Translation: from turkish

rivayet etmek

Look at other dictionaries:

  • NAKL — Bir şeyi başka bir yere götürmek, taşımak, yer değiştirmek. * Anlatmak, duyduğu bir şeyi başkasına hikâye etmek, rivâyet etmek. * Bir dilden başka dile çevirmek, terceme etmek. * Eski mest ve çizme. * Yırtık elbiseyi yamamak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TAHDİS — (Hudus. dan) Söylemek. Anlatmak. Rivayet etmek. * Şükür ve teşekkür ile bildirmek. Görülen iyiliği herkese söylemek. * Hazret i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm ın sözünü tekrarlamak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HÜSN-Ü TEDBİR — İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek. * Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek. * Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FENAFİRRESUL — (Fenâ fir resul) Tas: Bütün varlığını Hazret i Peygamber in (A.S.M.) manevî şahsiyetinde yok etmek mânasına gelir. Hassaten, sünnî olan tarikat mensubuna göre Hz. Peygamber in (A.S.M.) rivayet yolu ile nakledilen hadisleri ile beraber… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUSTALIK GAZASI — Benî Mustalık gazasına Müreysî gazası da denilir. Benî Mustalık, Huzaa nın bir şubesidir. Müreysî de bunların bir kuyusudur. Benî Mustalık, Resul i Ekrem le harb etmek üzere bu kuyu başında toplandıkları için bu sefer bu isimle anılır. Çeşitli… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TESNİM — Hörgüçleyerek yukarı yükseltmek, terfi etmek mânasına masdar olup, yükseklik mânasıyla Cennet çeşmelerinden bir çeşmenin ismidir. İbn i Abbas tan rivayet edildiğine göre Cennet meşrubatının en yükseğidir. (E.T …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.