Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

to bell the cat

 • 1 cat

  {kaet}
  I. 1. котка, животно от семейство котки
  the CAT did it шег. не съм го направил аз, не съм виновен аз
  to turn CAT in the pan напускам, изменям, ставам ренегат
  to let the CAT out of the bag издавам тайна, изпущам се да кажа нещо, ял съм кокоши крак
  to see which way/how the CAT jumps прен. гледам накъде духа вятърът
  a CAT may look at a king и най-простите хора си имат права
  (the) CAT's pyjamas/whiskers si. много фин човек. нещо от класа, като него втори няма, най-, по-
  enough to make a CAT laugh много смешно/забавно, да умрет от смях
  CAT among the pigeons/canaries опасен човек, вълк в кошара
  to put the CAT among the pigeons/canaries правя сензация, внасям смут/объркване
  to be sick as a CAT повръщам силно/неудържимо
  it rains CATs and dogs вали като из ведро
  to jerk/shoot the CAT si. дера котки/кози/лисици, повръщам (за пиян човек), like a CAT on hot bricks много неспокойно, като на тръни
  like the CAT who swallowed the canary гузно, виновно
  no room to swing a CAT много тясно, няма къде да се обърнеш
  that CAT won't jump/fight този номер няма да мине
  has the CAT got your tongue? разг. защо мълчиш, езика ли си си глътнал? not a CAT in hell's chance абсолютно никакъв шанс
  2. злобен/хаплив/заядлив човек, особ. жена
  3. si. горещ поклонник на джаза
  4. двоен триножник (с шест крака)
  5. камшик от девет върви
  a taste/dose of the CAT бой с камшик
  II. 1. мор. вдигам котва
  2. бия с камшик
  3. si. дера котки/кози/лисици, повръщам
  * * *
  {kaet} n 1. котка; животно от семейство котки; the cat did it шег. (2) v (-tt-) 1. мор. вдигам котва; 2. бия с камшик; 3. si. дер
  * * *
  котак; котка; котарак;
  * * *
  1. (the) cat's pyjamas/whiskers si. много фин човек. нещо от класа, като него втори няма, най-, по- 2. a cat may look at a king и най-простите хора си имат права 3. a taste/dose of the cat бой с камшик 4. cat among the pigeons/canaries опасен човек, вълк в кошара 5. enough to make a cat laugh много смешно/забавно, да умрет от смях 6. has the cat got your tongue? разг. защо мълчиш, езика ли си си глътнал? not a cat in hell's chance абсолютно никакъв шанс 7. i. котка, животно от семейство котки 8. ii. мор. вдигам котва 9. it rains cats and dogs вали като из ведро 10. like the cat who swallowed the canary гузно, виновно 11. no room to swing a cat много тясно, няма къде да се обърнеш 12. si. горещ поклонник на джаза 13. si. дера котки/кози/лисици, повръщам 14. that cat won't jump/fight този номер няма да мине 15. the cat did it шег. не съм го направил аз, не съм виновен аз 16. to be sick as a cat повръщам силно/неудържимо 17. to jerk/shoot the cat si. дера котки/кози/лисици, повръщам (за пиян човек), like a cat on hot bricks много неспокойно, като на тръни 18. to let the cat out of the bag издавам тайна, изпущам се да кажа нещо, ял съм кокоши крак 19. to put the cat among the pigeons/canaries правя сензация, внасям смут/объркване 20. to see which way/how the cat jumps прен. гледам накъде духа вятърът 21. to turn cat in the pan напускам, изменям, ставам ренегат 22. бия с камшик 23. двоен триножник (с шест крака) 24. злобен/хаплив/заядлив човек, особ. жена 25. камшик от девет върви
  * * *
  cat[kæt] I. n 1. котка; зоол. животно от сем. котки; Tom \cat котарак, котак; when the \cat's away, the mice will play като го няма котака, мишките лудуват (прен.); the \cat did it разг., шег. не съм аз (виновен); to let the \cat out of the bag издавам тайна, изплювам камъчето; to put ( set) the \cat among the pigeons причинявам неприятности; пускам вълка в кошарата; to see which way the \cat jumps прен. гледам откъде (накъде) духа вятърът; the \cat's pyjamas, the \cat's whiskers ам. sl екстра човек (нещо), като него друг няма; a Cheshire \cat вечно ухилен човек; to grin like Cheshire \cat хиля се глуповато, хиля се като пача; fat \cat полит. лице, което субсидира политически мероприятия; to bell the \cat поемам най-рискованата част от една работа; to look like s.th. the \cat dragged in разг. изглеждам ужасно; мърляв съм; неприятен съм на вид; curiosity killed the \cat който много пита, бързо остарява; dog my \cats! да ме убие Господ! to flog the \cat мор. sl мъча се да се оправдая; has the \cat got your tongue? да не си глътнал езика? it rains \cats and dogs вали като из ведро; like a scalded \cat светкавично, много бързо; like a \cat on hot bricks ( on a hot tin roof) като на тръни; to look like the \cat who swallowed the canary ( who got the cream) имам гузен (виновен) вид; there is no room to swing a \cat много е тясно, няма къде да се завъртиш; to skin the \cat прен. преминавам (промъквам се) през много тесен отвор; 2. злобна, хаплива жена; to fight like Kilkenny \cats бия се до смърт (докато и двете страни издъхнат); 3. sl 1) джазмузикант; 2) sl елегантен сваляч, "бройка"; 3) мъж, човек; 4. мор. механизъм за вдигане на котвата, кат; 5. двоен триножник (с шест крака); 6. камшик с девет върви; 7. = caterpillar; II. v 1. мор. вдигам котва; 2. бия с камшик; обучавам; 3. разг. повръщам, "дера котки"; 4. sl клюкарствам, хуля; 5.: to \cat around sl скитам, шляя се, кръстосвам улиците.

  English-Bulgarian dictionary > cat

Look at other dictionaries:

 • bell the cat — ► bell the cat take the danger of a shared enterprise upon oneself. [ORIGIN: an allusion to a fable in which the mice suggest hanging a bell around the cat s neck to have warning of its approach.] Main Entry: ↑bell …   English terms dictionary

 • bell the cat — To bell the cat is to perform a difficult or impossible task …   The small dictionary of idiomes

 • Bell the cat — Belling the cat or to bell the cat is an English colloquialism that means to suggest or attempt to perform a difficult or impossible task. [ [http://www.thefreedictionary.com/To+bell+the+cat To Bell the Cat ] thefreedictionary.com. Accessed… …   Wikipedia

 • bell the cat — verb take a risk; perform a daring act Who is going to bell the cat? • Hypernyms: ↑risk, ↑put on the line, ↑lay on the line • Verb Frames: Somebody s * * * phrasal …   Useful english dictionary

 • bell the cat — take the danger of a shared enterprise upon oneself. [an allusion to a fable in which the mice suggest hanging a bell around the cat s neck to have warning of its approach.] → bell …   English new terms dictionary

 • bell the cat — Synonyms and related words: affront, beard, bite the bullet, brave, brazen, brazen out, confront, court danger, defy danger, face, face the music, face up, face up to, flirt with death, front, go for broke, meet, meet boldly, meet head on, play… …   Moby Thesaurus

 • bell the cat — do the dangerous thing, take the risk, face the danger with bravery …   English contemporary dictionary

 • bell the cat — verb To undertake a dangerous action in the service of a group …   Wiktionary

 • BELL-THE-CAT —    Archibald Douglas, Earl of Arran, so called from his offer to dispose by main force of an obnoxious favourite of the king, James III …   The Nuttall Encyclopaedia

 • bell the cat — phrasal to do a daring or risky deed …   New Collegiate Dictionary

 • bell the cat, — idi to attempt something dangerous or daring …   From formal English to slang

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.