Translation: from azerbaijani

qalanmaq

 • 1 qalanmaq

  1) топиться, быть истопленной (о печи); 2) наваливаться, складываться в кучу, в груду; быть наваленным, нагромоздиться, штабелироваться.

  Азербайджанско-русский словарь > qalanmaq

 • 2 qalanmaq

  1
  глаг.
  1. складываться, быть сложенным в кучу, в груду, быть собранным в одну кучу, в груду, набираться, быть набранным
  2. штабелироваться, быть щтабелированным; нагромождаться, быть нагромождённым. Sandıqların üstünə xalça və palaz qalanmışdı на сундуках были сложены ковры и паласы
  2
  глаг.
  1. топиться, быть истопленным, разжигаться, быть разожжённым
  2. перен. предаваться огню, гореть в огне (любви)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > qalanmaq

Look at other dictionaries:

 • qalanmaq — məch. 1. Üst üstə yığılmaq, topalanmaq, komalanmaq. Ot biçildikdən sonra, qalanıb taya vuruldu. – Sol tərəfdə divara səmt qalanmışdı çiy kərpic, vəssəlam. C. M.. Arabaya ot qalanar, dağ olar; Kəndlilərin onda kefi çağ olar. A. S.. 2. Yandırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qalanma — «Qalanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • çatılmaq — məch. 1. Yüklənmək, dalına yük qatılmaq (heyvanın). <Pərinisə ərinə:> . . Eşşəyin üstə yekə yekə çuvallar çatılmışdı. . . C. M.. Qoca kiçik qızı atdan düşürtdü və sonra ata çatılmış (f. sif.) iki məfrəşi açıb yerə saldı. S. S. A.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • çinlənmək — 1. məch. Çinlə biçilmək. Zəmi çinləndi. 2. məch. Çin çin düzülmək, bir birinin üstünə yığılmaq; qalanmaq. Dərənin içinə basdırılacaq payalar bir tərəfə çinlənir, qum ələnir, əhəng, torpaq bir qırağa təllənirdi. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • leş — is. <fars.> 1. Ölmüş heyvan bədəni, leş, cəmdək. İt leşi. İnək leşi. – Yolun ətrafında sınıq düşmən maşınları, at leşi və əzilmiş toplardan başqa bir şey gözə dəymir. Ə. Vəl.. Məşədi Heybət bizə nişan verirdi: bu qoyun leşidir, bu təknədir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.