Translation: from english

s delta-krilo

Look at other dictionaries:

  • delta — dȅlta ž <G mn dȇltā> DEFINICIJA 1. četvrto slovo grčkog alfabeta (veliko slovo u obliku trokuta (), asocijativno je, pa se pojavljuje u nazivima proizvoda, aparata, tipova aviona i sl.) 2. pov. u grčkom sustavu bilježenja brojeva oznaka za… …   Hrvatski jezični portal

  • krílo — 1 a s (í) 1. nav. mn. organ za letanje na trupu žuželk in ptičev: petelin je razprostrl, razširil krila; mahati, prhutati s krili; orla je zmeril čez razpeta krila; sokolja krila; metulj z belimi, pisanimi krili / krila žuželk / pesn., z… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • délta — 1 e ž (ẹ̑) geogr. svet ob ustju reke, podaljšan zaradi nasipavanja ob več rokavih v morje ali jezero: delta sega daleč v morje; Nilova delta; rodovitna delta 2 e ž, tudi neskl. (ẹ̑) četrta črka grške abecede: gama, delta [δ] délta neskl. pril.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zmajárstvo — sr sport grana sportskog zrakoplovstva, letenje delta krilo zmajem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zmajarstvo — zmajárstvo sr DEFINICIJA sport grana sportskog zrakoplovstva, letenje delta krilo zmajem ETIMOLOGIJA vidi zmaj …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.