Translation: from turkish

sindirim organları

Look at other dictionaries:

  • sindirim organları — is., ç., anat. Sindirim aygıtı içinde yer alan organların bütünü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sindirim — is., biy. Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım Birleşik Sözler sindirim aygıtı sindirim bilimi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sindirim bilimi — is., tıp Tıbbın sindirim organları hastalıklarını inceleyen dalı, gastroenteroloji …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • organ — is., anat., Fr. organe 1) Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu. N. Cumalı 2) mec. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş Devlet… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gastroenteroloji — is., tıp, Fr. gastro entérologie 1) Sindirim bilimi 2) Hastanelerde sindirim organları hastalıklarının incelendiği, tedavi edildiği bölüm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çöz yağı — is. Karın boşluğundaki sindirim organları üzerinde bulunan ve onların üzerinden sıyrılarak veya kesilerek alınan yağ …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • geviş getirenler — is., ç., hay. b. Çift parmaklı hayvanların, sindirim organları geviş getirmeye uygun olan alt takımı Sığır, deve, koyun geviş getirenlerdendir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.