Translation: from turkish to chinese

from chinese to turkish

sıkmak

 • 1 sıkmak

  - ar -i
  1. 捆紧, 束紧, 系紧; 搂紧, 抱紧: Ben onu göğsüme sıkıyorum. 我紧紧地把他抱在怀里。
  2. 压, 榨, 挤, 拧: çamaşır \sıkmak 拧干衣服 limon \sıkmak 挤柠檬汁 üzüm \sıkmak 榨葡萄汁
  3. 挤, 勒: ayakkabı ayağı \sıkmak 鞋挤脚 Kemer belimi sıktı. 我扎上了皮带。
  4. 压, 喷: flit \sıkmak 喷杀虫剂 yangına su \sıkmak 向着火点喷水
  5. 射, 射击, 发射: Üç kurşun sıktı. 他开了3枪。
  6. 使窘迫, 使困烦; 使为难, 苛求: Çocuğu çok sıkıyorlar. 他们对孩子太苛求了。
  7. 使厌倦, 使感到无聊: Böyle şeyler insanı sıkar. 这类事情使人厌烦。

  Türkçe-Çince Sözlük > sıkmak

Look at other dictionaries:

 • sıkmak — II, 18 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • sıkmak — i, ar 1) Çevresine sarılarak veya bir şey sararak çepeçevre basınç altına almak Yalnız kalan kadın titriyor, hıçkırarak kucağındaki yavrusunu sıkıyor. Ö. Seyfettin 2) Bir şeyin suyunu, yağını, sıvı kısmını basınçla çıkarıp akıtmak Limon sıkmak.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kubur sıkmak — silah atmak, tabanca sıkmak Oğlum, ben karanlığa kubur sıkmam. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hortum sıkmak — yangına su sıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • karanfili sıkmak — argo tehlikelere ve güçlüklere göğüs gerebilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • mavra atmak (veya sıkmak) — 1) gevezelik etmek 2) palavra atmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • palavra savurmak (veya atmak veya sıkmak) — argo 1) abartarak konuşmak, büyük başarılardan söz etmek Yalana yakın palavralar savurmaktan kendini alamayan Ragıp Bey, bu sefer tamamıyla masumdu. Y. K. Karaosmanoğlu 2) uydurma, asılsız bir söz veya haberi gerçekmiş gibi ortaya atmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tatlı canını sıkmak — gereksiz şeylere üzülmek ve bunları dert edinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kemer (veya kemerini) sıkmak — sıkı para politikası anlayışıyla daha az tüketmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ümüğünü sıkmak — ümüğüne sarılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kurşun sıkmak — silahı ateşlemek, mermi yakmak Az bir sürede bütün köy bu kurşunları sıkanın Hasan olduğunu öğrendi. Y. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.