Translation: from polish

uchybić

Look at other dictionaries:

  • uchybić — dk VIa, uchybićbię, uchybićbisz, uchyb, uchybićbił uchybiać ndk I, uchybićam, uchybićasz, uchybićają, uchybićaj, uchybićał 1. «postąpić niezgodnie z czymś, wbrew czemuś; naruszyć (przepis, nakaz, normę, zwyczaj itp.)» Uchybić gościnności.… …   Słownik języka polskiego

  • uchybić — Coś uchybia czyjejś godności, czyjemuś wiekowi, stanowisku itp. «coś obraża czyjąś godność, coś jest niestosowne dla czyjegoś wieku, stanowiska itp., coś komuś nie przystoi»: Zarzuty dotyczą zarówno sposobu leczenia (...) jak i funkcjonowania… …   Słownik frazeologiczny

  • uchybiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, uchybiaćam, uchybiaća, uchybiaćają {{/stl 8}}– uchybić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, uchybiaćbię, uchybiaćbi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} naruszać jakieś zasady, działać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • godność — Coś uchybia czyjejś godności zob. uchybić …   Słownik frazeologiczny

  • uchybienie — n I 1. rzecz. od uchybić. 2. lm D. uchybienieeń «usterka, nieścisłość, wada, błąd» Uchybienia w wykonawstwie. Poważne uchybienia w sztuce lekarskiej. Uchybienia w stylu. 3. lm D. uchybienieeń «wykroczenie przeciw jakimś normom, czyn niewłaściwy;… …   Słownik języka polskiego

  • uszanować — dk IV, uszanowaćnuję, uszanowaćnujesz, uszanowaćnuj, uszanowaćował, uszanowaćowany 1. «okazać komuś należny szacunek, wzgląd; nie uchybić komuś» Uszanować drugiego, innego człowieka. Uszanować czyjeś prawa, uczucia, życzenia. Uszanować czyjąś… …   Słownik języka polskiego

  • zgrzeszyć — dk VIb, zgrzeszyćszę, zgrzeszyćszysz, zgrzeszyćzgrzesz, zgrzeszyćszył 1. «popełnić grzech, złamać zakazy religijne» Ciężko zgrzeszyć. 2. «wykroczyć przeciw komuś, czemuś, uchybić czemuś» Zgrzeszyć przeciwko przyjętej etykiecie. Zgrzeszyć brakiem… …   Słownik języka polskiego

  • uchybienie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. uchybić. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}uchybienie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. uchybienieeń {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.