Translation: from turkish

uygun olmayan

Look at other dictionaries:

 • eteğiyle mum söndürmek — uygun olmayan biçimde iş yapmak, sakar olmak, üstünkörü davranmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • zamansız — sf. 1) Uygun olmayan bir zamanda yapılan, vakitsiz 2) zf. Uygun olmayan bir zamanda Birleşik Sözler zamanlı zamansız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yaraşıqsız — sif. 1. Yaraşığı olmayan, gözəlliyi, qəşəngliyi olmayan; görkəmsiz. Yaraşıqsız adam. Yaraşıqsız ev. 2. Uyğun olmayan, münasib olmayan, layiq olmayan, yöndəmsiz. Yaraşıqsız söz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • nasaz — sif. və zərf <fars.> 1. Kefsiz, xəstə kimi, süst, əzgin, xəstəhal. Nasaz hal. Nasaz olmaq. – <Cabbar:> Dünən bir az nasazdım, gəlmədim. N. V.. <Bülənd:> Müəllim, nasaz deyilsiniz ki? . . Kefsizsiniz əgər, istəyirsiniz evə gedin …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • karanlık — sf., ğı 1) Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan 2) is. Işık olmama durumu Biz, karanlığın içinde ilerliyoruz. H. Taner 3) mec. Yasalara, töreye uygun olmayan Bu karanlık işlerin hesabını sorarlar. M. Ş. Esendal 4) mec.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sırasız — sf. 1) Sırada olmayan, sırası olmayan, düzensiz 2) Yere, zamana, konuya, yönteme uygun olmayan O hep sırasız arzularla, varlıklar içinde, yoksulluklar çekerdi. A. Ş. Hisar Birleşik Sözler sıralı sırasız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • batil — sif. <ər.> köhn. 1. Yalan, əsilsiz, doğru olmayan, həqiqətə uyğun olmayan. Batil fikir. // İs. mənasında. Madam ki, xalq elm səbəbi ilə haqq ilə batilə fərq verməyə qabil deyil, gündə bir şeyx . . çıxacaq, aləmə fitnə salacaq . . və bədbəxt …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • haqsız — sif. və zərf 1. Haqq və insafa uyğun olmayan; ədalətsiz, nahaq, əsassız. Haqsız iddia. Haqsız cəza. – Mürsəqulu . . haqsız işə razı olmayan bir adam idi. S. H.. <Tahir:> . . Mən özümdən başqa hamını günahkar hesab eləməkdə haqsızam. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • narahat — sif. və zərf <fars. na. . . və ər. rahət> 1. Rahatlığı, dincliyi pozulmuş; rahatsız, rahatlığını itirmiş, təşviş və təlaş içərisində olan. Narahat vəziyyət. Narahat adam. – Qəhrəman bütün gecəni narahat yatmışdı. S. R.. Ovçu dostum narahat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qeyri-mütənasib — sif. <ər.> Mütənasib olmayan; bir biri ilə uyğun olmayan, tutmayan. // Aralarında nisbət olmayan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qeyri-müvafiq — sif. <ər.> Müvafiq olmayan, uyğun olmayan, münasib olmayan, məqsədə uymayan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.