Translation: from turkish

taşıtlar için

 • 1 çıkış

  1) Austritt m; ( taşıtlar için) Ausfahrt f; ( insanlar için) Ausgang m
  2) schule, theat Abgang m
  3) sport ( start) Start m
  4) ( yurt dışına) Ausreise f
  5) ( yokuş) Aufstieg m
  iniş \çıkıştan çok daha zor oldu der Abstieg gestaltete sich weit schwieriger als der Aufstieg
  6) birine \çıkış vermek jdn entlassen

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > çıkış

 • 2 giriş

  giriş s
  1) Eintritt m, Einlass m; ( taşıtlar için) Einfahrt f
  2) ( antre) Eingang m
  3) lit ( methal) Einleitung f
  4) ( girizgâh) Einführung f
  5) (\giriş ücreti) Eintritt m
  \giriş ücretsizdir der Eintritt ist kostenlos
  6) ( yurda) Einreise f

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > giriş

 • 3 hakkı için

  ра́ди кого-чего; во и́мя кого-чего

  namusum hakkı için — кляну́сь че́стью

  Türkçe-rusça sözlük > hakkı için

 • 4 hatırı için

  а) из уваже́ния к кому-чему
  б) из-за кого, ра́ди кого

  hatırınız için — ра́ди вас

  Türkçe-rusça sözlük > hatırı için

 • 5 için

  для
  * * *
  1) для, ра́ди, из-за

  sizin için bir kitap getirdim — я принёс для вас кни́гу

  para için — ра́ди / из-за де́нег

  2) для, на

  bu şapka sizin için büyük — э́та шля́па на вас велика́

  3) на

  kitabı bir hafta için aldı — он взял кни́гу на одну́ неде́лю

  4) по (в сочет. с мест. указывает на субъект, воспринимающий, осознающий что-л.)

  benim için çok enteresan bir şeydi — по мне, по моему́ мне́нию э́то была́ о́чень интере́сная вещь

  5) за

  bu eşyalar için kaç lira ödediniz? — ско́лько лир вы отда́ли за э́ти ве́щи?

  6) о, про

  sizin için bir şey demedi — про вас он ничего́ не сказа́л

  7) (с формой -mak, -ması) что́бы; для того́, что́бы; ра́ди то́го, что́бы; с тем, что́бы
  8) (с формой -dığı / -acağı) так как; потому́ что; ввиду́ того́ что
  9) (в сочет. с именами образует клятвенное заверение, клятву)

  çocukların başı için — кляну́сь детьми́

  namusum hakkı için — кляну́сь че́стью

  Türkçe-rusça sözlük > için

 • 6 için için

  про себя́, тайко́м, скры́тно, незаме́тно, ти́хо

  için için gülmek / gülümsemek — посме́иваться; смея́ться в душе́

  için için kızmak — серди́ться в душе́

  için için yanmak — а) ти́хо-ти́хо горе́ть - об огне́; б) вта́йне страда́ть

  Türkçe-rusça sözlük > için için

 • 7 çimlerin üzerinden aşırmak için vuruş

  çimlerin üzerinden aşırmak için vuruş (golf)
  n. putt

  Turkish-English dictionary > çimlerin üzerinden aşırmak için vuruş

 • 8 icin

  [T icin, Az ücün, from ic]: because

  A Concise Gagauz Dictionary with etymologies and Turkish, Azerbaijani and Turkmen cognates > icin

 • 9 için

  için1
  1. postp für (A); zu (D); wegen (G); um (G) … willen; über (A), betreffend (A)
  2. konj weil, da; um … zu; dafür, dass …; Beschwörungen bei (D), zu (D);
  Beispiele annem için für meine Mutter;
  benim için für mich; meinetwegen; meines Erachtens;
  barışçı maksatlar için zu friedlichen Zwecken;
  bunun için deswegen; dafür; infolgedessen;
  bir kaç saat için auf einige Stunden (a für …);
  kara gözler için um der schwarzen Augen willen;
  kim(in) için für wen?;
  pratik için der praktischen Arbeit wegen, der Praxis wegen;
  şaka için zum Scherz, aus Spaß
  3. konj -mek için: yaşamak için yemeli man muss essen, um zu leben
  4. -me+Possessiv için: çabuk gitmesi için arabayı verdim ich gab ihm den Wagen, damit er schnell hinkommt
  5. -diği için: ona yardım ettiği için weil ( oder dafür, dass) ich ihr ihm/ihr geholfen habe;
  Allah (oder namusum) hakkı için! bei Gott! ( oder meiner Ehre!)
  için2 tief (innerlich);
  için için (leise) vor sich hin, innerlich; unbemerkt;
  için için yanmak schwelen, vor sich hin brennen; fig betrübt sein, ohne es zu zeigen

  Türkçe-Almanca sözlük > için

 • 10 kopya\ için\ olan

  (ударение: kópya için olan) копирова́льный

  Türkçe-rusça sözlük > kopya\ için\ olan

 • 11 için

  e.
  1. 为了, 为: Başarı kazanmak için çalışıyor. 他为了取得成功而努力工作。Sizin icin bir kitap getirdim. 我给你带来了一本书。Onun için hayatımı tehlikeye koydum. 我为了他而置生死于不顾。
  2. 由于, 因为: Bayram olduğu için işe gitmedi. 过节了, 他没去上班。O an kendi da bir Çinli olduğu için derin bir iftihar duydu. 当时, 他为自己也是一个中国人而深感自豪。
  3. 对, 对于: Bu şapka senin icin büyük. 这帽子你戴着大。65 yaş ve yukarısı her 1000 erkek için, 1285 kadın mevcuttur. 在65岁及65岁以上的人群中男女比例为1000人比1285人。
  4. 以…为代价, 以…做交换: Bu eşyalar için kaç lira ödedininz? 您买这些东西花了多少钱?
  5. 以某人的观点, 在某人看来: Benim için enteresan bir insandır o. 我觉得他这个人挺有趣。
  6. 关于, 就: biri \için iyi söylemek 称赞某人, 说某人的好话 Atatürk için dâhi diyorlar. 人们称阿塔图尔克为天才。
  7. 表示时间段: Kitabı bir hafta için aldım. 这本书我借阅一个星期。Traktörünü iki gün için iare etti. 他把他的拖拉机借出去两天。
  8. 去, 赴: Biletin Shanghai için. 你这张票是去上海的。
  9. 以某人的名义: Allah için siz söyleyin, ne olmuş? 看在真主的份上, 你说吧, 出了什么事?Benim için mektup var mı? 有我的信吗?Hepimiz için konuştu. 他代表我们发了言。

  Türkçe-Çince Sözlük > için

 • 12 için için

  zf. 暗自, 偷偷地; 悄悄地, 不被察觉地: \için için çektiği bir özlem 默默的思念 Delikanlı, o kızı için için sevmekteymiş meğer. 原来那个小伙子在暗恋那个女孩。Dev dışarıya bakarken yüreği için için eridi. 巨人看到外边这种情景, 心也慢慢地软了下来。
  ◇ \için için ağlamak 暗自哭泣 \için için gül (ümse) mek 暗笑, 偷乐, 窃笑 \için için yanmak 1) 不知不觉地燃烧 2) 转́ 暗自惆怅

  Türkçe-Çince Sözlük > için için

 • 13 bunun için

  1) dafür, dazu
  \bunun için bana fazla hesap çıkardınız Sie haben mir das zu teuer berechnet
  \bunun için bir çekice ihtiyacım var ich brauche dazu einen Hammer
  2) hierfür, hierzu
  \bunun için bir çekice, onun için de bir penseye ihtiyacım var hierzu [o hierfür] brauche ich einen Hammer und dazu [o dafür] eine Zange
  3) deswegen
  \bunun için saç sakal ağartmam ( fam) deswegen lasse ich mir keine grauen Haare wachsen

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > bunun için

 • 14 için

  1) um
  vakit kazanmak \için um Zeit zu gewinnen
  niçin? — \için için! warum? — darum!
  2) (- den dolayı) weil
  hasta olduğu \için işe gitmedi weil er krank war, ging er nicht zur Arbeit
  onun \için ( bundan dolayı) deshalb, deswegen
  3) für
  benim/senin \için für mich/dich, meinetwegen/deinetwegen
  4) ( oranla)
  bu şapka senin \için büyük dieser Hut ist dir groß
  5) ( karşılık olarak) für
  bir şişe bira \için für eine Flasche Bier
  6) ( süre) für
  birkaç gün \için geldim ich bin für einige Tage gekommen

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > için

 • 15 için için

  vor sich hin, in sich hinein
  \için için gülmek [o gülümsemek] schmunzeln

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > için için

 • 16 için

  1. for: Mazlum sizin için bir hediye getirdi. Mazlum brought you a present. Bunu Şefika için yaptım. I did this for Şefika´s sake. Bu elbise Hamiyet için çok dar. This dress is too small for Hamiyet. Bunun için kaç para verdin? How much money did you pay for this? Sandalı bir saat için kiraladım. I rented the rowboat for an hour. O bizim için konuşur. He´ll speak for us. Sigara içmeyenler için ayrı bir bölüm yok mu? Isn´t there a separate section for nonsmokers? Benim bilet Londra için. My ticket´s for London. Allah aşkı için söyle! For God´s sake tell me! 2. in order to, for the purpose of: Unutmak için içer. He drinks in order to forget. Fadıla´ya o piyanoyu süs olarak kullansın diye değil, çalması için verdi. She gave Fadıla the piano to play, not to use as an ornament. 3. because, on account of, for, owing to: Kar yağdığı için gitmedik. We didn´t go because it was snowing. İşte onun için katılmam. So you see it´s for that reason I won´t join. 4. for, to, in (someone´s) opinion: Onun için çok mühimdi. It was very important to her. 5. about, concerning, with regard to (usually used with demek, düşünmek, or söylemek): Bu sözlük için ne düşünüyorsunuz? What do you think about this dictionary? Raşit için intihar etti diyorlar. They are saying that Raşit committed suicide. II. Sultan Mehmet için Fatih derler. They call Sultan Mehmet II ´´the Conqueror.´´ Nuriye için nasıl böyle bir şey söyleyebildi? How could he have said such a thing about Nuriye?

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > için

 • 17 için için

  için -için

  Türkçe-Azerice Sözlük > için için

 • 18 Allah hakkı için

  а) кляну́сь [всевы́шним] Алла́хом
  б) ра́ди Бо́га; ра́ди всего́ свято́го

  Türkçe-rusça sözlük > Allah hakkı için

 • 19 Allah için

  ей-бо́гу

  Türkçe-rusça sözlük > Allah için

 • 20 Allah rızası için

  Türkçe-rusça sözlük > Allah rızası için

Look at other dictionaries:

 • araç telefonu — is. Taşıtlar için geliştirilmiş telefon, mobil telefon …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.