Translation: from azerbaijani

təmizləmək

 • 1 mizləmə

  сущ. от глаг. mizləmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > mizləmə

 • 2 mizləmək

  глаг. разг.
  1. заострять, заострить (делать, сделать острым конец чего-л.)
  2. ударять, ударить тычком
  3. макать (опускать, погружать во что-л. жидкое). Qələmi mürəkkəbə mizləmək (batırmaq) макать ручку в чернила

  Azərbaycanca-rusca lüğət > mizləmək

 • 3 təmizləmək

  глаг.
  1. чистить, очищать, очистить:
  1) удалив грязь, пыль с чего-л., сделать чистым. Paltonu qardan təmizləmək очистить пальто от снега, tozdan təmizləmək очистить от пыли, pası təmizləmək очистить ржавчину
  2) освободив от примесей, сделать чистым по составу. Havanı təmizləmək очистить воздух, spirti təmizləmək очистить спирт
  3) освободить от чего-л. накопившегося, засоряющего. Dənizin dibini təmizləmək очищать дно моря, hovuzu təmizləmək очищать бассейн
  4) освободить от чего-л. постороннего, привнесённого. Dili yabançı sözlərdən təmizləmək очистить язык от чуждых слов
  5) удалить с чего-л. оболочку, верхний слой. Almanı təmizləmək очистить яблоко, yumurtanı təmizləmək очистить яйцо, balığı təmizləmək очистить рыбу
  6) удалить, убрать откуда-л. всё лишнее, ненужное. Stolun üstünü təmizləmək очистить стол, otağı lazımsız şeylərdən təmizləmək очистить комнату от ненужных вещей, yolu təmizləmək очистить дорогу
  7) освободить от присутствия кого-, чего-л. враждебного, нежелательного, постороннего. Meşəni quldurlardan təmizləmək очистить лес от разбойников
  8) опорожнить что-л., съев содержимое. Nimçəni təmizlədi (он) очистил тарелку
  9) обчистить, обворовать. Oğrular evi təmizləyiblər воры обчистили квартиру
  2. чистить, вычищать, вычистить:
  1) удалив грязь (пыль), сделать чистым. Xalçanı təmizləmək вычистить ковёр, dişlərini təmizləmək чистить зубы, şotka ilə təmizləmək чистить щёткой
  2) удалив какой-л. налёт, навести глянец, блеск. Çəkmələrini təmizləmək вычистить сапоги, şüşələri təmizləmək вычистить стёкла, döşəməni təmizləmək вычистить пол
  3. чистить, прочищать, прочистить:
  1) вычистить внутренность, отверстие чего-л. Burnunu təmizləmək прочистить нос, bacanı təmizləmək прочистить дымоход, tüfəngin lüləsini təmizləmək прочистить ствол винтовки
  2) расчищая, прорубая путь, сделать что-л. проходимым. Cığırı kol-kosdan təmizləmək прочистить тропинку от кустарников
  4. чистить, расчищать, расчистить:
  1) очистить, освобождая от чего-л. засоряющего, загромождающего, мешающего. Həyəti təmizləmək расчистить двор, sahəni təmizləmək расчистить поле, yolu təmizləmək расчистить дорогу
  2) перен. освободить, избавить от кого-л. Torpağını düşmənlərdən təmizləmək расчистить свою землю от врагов

  Azərbaycanca-rusca lüğət > təmizləmək

 • 4 təmizlənmək

  глаг.
  1. чиститься, очищаться, очиститься:
  1) стать чистым по составу, освободиться от примесей чего-л. чужеродного, загрязняющего. Dəniz suyu təmizlənib морская вода очистилась, spirt təmizlənib спирт очистился
  2) стать свежим или более свежим (о воздухе). Hava təmizlənir воздух очищается
  3) стать свободным от присутствия кого-л., чего-л. враждебного, нежелательного, постороннего. Şəhər düşməndən təmizləndi город очищен от врага, səma buluddan təmizləndi небо очистилось от облаков
  2. чиститься, вычищаться, вычиститься (чистить себя, свою одежду, обувь и т.п.)
  3. прочищаться, прочиститься (очиститься от чего-л. засоряющего, мешающего). Sinəsi təmizləndi грудь прочистилась
  4. расчищаться, расчиститься (стать чистым, свободным от кого -, от чего-л.). Yollar təmizləndi дороги расчистились, göyün üzü təmizləndi небо расчистилось
  5. очищаться, быть очищенным. Paltar tozdan təmizləndi одежда очищена от пыли
  6. вычищаться, быть вычищенным. Qabqacaq təmizləndi посуда вычищена
  7. прочищаться, быть прочищенным. Su trubası (borusu) təmizlənib прочищена водопроводная труба
  8. расчищаться, быть расчищенным. Yol qardan təmizləndi дорога расчищена от снега

  Azərbaycanca-rusca lüğət > təmizlənmək

 • 5 təmizlənmə

  сущ. от глаг. təmizlənmək:
  1. чистка, очистка. Çirkab suların təmizlənməsi очистка сточных вод, pambığın təmizlənməsi очистка хлопка
  2. вычистка, вычищение
  3. прочистка, прочищение. Kanalizasiya sisteminin təmizlənməsi прочищение системы канализации
  4. расчистка, расчищение. Sahənin təmizlənməsi расчистка участка
  5. очищаемость. Təmizlənmə yamsalı физиол. коэффициент очищаемости

  Azərbaycanca-rusca lüğət > təmizlənmə

 • 6 təmizləyici

  I
  сущ.
  1. очиститель (прибор, устройство или вещество для очищения чего-л.)
  2. чистильщик (тот, кто занимается чисткой)
  3. чиститель (машина, приспособление для чистки и очищения чего -л). Darayıcı maşının təmizləyicisi чиститель чесальной машины
  II
  прил.
  1. очистительный (предназначенный, служащий для очищения чего-л.). Təmizləyici qurğu очистительное сооружение, təmizləyici imalə очистительная клизма
  2. очистный (предназначенный, служащий для очистки)
  3. чистильный, чистительный. Təmizləyici maşın тех. чистительная машина

  Azərbaycanca-rusca lüğət > təmizləyici

 • 7 təmizləmək

  чистить, очищать, вычистить. təmizləməmək отриц. от təmizləmək.

  Азербайджанско-русский словарь > təmizləmək

 • 8 nefttəmizləyən

  I
  сущ. нефтеочиститель (нефтеочистительное судно)
  II
  прил.
  1. нефтеобрабатывающий. Nefttəmizləyən zavod нефтеобрабатывающий завод
  2. нефтеочистительный. Nefttəmizləyən qurğu нефтеочистительная установка

  Azərbaycanca-rusca lüğət > nefttəmizləyən

 • 9 qartəmizləyən

  I
  сущ.
  1. снегоочиститель (машина для очистки от снега дорог, улиц и т.п.). Dəmiryol qartəmizləyəni железнодорожный снегоочиститель
  2. снегоуборщик (о рабочем)
  II
  прил. снегоочистительный, снегоуборочный. Qartəmizləyən kotan снегоочистительный плуг

  Azərbaycanca-rusca lüğət > qartəmizləyən

 • 10 sutəmizləyən

  I
  прил. водоочистительный, водоочистный (очищающий воду, служащий для очищения воды). Sutəmizləyən cihazlar водоочистительные приборы, sutəmizləyən qurğu водоочистительная установка
  II
  сущ. водоочиститель (аппарат для очистки воды, фильтр)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > sutəmizləyən

 • 11 şüşətəmizləyən

  сущ. авто. стеклоочиститель. Şüşətəmizləyənin açarı выключатель стеклоочистителя, əyilmiş şüşətəmizləyəni düzəltmək выпрямить погнутый стеклоочиститель

  Azərbaycanca-rusca lüğət > şüşətəmizləyən

 • 12 toztəmizləyən

  I
  сущ. пылеочиститель:
  1. машина для удаления пыли с поверхности дороги
  2. аппарат для очищения воздуха от пыли
  3. см. tozsoran
  II
  прил. пылеочистительный. Toztəmizləyən maşın пылеочистительная машина, toztəmizləyən stol пылеочистительный стол

  Azərbaycanca-rusca lüğət > toztəmizləyən

 • 13 təmizləmə

  I
  сущ. от глаг. təmizləmək:
  1. чистка, очистка, очищение
  2. чистка, вычистка, вычищение
  3. чистка, прочистка, прочищение
  4. чистка, расчистка, расчищение
  II
  прил. очистительный, очистный. Təmizləmə işləri очистительные работы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > təmizləmə

 • 14 təmizləmək

  clean (smth.), brush (fırça ilə)
  çəkmələri təmizləmək – polish one's shoes
  nefti təmizləmək – refine oil

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > təmizləmək

 • 15 çaytəmizləyən

  прил. чаеочистительный. Çaytəmizləyən maşın чаеочистительная машина

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çaytəmizləyən

 • 16 çəltiktəmizləyən

  прил. рисоочистительный. Çəltiktəmizləyən maşın рисоочистительная машина

  Azərbaycanca-rusca lüğət > çəltiktəmizləyən

 • 17 dəntəmizləyici

  сущ. см. dəntəmizləyən

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dəntəmizləyici

 • 18 dəntəmizləyən

  I
  прил. с.-х. зерноочистительный. Dəntəmizləyən maşın зерноочистительная машина
  II
  сущ. зерноочиститель

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dəntəmizləyən

 • 19 fındıqtəmizləyən

  прил. орехолущильный. Fındıqtəmizləyən maşın орехолущильная машина

  Azərbaycanca-rusca lüğət > fındıqtəmizləyən

 • 20 havatəmizləyici

  Azərbaycanca-rusca lüğət > havatəmizləyici

Look at other dictionaries:

 • mizləmə — «Mizləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • mizləmək — f. 1. Miz vurmaq, dürtmə vurmaq, dürtmələmək. . . Bir adam da dal tərəfdən məni hey mizləyir ki, tez ol, get qabağa! M. S. O.. 2. Mayenin içərisinə soxmaq, yaş etmək, batırmaq. Qabaqca qələmin tez tez davata mizləyib kağızı bir az yanqılıcı tutur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • təmizləmək — f. 1. Çirkini, ləkəsini yumaq və ya başqa yolla aparmaq, təmiz etmək; təmizləmə işi aparmaq. Ayaqqabının palçığını təmizləmək. – Quşlar yuvalarında oturub dimdiklərini təmizləyirdilər. N. N.. // Tərkibcə təmiz etmək, başqa şeyin qarışığından azad …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • kömürtəmizləyən — sif. Kömürü təmizləmək üçün işlədilən. Kömürtəmizləyən maşını işə salmaq. // is. Kömürü təmizləmək üçün maşın və s. Kömürtəmizləyəni quraşdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • toztəmizləyici — is. 1. Küçədə, yolda olan tozu təmizləyən maşın. Toztəmizləyənlə küçəni təmizləmək. // Sif. mənasında. Toztəmizləyən maşın. 2. Bax tozsoran …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • toztəmizləyən — is. 1. Küçədə, yolda olan tozu təmizləyən maşın. Toztəmizləyənlə küçəni təmizləmək. // Sif. mənasında. Toztəmizləyən maşın. 2. Bax tozsoran …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yarımtəmizlənmiş — f. sif. Qismən təmizlənmiş, bir qədər təmizlənmiş, tam təmizlənməmiş, qatışığı qalmış. Yarımtəmizlənmiş düyü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • düyütəmizləyən — sif. Çəltiyi təmizləyib düyü halına salan. Düyütəmizləyən zavod. Düyütəmizləyən maşın …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dəntəmizləyici — sif. tex. Dəni zibil və xırda daşlardan ayıran. Dəntəmizləyən maşın. // is. Dəntəmizləyən maşın və s. Dəntəmizləyəni təmir etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dəntəmizləyən — sif. tex. Dəni zibil və xırda daşlardan ayıran. Dəntəmizləyən maşın. // is. Dəntəmizləyən maşın və s. Dəntəmizləyəni təmir etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • havatəmizləyici — is. Otağın və s. havasını təmizləyən cihaz, qurğu; ventilyator. Havatəmizləyəni quraşdırmaq. // Sif. mənasında. Havatəmizləyən ventilyasiya qurğuları …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.