Translation: from azerbaijani

rişəsiz

Look at other dictionaries:

 • rişəsiz — sif. Köksüz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • o — abi·o·log·i·cal; ab·o·li·tion; ab·o·li·tion·ary; ab·o·li·tion·dom; ab·o·li·tion·ism; ab·o·li·tion·ist; ab·o·li·tion·ize; ab·o·ma·sal; ab·o·ma·sum; ac·an·thol·o·gy; ac·an·thop·o·dous; acar·i·dol·o·gist; ac·a·ri·nol·o·gy; acar·i·o·sis;… …   English syllables

 • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • söz — is. 1. Bir şey və ya hadisə haqqındakı anlayışın səslə ifadəsindən ibarət olan nitq vahidi; kəlmə. Sözün mənası. – Hamıya bir vahimə düşdü, söz demək istəyənlərin sözləri boğazlarında qurudu. B. T.. Əşrəfin danışdığı gözəl sözlərə qulaq asanlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Response — Re; Bezeichnung für eine Antwort im Email Verkehr * * * ◆ Re|sponse 〈[rıspɔ̣ns] f. 10 oder n.; , s [ sız]〉 1. 〈Psych.〉 durch einen Reiz hervorgerufene Reaktion 2. 〈allg.〉 Antwort, Reaktion [engl., eigtl. „Antwort“] ◆ Die Buchstabenfolge re|sp...… …   Universal-Lexikon

 • AG — AG; Ag; ag·a·le·na; ag·a·li·nis; ag·a·lite; ag·al·mat·o·lite; ag·al·wood; ag·a·mae; ag·a·moid; ag·a·mo·mer·mid; ag·a·mo·mer·mis; ag·a·mous; ag·a·my; ag·a·on·i·dae; ag·a·on·ti·dae; ag·a·pan·thus; ag·a·pem·o·ne; ag·a·por·nis; ag·a·ric·i·form;… …   English syllables

 • gözəl — sif. 1. Sifətinin cizgiləri, bədəninin tənasübü, qaş gözü qüsursuz olan; göyçək. Gözəl uşaq. – <Xor:> Xəlvət meşə arasında; Bir gözəl qız tapmışıq. C. C.. <Zaqs müdiri> Zeynalın Mehriban kimi gənc və gözəl bir qadını boşamasına bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • məsləhət — is. <ər.> 1. Necə hərəkət etmək, bir işi necə görmək haqqında təklif, göstəriş, tövsiyə. Həkim məsləhəti. Məsləhət vermək. – <Şah buyurdu ki:> Sizi bir əmrdən ötrü məsləhətə çağırmışam, gərək haman xüsusda bir tədbir göstərəsiniz. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Airline codes-A — Airline codes/Page top AN AAA Ansett Australia ANSETT Australia defunct 1B| Abacus International| Singapore| W9 AAB Abelag Aviation ABG Belgium| | AAC Army Air Corps ARMYAIR United Kingdom| | AAD Aero Aviation Centre Ltd. SUNRISE Canada| | SII… …   Wikipedia

 • STLs de QAA à TZZ — Sigles de trois lettres de QAA à TZZ {{{image}}} Sigles d une seule lettre Sigles de deux lettres Sigles de trois lettres AAA à DZZ EAA à HZZ IAA à LZZ MAA à PZZ QAA à TZZ UAA à XZZ …   Wikipédia en Français

 • Sigles de trois lettres commençant par Q — Sigles de trois lettres de QAA à TZZ {{{image}}} Sigles d une seule lettre Sigles de deux lettres Sigles de trois lettres AAA à DZZ EAA à HZZ IAA à LZZ MAA à PZZ QAA à TZZ UAA à XZZ …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.