Translation: from turkish

rivayet

Look at other dictionaries:

 • rivayet — is., Ar. rivāyet 1) Söylenti O, yanıma oturarak kara haberlerden, kötü rivayetlerden bahsetti. F. R. Atay 2) Bir olay, bir haber veya sözü nakletme Rivayete göre, iğrenç, akla gelmez uğursuzluklar işlemişler. R. H. Karay Birleşik Sözler rivayet… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • rivâyet — (A.) [ ﺖیاور ] 1. nakletme, hikaye etme. 2. söylenti …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • RİVAYET — Hikâye edilen hâdise veya söz. * Bir hâdisenin başkalarına anlatılması. * Peygamberimiz den (A.S.M.) işittiklerini veya sahabeden duyduklarını birisinin başkasına anlatması. * Kuyudan halk için su çekmek.(Eğer denilse : Resül i Ekrem… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • rivayet olunmak (veya edilmek) — bir olay, bir haber vb. anlatılmak Son nefesini vermeden önce, biraz daha ışık, diye söylendiği rivayet edilir. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • RİVAYET-İ SÂDIKA — Senet ve delillerle sâbit, şüphesiz, doğru rivâyet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • rivayet birleşik zamanı — is., dbl. Yalın zamanlı bir kiple miş ekinin birlikte kullanılmasından oluşan birleşik zaman: Gelmişmiş, gelecekmiş gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • İLM-İ RİVAYET — (Bak: İlm i Hadis …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • AHADÎ HADİS — Rivâyet eden bir veya iki koldan olan veya mütevatir mertebesinde olmayan hadis demetir. İştihar haddine yetişmeyen hadistir. Şartları tamam olursa zann ı galib ifade eder, muktezası ile amel vâcib olur. (Muvazzah İlm i Kelâm …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • ALÂ-RİVAYETİN — Rivayet edildiği üzere. Söylenenlere bakılırsa …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MERVÎ — Rivâyet edilen. Anlatılan. Nakledilen …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • RAVİ — Rivayet eden. İnsanlara haberleri nakleden. * Hadis nakleden. * Söyleyen, anlatan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.