Translation: from english

s onaj koji protupravno uzima u posjed

 • 1 abator

  English-Croatian dictionary > abator

 • 2 locator

  s [US] onaj koji zauzme svoj posjed; punopravni ili pravovaljani nasljednik; lokator
  * * *

  kontrolni zatik
  kvačilo
  onaj koji zauzme svoj posjed
  pravovaljani nasljednik
  punopravni nasljednik
  tragač
  učvrščivač

  English-Croatian dictionary > locator

 • 3 pledgee

  s onaj koji prima, uzima zalog, jamstvo

  English-Croatian dictionary > pledgee

 • 4 lumper

  s 1. lučki radnik 2. mali poduzetnik koji preuzima čitav posao i daje ga pojedinačno na izvršenje 3. onaj koji uzima stvari napoprijeko (uđuture)

  English-Croatian dictionary > lumper

 • 5 seizor

  s [jur] onaj koji prisvoji, uzme, zaposjedne, zaplijeni; uzimalac u posjed, zauzimač

  English-Croatian dictionary > seizor

 • 6 addresser

  s molitelj; pošiljalac, onaj koji oslovljava; potpisani
  * * *

  adresant

  English-Croatian dictionary > addresser

 • 7 adjuster

  s onaj koji udešava, sastavlja stroj itd., udesitelj, ispravljač; uređivač; opremač; namiritelj
  * * *

  ugodnik

  English-Croatian dictionary > adjuster

 • 8 alienator

  s onaj koji daje, koji odstupa (svoje vlasništvo itd.)
  * * *

  davatelj

  English-Croatian dictionary > alienator

 • 9 anatomist

  s [med] anatom, stručnjak u anatomiji; [fig] onaj koji raščlanjuje, analizira
  * * *

  anatom

  English-Croatian dictionary > anatomist

 • 10 animator

  s onaj koji daje dušu, duh, život; onaj koji podstiče, navodi, bodri, animator
  * * *

  animator

  English-Croatian dictionary > animator

 • 11 anticipator

  s onaj koji pretječe, onaj koji daje unaprijed
  * * *

  anticipator

  English-Croatian dictionary > anticipator

 • 12 articulator

  s 1. onaj koji jasno, razgovijetno izgovara, artikulira 2. instrument koji se upotrebljava pri liječenju mucavosti 3. artikulator 4. radnik koji sastavlja skelete
  * * *

  artikulator
  radnik koji sastavlja skelete

  English-Croatian dictionary > articulator

 • 13 assessor

  s poreznik, onaj koji određuje visinu poreza, prisjednik, procjenitelj štete
  * * *

  pomoćnik suca
  poreznik
  prisjednik
  procijenitelj radi naknade Å¡tete
  procjenitelj

  English-Croatian dictionary > assessor

 • 14 assumptive

  adj (#ly [adv]) primljen, pretpostavljen, koji se pretpostavlja, koji se uzima kao da se razumije sam po sebi, drzak, preuzetan, arogantan
  * * *

  arogantan
  drzak

  English-Croatian dictionary > assumptive

 • 15 auctioneer

  s 1. izvršitelj, aukcionator, dražbovatelj
  * * *

  aukcionar
  dražba
  dražbovatelj
  izvršitelj
  onaj koji prodaje na licitaciji
  prodaja
  prodaji
  rasprodaja

  English-Croatian dictionary > auctioneer

 • 16 baffler

  s onaj koji zbunjuje, osujećuje, varalica
  * * *

  prigušivač
  skretna pregrada
  skretnica

  English-Croatian dictionary > baffler

 • 17 banker

  s drvena ili kamena klupa za klesanje opeka ili kamenja s bankar; onaj koji drži banku (kod hazardnih kartaških igara) s 1. radnik na nasipu 2. konj skakač (za lov) 3. brod za lov na bakalare
  * * *

  bankar

  English-Croatian dictionary > banker

 • 18 bargain

  s 1. ugovor, pogodba, posao, trgovina, kupnja, cjenkanje 2. predmet, stvar dobivena ugovorom, pogodbom, trgovinom 3. jeftina, prigodna kupnja, rasprodaja, reklamna prodaja, prodaja po sniženim cijenama / wet # = kupnja zaključena pićem; into the # = još k tome, kao privaga, kao dodatak; to strike a # = sklopiti posao; to make the best of a bad # = izbiti korist i iz lošeg posla, izvući se nekako iz škripca, snaći se; he boxed his ears into the # = još ga je i pljusnuo; he got this a # = dobio je to uz nisku cijenu, kao prigodnu kupnju; to drive a # = uporno se cjenkata; to get a thing a dead # = kupiti što uz nevjerojatnu nisku cijenu; it is a #! = tako je!, u redu!, dogovoreno!; it is a # = nevjerojatno je jeftino; # price = reklamna cijena; # sale = rasprodaja uz niske cijene, reklamna prodaja; # hunter = kupac na rasprodaji, onaj koji gleda gdje će što jeftinije kupiti
  * * *

  bagatela
  cjenkati se
  cjenjkanje
  cjenjkati se
  jeftino
  niska cijena
  pogodba

  English-Croatian dictionary > bargain

 • 19 believer

  s vjernik, onaj koji vjeruje / he is a great # in = on mnogo drži do; a true # = pravovjernik
  * * *

  vjernik

  English-Croatian dictionary > believer

 • 20 bleeder

  * * *

  djelitelj napona
  odušak
  otpor za stabilizaciju
  otpuštanje
  razdjelnik
  razdjeljivač

  English-Croatian dictionary > bleeder

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.