Translation: from turkish

titretmek

Look at other dictionaries:

 • titretmek — i 1) Titremesine yol açmak Ellerini büsbütün titretiyordu. R. H. Karay 2) mec. Korku salmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kuyruğu titretmek — argo ölmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bezitmek — Titretmek II, 305 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • kasnatmak — titretmek II, 350bkz: kasnamak, kıstaşmak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • kuyruk — is., ğu 1) Hayvanların çoğunda, gövdenin sonunda bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ 2) Bu organa benzeyen uzantı Uçağın kuyruğu. Gelinliğin kuyruğu. 3) Kuşlarda gövdenin sonunda bulunan tüy demeti 4) Koyunun bazı türlerinde… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sarsmak — i, ar 1) Birdenbire ve güçle kımıldatmak, sallamak, oynatmak, titretmek Kalkın bakalım, diye çocukların karyolalarını sarsıyorlardı. Ç. Altan 2) mec. Zarar verecek yolda etkilemek, aksatmak Çok sevdiği annesinin ölümü onu çok sarsmıştı. S. F.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • titreştirmek — i 1) Her yanı titretmek 2) fiz. Titreşim durumuna getirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • titretme — is. Titretmek işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • zıngırdatmak — i Zangırdamasına sebep olmak, titretmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ra'şe — (A.) [ ﻪﺸﻋر ] titreme. ♦ ra şe vermek titretmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • KAFKAFE — Titremek, titretmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.