Translation: from turkish

sürmek

 • 1 sürmek

  води́ть дли́ться тере́ть
  * * *
  -er -i, -e

  arabayı sürmek — вести́ маши́ну

  atı sürmek — погоня́ть ло́шадь

  hayvanı sürmek — гнать скоти́ну

  köpek sürerek yapılan av — псо́вая охо́та

  2) протяну́ть, дви́нуть, подви́нуть; толка́ть вперёд

  ileri sürmek — а) выдвига́ть, предлага́ть; приводи́ть (доводы и т. п.); б) гнать вперёд, продвига́ть вперёд

  bir ipotez ileri sürmek — вы́двинуть гипо́тезу

  karyolanın altına sürmek — задви́нуть под крова́ть

  taşı sürmek — дви́нуть фигу́ру

  3) прикаса́ться, дотра́гиваться

  elinizi oraya sürmeyiniz — до того́ ме́ста не дотра́гивайтесь

  4) нама́зывать; покрыва́ть чем

  ekmeğe tereyağı sürmek — ма́зать хлеб ма́слом

  parfüm sürmek — надуши́ть духа́ми

  pudra sürmek — напу́дрить

  yaraya merhem sürmek — ма́зать ра́ну ма́зью

  5) изгоня́ть, высыла́ть, ссыла́ть
  6) сбыва́ть; выставля́ть на прода́жу

  kışlık etekleri piyasaya sürdüler — зи́мние ю́бки они́ вы́ставили на прода́жу

  7) сбыть, всучи́ть (фальшивые деньги и т. п.)
  8) паха́ть

  tarlayı sürmek — вспаха́ть зе́млю

  9) продолжа́ться, дли́ться, тяну́ться

  bu iş iki saat sürer — э́та рабо́та продли́тся два часа́

  fırtına üç gün sürdü — бу́ря продолжа́лась три дня

  10) прораста́ть, произраста́ть

  filiz sürmek — дава́ть побе́ги, появля́ться - о побе́гах ( на дереве)

  11) име́ть поно́с; име́ть жи́дкий стул

  şu hastanın içi sürüyor — у э́того больно́го поно́с

  Türkçe-rusça sözlük > sürmek

 • 2 sürmek

  - er (-i, -e)
  1. 驾驶: Arabayı hızlı sürme. 不要开快车!Arabayı son hızla sürüyordu; şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım. 他把车开得飞快, 吓死我了!
  2. 牵, 赶, 驱: atı \sürmek 赶马, 驱马 hayvanı \sürmek 赶牲口 koyunları \sürmek 赶羊群 köpek sürerek yapılan av 犬猎
  3. 向前挪动, 往前移; 递: fırına \sürmek 把…放入炉子里烘烤 Onun masasını biraz öteye sürünüz. 请把他的桌子向那边挪一挪。Önüme bir kağıt sürdü. 他往我面前递了张纸。
  4. 摸, 碰, 触, 动: Elinizi oraya sürmeyiniz. 你们不要用手去碰那儿。
  5. 放逐, 流放; 驱赶, 驱逐, 赶跑: Mütarekede İngilizler onu Malta'ya sürdüler. 停战期间英国人把他流放到马耳他去了。
  6. 涂, 抹, 搽: boya \sürmek 涂颜料 kolonya \sürmek 抹花露水
  7. 销售, 出售, 推销; 使上市: kalp para \sürmek 出售假币 mal \sürmek 出售货物
  8. -i 过生活: mutlu bir yaşayış \sürmek 过幸福生活 Sessiz, iddiasız, dört duvar arasında bir memur hayatı sürüyor. 他过着一种默默无闻、与世无争、足不出户的职员生活。Leyla on sekizini sürüyor. 莱依拉正度过她的18周岁。
  9. -i 耕, 耕翻: çift \sürmek 耕地 toprak \sürmek 耕地 tarlayı \sürmek 耕地
  10. nsz 持续, 延续, 继续: Fırtına üç gün sürdü. 风暴持续了3天。Kongremiz sabahın onundan akşamın altısına kadar sürüyor. 我们的大会从上午10点开到下午6点。
  11. nsz 花时间: Bu iş iki saat sürer. 这项工作要花两个小时。Çok sürmez, her şey düzelir. 要不了多久, 一切都会好起来的。
  12. nsz 生长, 长出, 发芽, 吐出嫩芽: Ekinler sürdü. 庄稼长出来了。
  13. nsz 腹泻: Su hastanın içi sürüyor. 这个病人腹泻。
  -i sürüp atmak 驱赶, 驱逐, 赶跑: Onlar düşmanlarını memleketlerinden sürüp attılar. 他们把敌人赶出了自己的国家。-i sürüp çıkarmak 驱赶, 驱逐, 赶跑 sürüp gitmek 持续下去, 继续下去
  ◆ Sür gitsin. 随它去吧!

  Türkçe-Çince Sözlük > sürmek

 • 3 sürmek

  sürmek <- er>
  I vt
  1) ( araba) fahren
  2) ( gütmek) treiben
  hayvanları meraya \sürmek das Vieh auf die Weide treiben
  topu \sürmek den Ball treiben
  elini bir şeye \sürmek etw mit der Hand berühren [o anfassen]
  4) ( hayat, top) führen
  topu \sürmek den Ball führen
  5) ( harç) auftragen
  bir şeye yağ \sürmek etw mit Fett einschmieren
  ekmeğe tereyağı \sürmek das Brot mit Butter bestreichen
  yaraya merhem \sürmek eine Wunde mit Salbe einreiben, Salbe auf die Wunde auftragen
  6) ( piyasaya) in Umlauf bringen
  piyasaya sahte para \sürmek Falschgeld in Umlauf bringen
  7) ( nefyetmek) verbannen, deportieren
  8) agr pflügen
  tarlayı ( pullukla) \sürmek den Acker pflügen
  II vi
  1) dauern
  çok sürmez es dauert nicht lange
  ( artık) fazla sürmez es dauert nicht (mehr) lange
  uzun \sürmek lange dauern
  bu, aylarca/günlerce/yıllarca sürebilir das kann monatelang/tagelang/jahrelang dauern
  daha sürecek mi? dauert es noch lange?
  daha ne kadar sürecek? wie lange dauert es noch?
  fazla sürmedi es dauerte nicht lange
  gelmesi çok sürdü es dauerte lange, bis er kam
  2) ( otlar) treiben

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > sürmek

 • 4 sürmek

  (sürer)
  В, Д
  1) вести́ в разн. знач.; гнать

  arabayı sürmek — вести́ автомоби́ль

  arabayı hızlı sürme — не гони́ бы́стро маши́ну

  atı sürmek — погоня́ть ло́шадь

  2) дви́гать пе́ред собо́й что, толка́ть [вперёд], выдвига́ть тж. перен.

  fırına sürmek — сажа́ть в печь

  yeni bir iddia öne sürmek — выдвига́ть но́вую иде́ю

  3) изгоня́ть, высыла́ть, ссыла́ть

  sürüp atmak — прогоня́ть

  4) сбыва́ть

  mal sürmek — сбыва́ть това́р

  5) тере́ть; сма́зывать; нама́зывать; души́ться; покрыва́ть чем

  boya sürmek — кра́сить; румя́нить; кра́ситься

  yaraya merhem sürmek — ма́зать ра́ну ма́зью

  6) сбыть, всучи́ть

  kalp para sürmek — сбыва́ть фальши́вые де́ньги

  7) паха́ть

  tarlaları sürmek — распа́хивать поля́

  8) продолжа́ться, дли́ться, тяну́ться, идти́
  9) подава́ть, досыла́ть, задвига́ть

  fişek sürmek — пода́ть патро́н (в патронник)

  10) прораста́ть

  ekinler sürdü — посе́вы взошли́

  11) име́ть жи́дкий стул; нести́; сла́бить безл.

  Büyük Türk-Rus Sözlük > sürmek

 • 5 sürmek

  v. drive, drive out, last, continue, hang over, expatriate, run, apply, wipe on, lay on, rub, roll, spread, banish, bedaub, cast out, daub, endure, exile, expel, herd, lead, ostracize, outlaw, persist, pitchfork, relegate, slip in, smear, steer
  --------
  sürmek (araba)
  v. tool along
  --------
  sürmek (bitki)
  v. throw out
  --------
  sürmek (boya vb.)
  v. splash
  --------
  sürmek (boya)
  v. distribute
  --------
  sürmek (boya/sıva)
  v. coat
  --------
  sürmek (filiz)
  v. stock
  * * *
  1. carry on 2. continue 3. drive

  Turkish-English dictionary > sürmek

 • 6 sürmek

  sürmek <- er>
  1. v/t AUTO fahren; Farbe, Creme, Leim auftragen, aufstreichen (-e auf A); Feld pflügen; Geld, besonders Falschgeld an den Mann bringen, in Umlauf setzen; Hand ausstrecken (bis zu D); langen ( oraya bis dahin); (gutes) Leben führen; Person verbannen; vertreiben (-den aus D); Papiere ausbreiten; Riegel vorschieben; Tiere antreiben; Ware absetzen;
  -e elini sürmek berühren A;
  -e krem sürmek eincremen A;
  -e yağ sürmek (ein)ölen A;
  -i sürüp çıkarmak jemanden jagen, vertreiben von
  2. v/i (an)dauern, anhalten; BOT Knospen, Saat (hervor)sprießen;
  çok sürmez es dauert nicht lange, dann …; sehr bald;
  sürüp gitmek fig noch vorkommen, so weitergehen;
  sürüp götürmek Arbeit vorantreiben

  Türkçe-Almanca sözlük > sürmek

 • 7 sürmek

  1) (araba sürmek) фын/ хун (ефы/ еху), зефэн/ зэхуэн (зэрефэ/ зэрехуэ)
  2) (çiftsürmek) жъон/ вэн; жъуагъэ/ ващ: sürdü, ыжъуагъ/ иващ: sürdü; мажъо/ мавэ: sürüyor; ежъо/ евэ: sürüyor
  3) (etrafını sürmek) жъуахьын/выхьын (чъыгыр/ жыгыр sürmek); (ежъуахьы / евыхь)
  4) (üzerine bir şey sürmek) щыфэн/ щыхуэн, ЦIЭЛЭН, ТЕЦIЭЛЭН

  Турецко-адыгский словарь > sürmek

 • 8 sürmek

  водить; размазывать, намазывать, наносить, обмазывать
  - öne sürmek

  İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Türkçe-Rusça Sözlük ve Rus-Türkçe Sözlük > sürmek

 • 9 sürmek

  \sürmek (toprak)
  kûlan
  --------
  ajotin
  --------
  dom kirin
  --------
  domîn
  --------
  kudîn
  --------
  rêş kirin

  Türk-Kürt Sözlük > sürmek

 • 10 sürmek

  дәвам итү; сөргенгә җибәрү; сөртү; сөрү; ягу

  Türkçe-Tatarca sözlük > sürmek

 • 11 sürmek

  postępować

  Türkçe-Lehçe Sözlük > sürmek

 • 12 sürmek


  пфын, фын/ифын, Iуфын

  Малый турецко-адыгский словарь > sürmek

 • 13 sürmek

  ساق
  لمس
  نفى

  Türkçe-Arapça Sözlük > sürmek

 • 14 sürmek

  1. ساق [ساقَ]
  2. لمس [لَمَسَ]
  Anlamı: dokundurmak, değdirmek
  3. نفى [نَفَى]

  Türkçe-Arapça Sözlük > sürmek

 • 15 sürmek

  "(taþýt) to drive; (at, bisiklet, vb.) to ride; to lead; to banish (from), to exile; to drive away, to expel; to apply, to lay/rub on, to smear, to spread; to release, to place on sale; (topraðý) to plough; to spend (life/time); to continue, to go on; to l"

  İngilizce Sözlük Türkçe > sürmek

 • 16 sürmek

  "1. /ı/ to drive (a vehicle); to push (a vehicle). 2. /ı/ to drive (an animal). 3. /ı, a/ to let (one thing) touch (another): Elini oraya sürme! Don´t touch that bit over there! Atkını yere sürme! Don´t let your scarf touch the ground! 4. /ı/ to plow (a field). 5. /ı, a/ to exile (someone) to (a place). 6. /ı, a/ to send (soldiers) to (a place). 7. /ı, a/ to put (goods) on (the market); to put (money) into (circulation). 8. /ı, a/ to spread (something) on/over (something); to rub (something) on (something); to smear (something) on (something). 9. /ı, önüne/ to lay (something) before (someone), place (something) in front of (someone). 10. (for something) to continue, go on. 11. to lead (a good life): Adam orada son derece rahat bir hayat sürüyor. The fellow´s leading the life of Riley over there. 12. (for a plant) to put forth new leaves or shoots, begin to grow. 13. (for something) to take (a certain amount of time). "

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > sürmek

 • 17 sürmek

  sürmək

  Türkçe-Azerice Sözlük > sürmek

Look at other dictionaries:

 • sürmek — sürmek, kovmak, sürgün etmek; devam etmek II, 7, 39, 51, 90,177; III, 217bkz: sar ılmak, sarmak, sermek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • sürmek — i, e, er 1) Yönetip yürütmek, sevk etmek 2) Devam etmek Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer. Anayasa 3) Önüne katıp götürmek Koyunları sürmek. 4) Uzatmak, ileri doğru itmek Kahveyi ısıtıyor, suyu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sürmek — toprağı işlemek bir koku dökünmek …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • hüküm sürmek — 1) işbaşında olmak Kral otuz yıl hüküm sürdü. 2) yaygın olmak Hüküm süren kanaat. 3) etki, hız vb. sürmek, devam etmek O yükseklerde fırtına, kar, tipi hüküm sürmekteydi. N. Nâzım …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kına (veya kınalar) yakmak (veya koymak veya sürmek veya vurmak veya yakınmak veya yakılmak) — 1) kınayı su ile karıştırıp bulamaç kıvamına getirerek boyanacak yere sürmek Bazıları bütün ele, avuçlara değil, yalnız bir tek parmağın baş kısmına kına koyarlardı ki buna yüksük kına tabir olunurdu. R. H. Karay 2) mec. birinin uğradığı kötü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çaprazda sürmek — sp. çapraza alınan hasmı geriye doğru hızla sürmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • leke sürmek — birine onurunu sarsacak biçimde iftirada bulunmak, suç yüklemek, lekelemek Annemi kıskanıyor, bana leke sürmek istiyor. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • öne sürmek — 1) birini ilk önce harekete geçmesi için önermek 2) ileri sürmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • boy almak (veya sürmek) — boyu uzamak, boylanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cezve sürmek — kahveyi pişirmek için cezveyi ateşe koymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • düven sürmek (veya dövmek) — düvenle ekinlerin tanelerini başaklarından çıkarmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.