Translation: from azerbaijani

tünd qırmızı

 • 1 tünd-qırmızı

  прил.
  1. тёмно-красный (красный тёмного оттенка). Tünd-qırmızı kərpiclər тёмно-красные кирпичи, tünd-qırmızı ləkələr тёмно-красные пятна, физ. tünd-qırmızı közərmə тёмнокрасное каление
  2. багряный, багровый, пурпурный. Tünd-qırmızı şəfəq багряная заря, tünd-qırmızı rəng багрец (багряный цвет)
  3. бордовый, тёмно-бордовый. Tünd-qırmızı pərdələr бордовые занавески, tünd-qırmızı rəng тёмно-бордовый цвет.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > tünd-qırmızı

Look at other dictionaries:

 • al-qırmızı — sif. Tünd qırmızı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • sarı-qırmızı — sif. Tünd sarı, qırmızıyaçalar (rəng). Sarı qırmızı kəlağayı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yezidi — 1. is. <ər.> İraqın Mosul tərəflərində yayılmış bir məzhəb və bu məzhəbə mənsub adam. 2. sif. <xüs. is. dən> köhn. Qırmızı. Yezidi qırmızı – tünd qırmızı. Yezidi qırmızı parça …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qıpqırmızı — sif. 1. Tünd qırmızı, çox qırmızı, lap qırmızı. Qıpqırmızı alma. – . . Bu adamın üzü ətli, yanaqları qıpqırmızı, vücudu sapsağlam idi. A. Ş.. Qıpqırmızı don geyindi ellərim; Qaranlığı boğazlayıb doğdu gün. S. Rüst.. Qıpqırmızı kəsilmək – utanaraq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • pazı — is. məh. Çuğundur. Pazı kimi – çuğundur kimi (tünd qırmızı, qıpqırmızı). Həmişə belə tənbehdən sonra qulaqlarım pazı kimi qızarardı. C. M.. Pristav kitelinin dal cibindən yekə ağ dəsmal çıxarıb, pazı kini qırmızı peysərinin tərini sildi. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qıpqızıl — sif. Çox qırmızı, tünd qırmızı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ənlik — is. 1. Qadınların yanaqlarına sürtdükləri toz və ya yağ halında olan kosmetik maddə – al boya. Ənlik vurmaq. Ənlik sürtmək. – Fatı geyindi. Aynanı götürüb üzünə baxdı. Yanaqlarına ənlik sürtüb qızartdı. Ə. Abasov. 2. Kökü tünd qırmızı bir bitki.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • innabi — ə. 1) innab rəngində; tünd qırmızı; 2) Azərbaycan xalq oyun havalarından birinin adı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • mərcan — ə. dənizdən çıxarılan tünd qırmızı rəngli muncuqvarı qadın bəzəyi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • çalıquşu — is. zool. Sərçələr dəstəsindən başı tünd qırmızı olan və kolluqları sevən quş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dəliböyürtkən — is. bot. Moruğa bənzər tünd qırmızı meyvəsi olan kol və onun meyvəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.