Translation: from polish

schyłek

Look at other dictionaries:

 • schyłek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. schyłekłku, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} okres bezpośrednio poprzedzający zakończenie, upadek czegoś; bliski koniec, kres, zmierzch : {{/stl 7}}{{stl 10}}Schyłek wieku, epoki, roku. Schyłek świetności, kariery. U… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • schyłek — m III, D. schyłekłku, N. schyłekłkiem, blm książk. «okres przed zakończeniem czegoś; koniec, kres» Schyłek epoki, kariery, wieku. U schyłku dnia. Mieć się ku schyłkowi. ∆ Schyłek życia «starość» …   Słownik języka polskiego

 • Kasia Stankiewicz — (born June 2, 1977 in Działdowo, Poland) is a Polish pop singer. She started her career in 1995 singing a song by Varius Manx, a multi platinum Polish band, in the TV song contest Szansa na sukces (A Chance for Success). A few months later she… …   Wikipedia

 • Feliks Koneczny — Feliks Karol Koneczny (November 1, 1862, Kraków – February 10, 1949 Kraków (Cracow)) was a Polish historian and social philosopher. Founder of the original system of the comparative science of civilizations. Biography Koneczny graduated from the… …   Wikipedia

 • Культура одиночных погребений — (KGJ)  археологическая культура эпохи энеолита. Существовала на территории Ютландии, на северо западе Германии и юго западе Польши (Поморье, Великая Польша, Куявия) в период 2800 2300 гг. до н. э. Содержание 1 Возникновение и… …   Википедия

 • Józef Tischner — Józef Stanisław Tischner (1931 2000) est un prêtre catholique et philosophe polonais. Il est notamment connu pour son rôle comme aumônier du syndicat Solidarność. Sommaire 1 Biographie 2 Philosophie et influence 2.1 Ses liens …   Wikipédia en Français

 • Гедль, Марек — Марек Гедль, польск. Marek Gedl (род. 1934)  польский археолог, исследователь бронзового века (лужицкая культура) и раннего железного века. В 1955 г. окончил Ягеллонский университет. В 1976 г. получил степень чрезвычайного… …   Википедия

 • Протестантизм в Великом княжестве Литовском — ― одно из трёх крупнейших направлений христианства наряду с православием и католицизмом, существовавшее на землях Великого княжества Литовского (современные Белоруссия и Литва) в XVI XVIII веках. Связан своим происхождением с Реформацией ―… …   Википедия

 • jesień — 1. euf. Jesień życia «starszy wiek, schyłek życia»: Jednym ze schorzeń, na które zapada coraz większa grupa osób wchodzących w jesień życia, jest choroba Alzheimera. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, Mózg. 2. Złota (polska) jesień «ciepła,… …   Słownik frazeologiczny

 • dekadencja — ż I, DCMs. dekadencjacji, blm «rozkład jakichś wartości kulturalnych, społecznych itp., chylenie się ku upadkowi (np. literatury, sztuki); schyłek» ‹fr. ze śrdwłc.› …   Słownik języka polskiego

 • jesień — ż V, DCMs. jesieńeni; lm M. jesieńenie, D. jesieńeni «pora roku między latem a zimą trwająca u nas od września do listopada, a według kalendarza na półkuli płn. Ziemi od jesiennego zrównania dnia z nocą 23 września do zimowego przesilenia 22… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.