Translation: from turkish

su seviyesi

Look at other dictionaries:

 • deniz seviyesi — is., coğ. Kara ile denizin birleştiği ve yüksekliğin sıfır olarak kabul edildiği nokta …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hayal seviyesi — is. Hayal düzeyi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hayat seviyesi — is. Yaşama ve geçinme düzeyi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sıcaklık seviyesi — is. Bir noktadan başka bir noktaya ısıl enerji gitmesine yol açan sıcaklık derecesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • su seviyesi — is. Su düzeyi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • seviye — is., Ar. seviyye Düzey Eski güzel sakalını bile birkaç günlük uzunca bir tıraş seviyesine indirmiştir. R. N. Güntekin Birleşik Sözler deniz seviyesi hayal seviyesi hayat seviyesi sıcaklık seviyesi su seviyesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • deniz — is. 1) Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi 2) Bu su kütlesinin belirli bir parçası Marmara Denizi. Karadeniz. 3) Aydaki düzlükler 4) mec. Geniş alan 5) mec. Çokluk, yoğunluk Birleşik Sözler deniz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hayal — is., li, Ar. ḫayāl 1) Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya Mustafa Kemal hayallerin değil, hakikatlerin adamı idi. F. R. Atay 2) Belli belirsiz görülen şey, gölge 3) fiz. Görüntü İnsanın aynadaki hayali …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hayal düzeyi — is. Hayal edebilme gücü, seviyesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hayat — 1. is., hlk., Ar. ḥiyāṭ 1) Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa 2) Avlu 3) Balkon 4) Sundurma 2. is., Ar. ḥayāt 1) Canlı, sağ olma durumu 2) Yaşam Hayat sahnesinde yetmiş üç yaşın basamaklarındayım. H. F …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • irfan — is., Ar. ˁirfān 1) Bilme, anlama, sezme Zira onun irfan seviyesi hakkında malumatım pek azdır. R. H. Karay 2) Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş, varış, varışlılık 3) mec. Kültür …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.