Translation: from english

razmjer

 • 1 dimension

  s obujam, opseg, mjera, dimenzija
  * * *

  dimenzija
  dimenzije
  dimenzijom
  mjera
  obimnost
  protega
  razmjer
  veličina
  značaj

  English-Croatian dictionary > dimension

 • 2 international scale


  međunarodni razmjer

  English-Croatian dictionary > international scale

 • 3 keeping

  s čuvanje, držanje; nadzor, paska, nadgledavanje; njegovanje; pohranjivanje; zaštićivanje; izdržavanje, prehranjivanje; sklad, razmjer; zatvor / to be in # with = slagati se s kim ili čim, biti u skladu sa, odgovarati; to be out of # with = ne slagati se s kim ili čim, ne biti u skladu sa, ne odgovarati; nothing is safe in his # = u njgovim rukama ništa nije sigurno
  * * *

  čuvanje
  držanje
  imajući
  izdržavanje
  održavanje

  English-Croatian dictionary > keeping

 • 4 modulus

  modul; koeficijent; razmjer
  * * *

  modul

  English-Croatian dictionary > modulus

 • 5 overall dimensions

  ukupni razmjer; razmjeri dimenzija
  * * *

  glavne izmjere

  English-Croatian dictionary > overall dimensions

 • 6 proportion

  s omjer, udio, proporcija, skladnost, sklad, simetrija, razmjer; [math] jednakost omjera, jednakost dvaju odnosa / #s [pl] = dimanzije; out of (all) # to = nerazmjerno, bez (ikakva) razmjera sa; in # = razmjerno, u omjeru
  * * *

  dio
  doza
  doziranje
  mjerilo
  omjer
  proporcija
  razmjer
  razmjera
  udio
  uzajamni odnos
  veličina

  English-Croatian dictionary > proportion

 • 7 proportioned

  adj koji ima određen razmjer, omjer, koji je podešen prema, proporcioniran, primjeren
  * * *

  koji ima određen omjer
  koji ima određen razmjer
  koji je podešen prema
  primjeren
  proporcioniran

  English-Croatian dictionary > proportioned

 • 8 proportions

  * * *

  razmjer

  English-Croatian dictionary > proportions

 • 9 rate

  vt/i I.[vt] koriti, prekoravati, grditi, psovati koga (for zbog) I.[vi]II. vi svađati se, prepirati se s kim / to # at a p = izgrditi, ispsovati, iskarati koga vt/i I.[vt] ocijeniti, procijeniti, regulirati (kovanje novca); procijeniti (at na);(koga) smatrati, računati (amonr među, kao); [mar] (brod)uvrstiti u klasu, razred, vrstu I.[vi]II. vi biti uvažen, računati se, brojiti se (as među)
  * * *

  biti cijenjen
  brzina
  brzina prijenosa
  cijena
  dio
  frekvencija
  kotirati
  kurs
  mjera
  namet
  norma
  normativ
  obrok
  ocijeniti
  odnos
  omjer
  porez
  postotak
  procijeniti
  rata
  razmjer
  ritam
  stavka
  stopa
  stupanj
  taksa
  tarifa
  tempo
  učestalost
  vrijediti

  English-Croatian dictionary > rate

 • 10 rate of retrun

  * * *

  razmjer vraćene vrijednosti

  English-Croatian dictionary > rate of retrun

 • 11 rate of thickening

  * * *

  razmjer povećanja debljine

  English-Croatian dictionary > rate of thickening

 • 12 ratio

  koeficijent; odnos; omjer; prijenosni broj; prijenosni broj
  * * *

  količnik
  odnos
  omjer
  omjera
  pokazatelj
  proporcija
  razmjer

  English-Croatian dictionary > ratio

 • 13 scale

  s 1. [mus] ljestvica, skala 2. [fig] ljestvica (društvena); stupanj 3. mjerilo, mjera; omjer, opseg, razmjer 4. brojni sustav / to sink in the # = spasti na niže grane; sliding # = klizna skala; to play (sing, run over) one's #s = vježbati ljestvicu; large-# map = karta u velikom mjerilu; reduced # = smanjeno mjerilo; on a large # = na širokoj osnovi; # of wages = raspon plaća, pravilnik o osobnim dohocima s zdjelica vage / #s [pl] vaga, tezulja; to throw one's sword into # = poduprijeti zahtjev oružjem; [fig] to turn the # = odlučiti, prevagnuti; to trip the # = prevagnuti, odlučiti [astr] the Scales = Vaga (zviježđe); to hold the #s even = suditi nepristrano; to go to # = biti pobijeđen; pair of #s = vaga s 1. [zool] ljuska, škrljut 2. [tech] udarac čekićem; užaren iverak 3. korice džepnog nožića 4. zubni ili kotlovni kamenac / to remove the #s from somebody's eyes = otvoriti nekome oči
  * * *

  glazbena ljestvica
  kalati
  kamenac
  krljušt
  ljestve
  ljestvica
  ljuska
  ljuštiti
  mjera
  mjerilo
  mjeriti
  omjer
  opseg
  pjena
  popeti se
  popeti se na ljestve
  procjenjivati
  promjena veličine
  ravnalo
  razmjer
  skakati
  skala
  skalirati
  stepenice
  strugati
  stupanj
  težiti
  vaga
  vagati
  verati se
  zdjelica vage

  English-Croatian dictionary > scale

 • 14 symmetry

  s simetrija, razmjer, sklad
  * * *

  simetričnost
  simetrija
  svojstvo prijenosa u oba smjera

  English-Croatian dictionary > symmetry

 • 15 actual size

  stvarni razmjer, stvarna veličina.

  English-Croatian dictionary > actual size

 • 16 big scale

  veliki razmjer; veliko mjerilo

  English-Croatian dictionary > big scale

 • 17 caliber, calibre

  kalibar, promjer cijevi; promjer metka; fig razmjer, vrsta, veličina

  English-Croatian dictionary > caliber, calibre

 • 18 consuming rate

  obrok potrošnje; razmjer potrošnje

  English-Croatian dictionary > consuming rate

 • 19 correct size

  odgovarajući razmjer; odgovarajuća veličina

  English-Croatian dictionary > correct size

 • 20 distorted scale

  English-Croatian dictionary > distorted scale

Look at other dictionaries:

 • rázmjer — m 1. {{001f}}〈ob. mn〉 prostorna veličina, prostiranje, dimenzije [velikih ∼a; malih ∼a] 2. {{001f}}a. {{001f}}odnos količine, intenziteta ili vrijednosti jedne stvari prema drugoj; proporcija b. {{001f}}mat. izraz koji naznačuje jednakost dvaju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • razmjer — rázmjer m DEFINICIJA 1. (ob. mn) prostorna veličina, prostiranje, dimenzije [velikih razmjera; malih razmjera] 2. a. odnos količine, intenziteta ili vrijednosti jedne stvari prema drugoj; proporcija, srazmjer b. mat. izraz koji naznačuje… …   Hrvatski jezični portal

 • relácija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}način (logički, prirodni i sl.) na koji različiti pojmovi stoje jedni s drugima u vezi, odnos prema komu, vezanost ili stupanje u dodir s kim b. {{001f}}uvjetovanost jedne količine drugom količinom; razmjer, omjer 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • srázmjer — m, {{c=1}}v. {{ref}}razmjer (2){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • òdnos — m 1. {{001f}}a. {{001f}}položaj dvije ili više stvari jedne prema drugoj [∼ prema]; odnošaj b. {{001f}}omjer dviju ili više stvari, sastavnih dijelova itd. jedne prema drugoj; razmjer, proporcija [u ∼u na] 2. {{001f}}uzajamnost, povezanost osoba …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • širìna — širìn|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}jedna od dimenzija površine i volumena; razmak između bočnih strana tijela ili površine b. {{001f}}veličina toga prostiranja izražena mjerom 2. {{001f}}ravni predio velikih razmjera, polje, pučina, otvoren… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • simetrija — simètrija ž DEFINICIJA 1. uzajamna podudarnost ili razmjernost dijelova cjeline; skladnost, sukladnost [simetrija grčkog hrama] 2. mat. svojstvo geometrijskog lika da se nasuprot svakoj točki s jedne strane neke njegove osi nalazi odgovarajuća… …   Hrvatski jezični portal

 • širina — širìna ž DEFINICIJA 1. a. jedna od dimenzija površine i volumena; razmak između bočnih strana tijela ili površine b. veličina toga prostiranja izražena mjerom 2. ravni predio velikih razmjera, polje, pučina, otvoren neograničen prostor [morska… …   Hrvatski jezični portal

 • srazmjer — srázmjer m DEFINICIJA v. razmjer (2) …   Hrvatski jezični portal

 • proporcionirati — proporcionírati dv. <prez. proporciònīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. postaviti/postavljati u pravi omjer, razmjer, svesti/svoditi na pravu mjeru, uskladiti, primjeriti; podesiti/podešavati, (na)činiti… …   Hrvatski jezični portal

 • relacija — relácija ž DEFINICIJA 1. a. način (logički, prirodni i sl.) na koji različiti pojmovi stoje jedni s drugima u vezi, odnos prema komu, vezanost ili stupanje u dodir s kim b. uvjetovanost jedne količine drugom količinom; omjer, razmjer 2. prom.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.