Translation: from turkish

tabi olmak

Look at other dictionaries:

 • tabi olmak — birinin kontrolü altına girmek, bir şeye veya bir kimseye bağlı olmak Kooperatifler, devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup siyasetle uğraşmaz... Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tabi — 1. sf., Ar. tābiˁ Bağımlı Sanki bütün kamara, bütün halk, onlara tabi, onlara mahkûmdu. P. Safa Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tabi olmak tabi kılmak tabi tutmak 2. is., Ar. ṭābiˁ 1) Basıcı 2) Yayımcı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • rızası olmak — izni olmak, müsaadesi olmak ... kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bağlı olmak — 1) tabi bulunmak Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir. Anayasa 2) tutulmak, tutkun olmak İhtiyarın Arslan Bey e bu kadar bağlı olması, Giray ı sık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • KÜS' — Tâbi olmak, ittiba etmek, uymak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • SEVAD-I A'ZAM — Büyük şehir. * Mekke i Mükerreme. * İnsanların ekseriyeti.(Maişetçe neden bu kadar muktesit yaşıyorsun? diyenlere cevaben: Ben sevad ı azama tâbi olmak isterim, sevad ı azam ise; bu kadar tedarik edebilir. Ben ekalliyet i müsrifeye tâbi olmak… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • uymak — e, ar 1) Ölçüleri birbirini tutmak Ayakkabı ayağına iyi uydu. 2) Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek Kravat ceketine uymuş. 3) Zevke, anlayışa uygun düşmek Sizin tutumunuz bizim görev anlayışımıza uyuyor. 4) Bir inanca, bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ad çekmeye girmek — 1) kuraya tabi olmak Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili ad çekmeye girmezler. Anayasa 2) sp. oyunun başlangıcında, alan seçimi, başlama atışı veya karşılama hakkı için öncelik sağlamak amacıyla kura çekmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bağlı kalmak — uymak, tabi olmak Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma ant içerim. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • GATT — Birbirine tâbi olmak. * Gizlemek. * Mükedder etmek, üzmek. * Suya dalmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • IDAFE — Misafir edinmek. * Ulaştırmak. * Tâbi olmak, uymak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.