Translation: from turkish to arabic

from arabic to turkish

sen bu işe girişme

 • 1 girişim

  1. إقدام [إِقْدام]
  Anlamı: bir işe girişme, teşebbüs
  2. استبسال [اِسْتِبْسال]
  Anlamı: bir işe girişme, teşebbüs
  3. بسالة [بَسَالَة]
  Anlamı: bir işe girişme, teşebbüs
  4. بطولة [بُطُولَة]
  Anlamı: bir işe girişme, teşebbüs
  5. تجاسر [تَجَاسُر]
  Anlamı: bir işe girişme, teşebbüs
  6. جرأة [جُرْأَة]
  Anlamı: bir işe girişme, teşebbüs
  7. جراءة [جَرَاءَة]
  Anlamı: bir işe girişme, teşebbüs
  8. جسارة [جَسَارَة]
  Anlamı: bir işe girişme, teşebbüs
  9. دربة [دُرْبَة]
  Anlamı: bir işe girişme, teşebbüs
  10. شجاعة [شَجَاعَة]
  Anlamı: bir işe girişme, teşebbüs
  11. محاولة [مُحَاوَلَة]
  Anlamı: bir işe girişme, teşebbüs

  Türkçe-Arapça Sözlük > girişim

 • 2 ise

  إذا

  Türkçe-Arapça Sözlük > ise

 • 3 ise

  إذا [إِذَا]
  Anlamı: şart eki

  Türkçe-Arapça Sözlük > ise

 • 4 acemi

  1. أجنبي [أَجْنَبِيّ]
  Anlamı: bir yerin, br şeyin yabancısı
  2. أمة [أَمَة]
  3. جارية [جاريَة]
  4. دخيل [دَخِيل]
  Anlamı: bir yerin, br şeyin yabancısı
  5. زنيم [زَنِيم]
  Anlamı: bir yerin, br şeyin yabancısı
  6. طارئ [طارِئ]
  Anlamı: bir yerin, br şeyin yabancısı
  7. طالب [طالِب]
  Anlamı: bir ışin yabancısı olan, eli ışe alışmamış, bir ışı beceremeyen, ışinde ve mesleğinde ilerlememiş
  8. طلاب [طُلَّاب]
  Anlamı: bir ışin yabancısı olan, eli ışe alışmamış, bir ışı beceremeyen, ışinde ve mesleğinde ilerlememiş
  9. غريب [غَرِيب]
  Anlamı: bir yerin, br şeyin yabancısı
  10. فاتح [فاتِح]
  Anlamı: bir ışin yabancısı olan, eli ışe alışmamış, bir ışı beceremeyen, ışinde ve mesleğinde ilerlememiş
  11. مؤسس [مُؤَسِّس]
  Anlamı: bir ışin yabancısı olan, eli ışe alışmamış, bir ışı beceremeyen, ışinde ve mesleğinde ilerlememiş
  12. مبتدئ [مُبْتَدِئ]
  Anlamı: bir ışin yabancısı olan, eli ışe alışmamış, bir ışı beceremeyen, ışinde ve mesleğinde ilerlememiş
  13. مبدئ [مُبْدِئ]
  Anlamı: bir ışin yabancısı olan, eli ışe alışmamış, bir ışı beceremeyen, ışinde ve mesleğinde ilerlememiş
  14. مستهل [مُسْتَهِلّ]
  Anlamı: bir ışin yabancısı olan, eli ışe alışmamış, bir ışı beceremeyen, ışinde ve mesleğinde ilerlememiş
  15. منشئ [مُنْشِئ]
  Anlamı: bir ışin yabancısı olan, eli ışe alışmamış, bir ışı beceremeyen, ışinde ve mesleğinde ilerlememiş
  16. ناشئ [ناشِئ]
  Anlamı: bir ışin yabancısı olan, eli ışe alışmamış, bir ışı beceremeyen, ışinde ve mesleğinde ilerlememiş

  Türkçe-Arapça Sözlük > acemi

 • 5 aciz

  1. إعياء [إِعْياء]
  Anlamı: gücü bir ışe yetmez olanın durumu, güçsüzlük
  2. إفلاس [إِفْلاس]
  3. تفليس [تَفْلِيس]
  4. تفليسة [تَفْلِيسَة]
  5. تقصير [تَقْصِير]
  Anlamı: gücü bir ışe yetmez olanın durumu, güçsüzlük
  6. عي [عِيّ]
  Anlamı: gücü bir ışe yetmez olanın durumu, güçsüzlük
  7. قصور [قُصُور]
  Anlamı: gücü bir ışe yetmez olanın durumu, güçsüzlük
  8. عياء [عَيَاء]
  Anlamı: gücü bir ışe yetmez olanın durumu, güçsüzlük

  Türkçe-Arapça Sözlük > aciz

 • 6 âciz

  1. خريع [خَرِيع]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  2. عاجز [عَاجِز]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  3. عجيف [عَجِيف]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  4. عدم [عَدِم]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  5. عيان [عَيَّان]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  6. قعيد [قَعِيد]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  7. كليل [كَلِيل]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  8. متخاذل [مُتَخَاذِل]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  9. مرهق [مُرْهَق]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  10. مستضعف [مُسْتَضْعَف]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  11. مضنى [مُضْنًى]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  12. معوق [مَعُوق]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  13. معوق [مُعَوَّق]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  14. مقعد [مُقْعَد]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  15. ممنون [مَمْنُون]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  16. نحيف [نَحِيف]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  17. وان [وانٍ]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  18. واه [واهٍ]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
  19. واهن [واهِن]
  Anlamı: gücü bir işe yetmez olan, güçsüz

  Türkçe-Arapça Sözlük > âciz

 • 7 aleyhtarlık

  1. تضاد [تَضَادّ]
  Anlamı: bir ışe, harekete veya düşünceye karşı olma
  2. معاكسة [مُعَاكَسَة]
  Anlamı: bir ışe, harekete veya düşünceye karşı olma
  3. مناقضة [مُنَاقَضَة]
  Anlamı: bir ışe, harekete veya düşünceye karşı olma

  Türkçe-Arapça Sözlük > aleyhtarlık

 • 8 amelî

  1. ذرائعي [ذَرَائِعيّ]
  Anlamı: işe dayanan, iş üstünde, tatbikî
  2. فعلي [فِعْلِيّ]
  Anlamı: işe dayanan, iş üstünde, tatbikî
  3. واقعي [واقِعِيّ]
  Anlamı: işe dayanan, iş üstünde, tatbikî

  Türkçe-Arapça Sözlük > amelî

 • 9 atak

  1. باسل [باسِل]
  Anlamı: cüretkâr, düşüncesizce her ışe atılan
  2. جريء [جَرِيء]
  Anlamı: cüretkâr, düşüncesizce her ışe atılan
  3. جسور [جَسُور]
  Anlamı: cüretkâr, düşüncesizce her ışe atılan
  4. شجيع [شَجِيع]
  Anlamı: cüretkâr, düşüncesizce her ışe atılan
  5. صنديد [صِنْدِيد]
  Anlamı: cüretkâr, düşüncesizce her ışe atılan
  6. كمي [كَمِيّ]
  Anlamı: cüretkâr, düşüncesizce her ışe atılan
  7. متجاسر [مُتَجَاسِر]
  Anlamı: cüretkâr, düşüncesizce her ışe atılan
  8. مجترئ [مُجْتَرِئ]
  Anlamı: cüretkâr, düşüncesizce her ışe atılan
  9. مستبسل [مُسْتَبْسِل]
  Anlamı: cüretkâr, düşüncesizce her ışe atılan
  10. مغاوير [مَغَاوِير]
  Anlamı: cüretkâr, düşüncesizce her ışe atılan
  11. مغوار [مِغْوار]
  Anlamı: cüretkâr, düşüncesizce her ışe atılan
  12. مقدام [مِقْدام]
  Anlamı: cüretkâr, düşüncesizce her ışe atılan

  Türkçe-Arapça Sözlük > atak

 • 10 ayıklamak

  Türkçe-Arapça Sözlük > ayıklamak

 • 11 balıklama

  تهور [تَهَوُّر]

  Türkçe-Arapça Sözlük > balıklama

 • 12 başlamak

  1. أبدأ [أَبْدَأَ]
  Anlamı: bir işe girişmek, çalışır, işler, yürür duruma girmek
  2. أنشأ [أَنْشَأَ]
  Anlamı: bir işe girişmek, çalışır, işler, yürür duruma girmek
  3. أهل [أَهَلَّ]
  Anlamı: bir işe girişmek, çalışır, işler, yürür duruma girmek
  4. ابتدأ [اِبْتَدَأَ]
  Anlamı: bir işe girişmek, çalışır, işler, yürür duruma girmek
  5. استفتح [اِسْتَفْتَحَ]
  Anlamı: bir işe girişmek, çalışır, işler, yürür duruma girmek
  6. افتتح [اِفْتَتَحَ]
  Anlamı: bir işe girişmek, çalışır, işler, yürür duruma girmek
  7. بدأ [بَدَأَ]
  Anlamı: bir işe girişmek, çalışır, işler, yürür duruma girmek
  8. طفق [طَفِقَ]
  Anlamı: bir işe girişmek, çalışır, işler, yürür duruma girmek
  9. هل [هَلَّ]
  Anlamı: bir işe girişmek, çalışır, işler, yürür duruma girmek

  Türkçe-Arapça Sözlük > başlamak

 • 13 battal

  1. بطال [بَطَّال]
  Anlamı: işe yaramaz, kullanılmaz
  2. متبطل [مُتَبَطِّل]
  Anlamı: işe yaramaz, kullanılmaz

  Türkçe-Arapça Sözlük > battal

 • 14 bismillah

  بسملة [بَسْمَلَة]

  Türkçe-Arapça Sözlük > bismillah

 • 15 elverişli

  1. كفي [كَفِيّ]
  Anlamı: uygun, ışe yarayan
  2. لازم [لازِم]
  Anlamı: uygun, ışe yarayan
  3. ملائم [مُلَائِم]
  Anlamı: uygun, ışe yarayan
  4. مناسب [مُنَاسِب]
  Anlamı: uygun, ışe yarayan

  Türkçe-Arapça Sözlük > elverişli

 • 16 fiş

  1. رقعة [رُقْعَة]
  Anlamı: bir işe kılavuzluk etmek için yazılıp sınıflandırılan küçük kâğıt yapraklarından her biri
  2. لصيقة [لَصِيقَة]
  Anlamı: bir işe kılavuzluk etmek için yazılıp sınıflandırılan küçük kâğıt yapraklarından her biri

  Türkçe-Arapça Sözlük > fiş

 • 17 gedikli

  مرتاد [مُرْتاد]

  Türkçe-Arapça Sözlük > gedikli

 • 18 girişmek

  حاول [حاوَلَ]
  Anlamı: bir işe, bir şeye başlamak için hazırlık yapmak, ele almak

  Türkçe-Arapça Sözlük > girişmek

 • 19 heba

  1. سدى [سُدًى]
  Anlamı: hiçbir işe yaramadan yok olma, boşa gitme
  2. عبث [عَبَث]
  Anlamı: hiçbir işe yaramadan yok olma, boşa gitme

  Türkçe-Arapça Sözlük > heba

 • 20 hevesli

  مريد [مُرِيد]
  Anlamı: bir şeye veya bir ışe istek duyan olan, istekli

  Türkçe-Arapça Sözlük > hevesli

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.