Translation: from turkish

sen bu işe girişme

 • 381 yetişmek

  -e
  1. 赶上, 追上; 来得及, 赶得上; 及时来到, 赶到, 赶上: arkadan \yetişmek (跟踪)追上, 赶上 Hakim yetişmeseydi, kurtulamazdı. 要不是医生及时赶到, 他就没命了。Hızlı yürüyorsun, sana yetişmek çok zor. 你走得太快, 很难追得上你。Koştum ama ardından yetişemedim. 我跑步都没能追上他。
  2. 完成, 结束; 干完, 作好(应干的活): Bu elbise yarına yetişmeli. 这件衣服明天一定要做好。Bu ödev yarına yetişecek. 这作业明天要完成。Tek başına bir insan bu kadar işe yetişemez. 一个人干不了这么多的活。
  3. 触到, 够到, 勉强够到: Ağaçtaki elmaya yetişemedim. 我够不到着树上的苹果。Bu ip kuyunun dibine yetişmez. 这绳子够不到井底。Elim yetişmiyor. 我的手够不到。
  4. 足够, 够用: Bu para yetişemez. 这钱不够用的。Bu yemek hepimize yetişir. 这饭够我们所有人吃的。Verilen harcırah yetişmeyince her ikisi de keseden eklemek zorunda kaldılar. 发的路费不够, 两人只得自己出钱垫上。
  5. 赶上, 遇见: Ben dedeme yetiştim, torunlarına da yetiştim. 我见过祖父, 又活到见孙子。
  6. (植物)繁殖, 生长; 繁殖起来, 滋生起来; 长熟, 成熟: Burada iyi çam yetişir. 这里很适合松树生长。Lâhana Türkiye'nin bütün bölgelerinde yetişir. 洋白菜在土耳其所有地区都能生长。Türkiye'de başlıca ne yetişir? 在土耳其主要生长些什么?Kirazlar yetişmişti. 樱桃熟了。
  7. 长大, 成人: yeni yetişen nesil 正在成长的新一代 Çocukları yetişti. 他的孩子都长大成人了。Hepimiz bu yurdun koynunda yetiştik. 我们都是在这块哺育和呵护我们的土地上长大的。
  8. 受教育; 受教育; 受教养: bu okuldan yetişenler 这个学校的学生
  9. 帮助, 帮忙, 赶着去帮忙: Tam o sırada talih imdadıma yetişti. 正好此时命运才了我的忙。
  ◆ Yetiş (in) ! 救命!救命啊!

  Türkçe-Çince Sözlük > yetişmek

 • 382 yetmek

  - er -e
  1. 足够, 够用: Artık canıma yetti. 我实在是受不了了。Bu işe gücüm yetmez. 这事儿我干不了。Bu kâğıt bana yeter. 这纸够我用的。Param ancak bir defter almaya yeter. 我的钱只够买一个练习本。
  2. 够得着: Oraya elim yetmez. 我的手够不着那里。
  3. 俗́ 活到…岁数: Yaşı seksene yetti. 他活到了80岁。
  4. 成熟, 长熟: Kayısılar yetti. 杏熟了。
  5. (一般用于祈使, 禁止某一行为动作)够了, 行了, 得了: Bu zulüm artık yeter! 行了, 别动武了!
  6. 足以: Bir cigara bir orman yakmaya yeter. 一颗烟头足以烧毁整个森林。
  ◇ \yetmek ki 只要: Yeter ki gitmesin. 只要他不走。yedecek kadar 充足的, 充分的, 足够的

  Türkçe-Çince Sözlük > yetmek

 • 383 yoğunluk

  - ğu is.
  1. 密度, 浓度, 稠度: nüfus \yoğunlukğu 人口密度 sisin \yoğunlukğu 雾的浓度
  2. 〈物、化〉比重: \yoğunluk şişesi 比重瓶, 比重管 Suyun yoğunluğu 1, demirin ise 7.8'dir. 水的比重是1, 而铁的比重是7.8。
  3. 方́ 粗鲁行为、不文明行为; 粗鲁的话

  Türkçe-Çince Sözlük > yoğunluk

 • 384 yukarı

  is.
  1. 顶, 顶部, 顶端, (楼层的)最上一层: ağacın \yukarısı 树梢 binanın \yukarısı 楼顶 evin \yukarısı 房顶, 屋顶 Bizim evin yukarısında Ayşeler oturuyorlar. 阿伊赛一家住在我们楼的顶层。A! Kedi pastırmaları yukarıda bire kadar yemiştir. 哎呀!猫在上面把腊肉吃了个一干二净。
  2. 上级, 上级领导, 上司: emir \yukarıdan 上级的命令, 上级下的命令 Yukarının verdiği karara uyuyoruz. 我们按上级决定办事。
  s. 上的, 上面的, 上边的; 上头的; 上层的: \yukarı kat 上一层 \yukarı mahalle 上街区 Okulumun yeri yukarı sokaktadır.我的学校在上街区。
  zf. 向上, 往上, 在上面, 在上边, 在上头; 在楼上, 在上层: Eller yukarı! 举起手来!Yukarı çıktılar. 他们上去了。Sıcak hava yukarı çıkar. 热气往上走。
  -i \yukarı çıkarmak 扶起: Yaşlı kadın, gözyaşları arasında onu yukarı çıkardı. 老太太含着眼泪把他扶了起来。- den \yukarı göstermek 显得比实际年龄要大 \yukarıdan 从上面; 从高处; 从上游; 从上级来 \yukarıdan almak 藐视, 轻视, 无视; 颐气指使, 盛气凌人 \yukarıdan aşağı 由上而下 -i \yukarıdan aşağı süzmek 仔细打量, 上下打量: Yeni gelen işçiyi yukarıdan aşağı süzdü, “seni işe alıyorum,” dedi. 他把新来的工人上下打量了一番, 雇佣了他。\yukarıdan aşağıya kulak kesilmek 全神贯注地听, 非常认真地听 \yukarıdan atıp aşağıdan tutmak 发狂, 暴怒, 大发脾气 -e \yukarıdan bakmak 藐视, 轻视, 看不起: Burnu havalardaydı, arkadaşlarına yukarıdan bakıyordu. 他趾高气扬, 看不起同学们。
  ◆ Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. 左右为难: Kardeşlerimin tartışmasına bir son veremiyorum; yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. 他们在争吵不休, 我却无法制止, 他们都是我的兄弟, 我左右为难。

  Türkçe-Çince Sözlük > yukarı

 • 385 yumulmak

  1. 闭上, 合上; 关起来, 关闭起来; 盖上, 遮上: Uykum var, gözlerim kendiliğinden yumuluyor. 我困了, 眼睛都睁不开了。
  2. -e 扑向, 猛扑; 贪馋地吃, 扑食: işe \yumulmak 全身心地工作, 把全部精力都用在工作上 sofraya \yumulmak 贪馋地吞食 Tavuklar yem kabına yumuldular. 鸡都扑向食盆。
  3. -e 俚́ 抽(鸦片, 大麻素)
  4. 俚́ 加速, 加快步伐, 加快跑的速度

  Türkçe-Çince Sözlük > yumulmak

 • 386 ziyan

  [ziya:n]
  波́ is. 害处, 损害, 损失; 危害; 亏本, 亏损: Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür. 我们的损失之大是无法估量的。Her ziyan bir öğüttür. 成́ 吃一堑, 长一智。
  ◇ \ziyan çekmek 遭受损失 \ziyan etmek 1) 浪费 2) 遭受损失: Yoksa avukatlar işe karışır, birbirine katar, her şeylerini ziyan ederler. 不然的话, 律师们就会插手进来, 搞得他们不和, 倾家荡产。 3) 亏本, 亏损: Korkak bezirgân ne kâr eder ne ziyan. 成́ 胆小的商人发不了大财, 懦弱的士兵当不了将军。\ziyan görmek 遭受损失 \ziyan olmak 受害, 遭受损失 \ziyan zebil olmak 口́ 白白地花费, 白花费 \ziyana uğramak 遭受损失 \ziyanına 对…有害, 有损于
  ◆ Ziyanı yok. 不要紧, 没有关系, 不算什么。Ziyanın neresinden dönersen kârdır. 扭亏为盈

  Türkçe-Çince Sözlük > ziyan

 • 387 âlem

  а
  1) в разн. знач. мир

  âlemi ervah — мир духо́в, потусторо́нний мир

  âlemi esbap — материа́льный мир

  2) положе́ние; состоя́ние (напр. здоровья, дел и т. п.)

  evlilik âlemi — семе́йное положе́ние

  3) окружа́ющие [лю́ди], мир; о́бщество

  bu işe âlem ne der? — а что ска́жут об э́том лю́ди?

  Büyük Türk-Rus Sözlük > âlem

 • 388 balta

  топо́р

  -a balta(yı) asmak — пристава́ть; угрожа́ть

  balta ile yontulmuş — топо́рный, гру́бый

  baltayı taşa vurmak — ля́пнуть, сказа́ть невпопа́д

  balta taşa çarptı — нашла́ коса́ на ка́мень

  bir işe balta ile girişmek — де́лать что-л. топо́рно

  Büyük Türk-Rus Sözlük > balta

 • 389 boğmak

  I
  1) В души́ть
  2) В прям., перен. топи́ть
  3) В, Д окружа́ть кого чем; наполня́ть что чем

  buselerle boğmak — осыпа́ть поцелу́ями

  işe boğmak — завали́ть рабо́той

  II (-ğı)
  у́зел; сочлене́ние; утолще́ние

  Büyük Türk-Rus Sözlük > boğmak

 • 390 çirkef

  п
  1.
  1) грязь, нечисто́ты; помо́и

  çirkef kuyusu — выгребна́я я́ма

  çirkef suyu — сто́чные во́ды

  2) перен. разг. дрянь (о человеке, деле и т. п.)
  2.
  1) гря́зный
  2) перен. отврати́тельный, дрянно́й (о человеке, деле и т. п.)

  sen bu çirkef işe karışma — ты не вме́шивайся в э́то гря́зное де́ло

  çirkefe taş atmak — свя́зываться со скве́рным челове́ком

  çirkefe taş atma, üstüne sıçrar — посл. не кида́й ка́мень в нечисто́ты — пла́тье забры́згаешь; ≈ гря́зью игра́ть — ру́ки мара́ть

  Büyük Türk-Rus Sözlük > çirkef

 • 391 dalmak

  (dalar)
  1) Д [бы́стро] погружа́ться, окуна́ться; ныря́ть

  denize dalmak — окуна́ться в мо́ре

  suya dalmak — нырну́ть в во́ду

  2) Д [бы́стро] входи́ть, проника́ть; влета́ть, врыва́ться, вторга́ться

  içeri(ye) dalmak — а) прони́кнуть (куда-л.); б) бесцеремо́нно войти́

  biletsiz sinemaya dalıvermiş — он без биле́та прошёл в кино́

  3) Д перен. погружа́ться, окуна́ться, уходи́ть с голово́й

  derinlere dalmak или enginlere dalmak — глубоко́ обду́мывать

  düşünceye dalmak — погрузи́ться в разду́мье

  eğlenceye dalmak — предава́ться весе́лью

  hülyaya dalmak — предава́ться мечта́м

  işe dalmak — уйти́ с голово́й в рабо́ту

  kitaba dalmak — погрузи́ться в чте́ние кни́ги

  lafa dalmak — а) увле́чься разгово́ром; б) пусти́ться в рассужде́ния

  lakırdıya dalmak — увле́чься бесе́дой

  4) Д воен. вкли́ниваться
  5) забыва́ться, начина́ть дрема́ть; впада́ть в забытьё

  Büyük Türk-Rus Sözlük > dalmak

 • 392 davacı

  исте́ц, жа́лобщик

  davacıtaraf — исте́ц

  davacı yım! — я бу́ду жа́ловаться!, я пода́м в суд!

  davacı n kadı ise yardımcın Allah olsun — посл. е́сли твои́м истцо́м явля́ется ка́дий, то ищи́ по́мощи у Алла́ха

  Büyük Türk-Rus Sözlük > davacı

 • 393 gayret

  (-ti)
  1) уси́лие; усе́рдие, стара́ние; напряже́ние

  gayretle — усе́рдно, стара́тельно; напряжённо, уси́ленно

  gayretle çalışmak — стара́тельно рабо́тать, прилага́ть уси́лия, усе́рдствовать

  büyük bir gayretle çalışmak — рабо́тать с больши́м рве́нием

  gayreti batıla — напра́сные стара́ния, напра́сный труд

  gayreti cahiliye — глу́пые уси́лия, смешны́е поту́ги

  gayrete gelmek — а) стать стара́тельным (усе́рдным); прояви́ть стара́ние (рве́ние); б) нача́ть что, приня́ться за что; нача́ть де́йствовать; прийти́ в де́йствие; раскача́ться

  gayrete getirmek — привести́ в движе́ние (в де́йствие), взбудора́жить, всколыхну́ть; раскача́ть, расшевели́ть; подзадо́рить

  gayret harcamak или gayret sarfetmek — затра́чивать уси́лия; прилага́ть уси́лия

  - a bütün gayretini sarfetmek или için bütün gayretini sarfetmek — приложи́ть всё своё стара́ние (усе́рдие); затра́тить мно́го сил и трудо́в; лезть из ко́жи вон

  az bir gayret или cüzî bir gayret — незначи́тельное уси́лие

  birleşik gayretler — совме́стные (объединённые) уси́лия

  boşuna gayretler — бесполе́зные (тще́тные) уси́лия, напра́сный труд

  bütün gayretleri boşunadır — все их (его́) труды́ (уси́лия) ни к чему́

  büyük gayret isteyen çalışmalar — напряжённый труд; трудоёмкие рабо́ты

  insanüstü gayretler — сверхчелове́ческие уси́лия

  müşterek gayretle — совме́стными уси́лиями

  nafile gayretler = boşuna gayretler, muazzam gayretler — колосса́льные (неимове́рные) уси́лия

  sahibi gayret — а) усе́рдный, стара́тельный; энерги́чный; б) сме́лый, му́жественный, отва́жный

  şahsî gayretler — ли́чная инициати́ва, ли́чный почи́н

  yaratıcı gayretler — тво́рческие уси́лия; созида́тельные си́лы

  2) ре́вностное отноше́ние (к интересам родины, семьи и т. п.); стра́стная пре́данность; фанати́зм

  gayreti islâmiye, islâmlık gayreti — исла́мское (мусульма́нское) рве́ние, исла́мский (мусульма́нский) фанати́зм

  hemşerilik gayreti — чу́вство земля́чества; забо́та о свои́х сооте́чественниках

  3) терпе́ние, вы́держка, самооблада́ние, сто́йкость; насто́йчивость, упо́рство

  gayreti elden bırakmamak — а) не выпуска́ть инициати́вы [из рук]; б) не теря́ть самооблада́ния

  gayret göstermek — прояви́ть усе́рдие (стара́ние, рве́ние, энтузиа́зм); стара́ться, усе́рдствовать

  4) воодушевле́ние; бо́дрость; си́ла; эне́ргия

  gayret almak — че́рпать си́лы, вдохновля́ться, воодушевля́ться; приободря́ться

  gayretten düşmek — а) потеря́ть терпе́ние (вы́держку, самооблада́ние); б) сни́кнуть, утра́тить бо́дрость; потеря́ть си́лы

  gayret vermek — вдохновля́ть, воодушевля́ть, ободря́ть, подбодря́ть; придава́ть си́лы

  gayret ve şevke gelmek — бодри́ться

  gayret ve şevk vermek — бодри́ть

  büyük bir gayretle işe sarılmak — энерги́чно взя́ться за де́ло

  gayret etmek — стара́ться, си́литься, усе́рдствовать; усе́рдно добива́ться; прилага́ть уси́лия (стара́ния); проявля́ть усе́рдие

  gayretet! — де́йствуй!

  boşuna gayret ediyorsun! — зря стара́ешься!

  ha gayret! — а ну, нажми́ (подда́й)!

  haydi arkadaşlar! gayret edin! a — ну́-ка, друзья́, поднажмём (поднату́жимся)!

  iki gemi kaçmağa gayret ediyordu — два су́дна пыта́лись скры́ться

  pek gayret etmeden — без осо́бого напряже́ния; без осо́бого труда́

  gayret dayıya düştü —

  gayretine dokunmak — заде́ть за живо́е, уязви́ть

  Büyük Türk-Rus Sözlük > gayret

 • 394 girişmek

  Д
  1) бра́ться, принима́ться за что; проявля́ть инициати́ву; приступа́ть к чему, предпринима́ть, затева́ть что

  bir işe girişmek — приступи́ть к [какой-л.] рабо́те, приня́ться за [какое-л.] де́ло

  bir ortaklık kurmaya giriştik — мы попыта́лись основа́ть о́бщество

  reforma girişmek — осуществля́ть (проводи́ть) рефо́рму

  taahhüdata girişmek — взять на себя́ обяза́тельства

  ticarete girişmek — заня́ться торго́влей; взя́ться за торго́влю

  uzun bir greve girişmek — устро́ить дли́тельную забасто́вку

  2) вступа́ть (в разговор, в спор и т. п.)

  bahse girişmek — держа́ть пари́

  görüşmelere girişmek или müzakerelere girişmek — вступи́ть в перегово́ры

  harbe girişmek — вступи́ть в войну́

  kavgaya girişmek — ввяза́ться в ссо́ру (в дра́ку); затева́ть ссо́ру

  söze girişmek — вступи́ть в разгово́р

  birbirine girişmek — а) спу́таться; сваля́ться, сби́ться (о волосах, шерсти и т. п.); б) [пере]ссо́риться, [пере]дра́ться

  Büyük Türk-Rus Sözlük > girişmek

 • 395 girmek

  (girer)
  1) Д входи́ть, въезжа́ть и т. п.; влеза́ть, проника́ть; прибыва́ть куда-л

  içeri(ye) girmek — а) входи́ть, вступа́ть, проника́ть внутрь; б) Исх., Д войти́ че́рез что куда-л

  biz içeri girdiğimizde… — когда́ мы вошли́…

  istasyona girmek — прибыва́ть на ста́нцию (о поезде)

  limana girmek — входи́ть в порт (о судах)

  mahrekine girmek — вы́йти на [свою́] орби́ту

  şehre girmek — вступи́ть в го́род (о войсках и т. п.)

  yatağa girmek — лечь в посте́ль

  yerine girmek — впра́виться (о вывихе)

  2) Д вступа́ть, включа́ться; начина́ть (что-л. делать)

  greve girmek — нача́ть забасто́вку

  harbe girmek — вступи́ть в войну́

  3) Д воен. вкли́ниваться

  düşman mevzilerine girmek — вкли́ниться в оборо́ну проти́вника

  4) Д входи́ть, влеза́ть, помеща́ться; умеща́ться
  5) Д поступа́ть (в школу, на службу и т. п.)

  askerliğe girmek — поступа́ть на вое́нную слу́жбу

  hizmete girmek или işe girmek — поступи́ть на слу́жбу (на рабо́ту)

  okula girmek — поступи́ть в шко́лу

  6) приходи́ть, наступа́ть, начина́ться (напр. о временах года)

  ilkbahar girdi — весна́ наступи́ла

  yaz giriyor — наступа́ет ле́то

  7) Д достига́ть какого-л. во́зраста
  8) Д заража́ть
  9) с именами, в дат. п. образует устойчивые сочетания

  borca girmek — влезть в долги́

  günaha girmek — [со]греши́ть

  rüyaya girmek — [при]сни́ться

  zarara girmek — нести́ убы́тки

  girip çıkmak — а) загляну́ть, зайти́ забежа́ть ненадо́лго куда, к кому; б) заха́живать, ча́сто посеща́ть какое-л. ме́сто; в) впу́тываться

  Büyük Türk-Rus Sözlük > girmek

 • 396 harcanmak

  страд. от harcamak

  bu işe çok para ve emek harcandı — на э́то де́ло потра́чено мно́го де́нег и труда́

  Büyük Türk-Rus Sözlük > harcanmak

 • 397 isteksiz

  1.
  без охо́ты; неохо́тно, не́хотя; вя́ло

  isteksiz isteksiz — неохо́тно; ине́ртно; вя́ло

  bu işe isteksiz ve hevessiz başlıyorue — я приступа́ю к э́тому де́лу без вся́кого жела́ния и охо́ты

  2.
  не име́ющий охо́ты (жела́ния, стремле́ния)

  Büyük Türk-Rus Sözlük > isteksiz

 • 398 koşmak

  I (koşar)
  В, Д
  1) дава́ть в сопровожде́ние, присоединя́ть
  2) прям., перен. запряга́ть, впряга́ть

  atları arabaya — впрячь лошаде́й в теле́гу

  birini işe koşmak — запря́чь кого́-л. в рабо́ту

  II (koşar)
  1) бежа́ть, мча́ться; скака́ть

  koşup gelmek — прибежа́ть, примча́ться

  koşa koşa — бего́м

  2) спеши́ть, торопи́ться

  - ın yardımına koşmak — поспеши́ть на по́мощь кому

  3) с послелогами ardından, arkasından, peşinden гоня́ться за чем, пресле́довать что

  bir hedefin arkasından koşmak — пресле́довать какую-л. цель

  işin peşinden koşmak — упо́рно занима́ться чем, насто́йчиво добива́ться чего

  4) Д прибега́ть к чему; употребля́ть, испо́льзовать что

  gözle kulağa koşmak — прибега́ть к зре́нию и слу́ху

  Büyük Türk-Rus Sözlük > koşmak

 • 399 koşulmak

  Д
  1) присоединя́ться
  2) прям., перен. запряга́ться, впряга́ться

  işe koşulmak — впря́чься в рабо́ту

  Büyük Türk-Rus Sözlük > koşulmak

 • 400 koymak

  (koyar)
  1) В, Д класть; ста́вить; помеща́ть

  ayrı koymak — класть отде́льно; откла́дывать в сто́рону

  yemeğe tuz koymak — посоли́ть ку́шанье

  2) В, Д ста́вить, назнача́ть

  işe koymak — поста́вить на рабо́ту, дать рабо́ту

  3) устана́вливать

  kontrol koymak — установи́ть контро́ль

  vergi koymak — установи́ть нало́г, ввести́ нало́г

  4) В оставля́ть
  5) В отпуска́ть, выпуска́ть
  6) В пуска́ть, позволя́ть войти́

  içeri koymak — впуска́ть; принима́ть

  7) В, Д налива́ть

  arabaya benzin koymak — запра́вить маши́ну [бензи́ном]

  8) Д задева́ть, тро́гать

  ko(y)dunsa bul — попро́буй найди́; его́ и след просты́л; ищи́ ве́тра в по́ле

  Büyük Türk-Rus Sözlük > koymak

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.