Translation: from azerbaijani

tüfeyli

 • 1 tüfeyli

  tufeyli

  Azərbaycanca-Türkcə Lüğət > tüfeyli

 • 2 tüfeyli

  I
  сущ. паразит:
  1. биол. растение или животное, живущее на поверхности или внутри другого организма и питающееся за счёт последнего. Bit camışın xüsusi tüfeylisidir вошь – это особый паразит на теле буйвола
  2. тунеядец, дармоед (тот, кто живёт чужим трудом). Tüfeylilərə qarşı amansız olmaq быть беспощадным к тунеядцам (паразитам)
  3. разг. употребляется как бранное слово. Tüfeylinin biri tüfeyli! ах ты, паразит!
  II
  прил.
  1. паразитный:
  1) биол. являющийся паразитом. Tüfeyli bitkilər паразитные растения
  2) физ., эл.-тех. лишний, вредный для нормальной работы какого-л. устройства и т.п. Tüfeyli rəqslər паразитные колебания, tüfeyli şüalanma паразитное излучение, tüfeyli gərginlik паразитное напряжение, tüfeyli tutum паразитная ёмкость; связь. tüfeyli rabitə паразитная связь
  2. паразитический (свойственный паразиту, отличающийся паразитизмом). Cəmiyyətin tüfeyli ünsürləri паразитические элементы общества; экон. tüfeyli istehlak паразитическое потребление, tüfeyli xərclər паразитические расходы
  ◊ tüfeyli sözlər лингв. слова-паразиты (слова или словосочетания, вставляемые в речь, когда говорящий затрудняется в выборе слова, не решается вполне определённо высказать какую-л. мысль); tüfeyli həyat (həyat tərzi) keçirmək вести паразитический образ жизни; tüfeyli yaşamaq (tüfeyli kimi yaşamaq) паразитировать (жить паразитом, эксплуатируя чужой труд)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > tüfeyli

 • 3 tüfeyli

  tufeyli
  asalak, tufeyli

  Azərbaycan-Türkiyə lüğət > tüfeyli

 • 4 tüfeyli

  sponger, parasite
  tüfeyli həyat sürmək – live parasitically, parasitize

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > tüfeyli

 • 5 tüfeyli

  1) паразит, тунеядец, шаромыга; 2) паразитический, чужеядный.

  Азербайджанско-русский словарь > tüfeyli

Look at other dictionaries:

 • tüfeyli — is. <ər.> 1. biol. Başqa orqanizmin üzərində və ya içində yaşayıb onun hesabına qidalanan bitki; parazit. Bit camışın xüsusi tüfeylisidir. A. Ağabəyli. // Sif. mənasında. Tüfeyli bitkilər. 2. məc. Başqasının zəhməti hesabına yaşayan adam;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • tufeyli — sf., esk., Ar. ṭufeylī 1) Asalak 2) Salaş, virane, yıkık Onu tamir ve takviye ettirdiler, etrafını kaplayan tufeyli yapıları yıktırarak ortaya çıkardılar. Y. K. Beyatlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tufeylî — (A.) [ ﯽﻠﻴﻔﻃ ] parazit …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • TUFEYLÎ — (Davetsiz ziyafete giden Tufeyl adında birisinin ismindendir) Sahte. * Dalkavuk. Çanak yalayıcı. * Başkasının sırtından geçinen. Asalak. Parazit. Fazladan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • parazit — <yun. parasitos> biol. 1. Başqa bir orqanizmin üzərində və ya içində yaşayıb onun hesabına qidalanan bitki və ya heyvan; tüfeyli. 2. Bit, birə, taxtabiti, gənə kimi həşərat haqqında. Parazitlərlə mübarizə. 3. məc. İstismarçı, müftəxor,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Chah Ismail — Ismail Ier  Pour l’article homonyme, voir Ismail Ier (Samanides).  …   Wikipédia en Français

 • Ismail Ier —  Pour l’article homonyme, voir Ismail Ier (Samanides).  Shah Ismail, le fondateur de la dynastie des Safavides. Chah Ismaïl Ier (Ardabil 17 …   Wikipédia en Français

 • Ismail Safavi — Ismail Ier  Pour l’article homonyme, voir Ismail Ier (Samanides).  …   Wikipédia en Français

 • Ismail safevi — Ismail Ier  Pour l’article homonyme, voir Ismail Ier (Samanides).  …   Wikipédia en Français

 • Ismaïl Ier — Ismail Ier  Pour l’article homonyme, voir Ismail Ier (Samanides).  …   Wikipédia en Français

 • Shah ismail — Ismail Ier  Pour l’article homonyme, voir Ismail Ier (Samanides).  …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.