerojatan

  English-Croatian dictionary > unbelieving

 • 11 incredulous

  adj (#ly [adv]) nepovjerljiv, koji ne vjeruje, sumnjičav, skeptičan

  English-Croatian dictionary > incredulous

 • 12 millenarian

  English-Croatian dictionary > millenarian

 • 13 perfectionist

  s 1. onaj koji vjeruje u čovječje usavršavanje 2. [eccl hist] onaj koji vjeruje da se može postići moralno savršenstvo 3. [coll] vrlo pedantna osoba

  English-Croatian dictionary > perfectionist

 • 14 predestinarian

  English-Croatian dictionary > predestinarian

 • 15 revelationist

  English-Croatian dictionary > revelationist

 • 16 treurrectionist

  s 1. kradljivac leševa (pogotovu u svrhu seciranja) 2. onaj koji uskrisuje, oživljava 3. onaj koji vjeruje u uskrsnuće

  English-Croatian dictionary > treurrectionist

 • 17 trinitarian

  s onaj koji vjeruje u Trojstvo; [eccl] član reda Svetog trojstva

  English-Croatian dictionary > trinitarian

 • 18 uncredited

  adj kojemu se ne vjeruje; [com] koji je bez kredita, nepokriven

  English-Croatian dictionary > uncredited

Look at other dictionaries:

 • Krist Novoselic — Novoselic at the Experience Music Project in Seattle in 2008. Background information Birth name Krist Anthony Novoselic II …   Wikipedia

 • Croatian presidential election, 2009–2010 — 2005 ← 27 December 2009 and 10 January 2010 → Next …   Wikipedia

 • Stjepan Mesić — Infobox President name = Stjepan Mesić office = President of Croatia order = 2nd term start = 18 February 2000 primeminister = Ivica Račan Ivo Sanader vicepresident = term end = predecessor = Zlatko Tomčić (Acting) successor = office2 = Prime… …   Wikipedia

 • Milo moje — Studio album by Miroslav Škoro Released 2003 Recorded ? Genre Croatian music …   Wikipedia

 • M-84D — Классификация Основной боевой танк …   Википедия

 • bèzbožan — prid. 〈odr. žnī〉 1. {{001f}}koji ne vjeruje u Boga 2. {{001f}}pejor. koji se ne boji Boga …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bèzbožnīk — m (bèzbožnica ž) 〈V īče, N mn īci〉 1. {{001f}}onaj koji ne vjeruje u Boga 2. {{001f}}onaj koji se odriče Boga; ateist, bezbožac, bezbožnjak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bèzvjerac — (bezvjérac) m 〈G ērca, N mn ērci〉 pejor. onaj koji ne vjeruje, koji nema vjeru u više biće …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • demòkratskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na demokraciju i demokrate [∼ senator] 2. {{001f}}koji vjeruje u društvenu jednakost ili je prakticira [∼ izbori] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • diskreditírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. diskredìtīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(po)kvariti, uništiti/uništavati čiju reputaciju; osramotiti 2. {{001f}}prouzročiti da se u što sumnja (svojim postupkom proigrati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ȅlementāran — ȅlementār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}osnovni 2. {{001f}}koji uvodi osnovna načela i znanja [∼no poznavanje jezika] 3. {{001f}}koji se odnosi na osnovne prirodne sile [∼na nepogoda] ∆ {{001f}}∼na analiza kem. određivanje postotka pojedinih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.