Translation: from polish

przytułek

Look at other dictionaries:

 • przytułek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. przytułekłku {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} schronienie, mieszkanie, dach nad głową : {{/stl 7}}{{stl 10}}Znalazł przytułek u swojego brata. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przytułek — m III, D. przytułekłku, N. przytułekłkiem; lm M. przytułekłki 1. «miejsce, gdzie się można schronić; dach nad głową, schronienie» Dać komuś przytułek w swoim domu. Szukać u kogoś przytułku. 2. przestarz. «zakład opieki społecznej dla opuszczonych …   Słownik języka polskiego

 • przytulić — dk VIa, przytulićlę, przytulićlisz, przytulićtul, przytulićlił, przytulićlony przytulać ndk I, przytulićam, przytulićasz, przytulićają, przytulićaj, przytulićał, przytulićany 1. «przygarnąć, przycisnąć do siebie, zwykle z czułością; przycisnąć,… …   Słownik języka polskiego

 • bezdomny — bezdomnyni «nie mający mieszkania, nie mający gdzie mieszkać» Bezdomny włóczęga. Bezdomny pies. Być bezdomnym. bezdomny w użyciu rzecz. «człowiek nie mający mieszkania; także: człowiek, który opuścił własne mieszkanie; wygnaniec» Przytułek dla… …   Słownik języka polskiego

 • dać — dk I dam, dasz, dadzą, daj, dał, dany dawać ndk IX, daję, dajesz, dają, dawaj, dawał, dawany 1. «przekazać komuś rzecz, którą się posiada lub rozporządza; obdarzyć czym; podarować, ofiarować, oddać; poświęcić co» Dawać pieniądze na utrzymanie.… …   Słownik języka polskiego

 • oparcie — n I 1. rzecz. od oprzeć. 2. lm D. oparć «to, na czym się coś lub ktoś opiera, punkt podparcia, podpora» Szukać oparcia dla stóp. ◊ Punkt oparcia «spokojne miejsce, dach nad głową, przytułek» ◊ Szukać oparcia w kimś, u kogoś, mieć, znaleźć w kimś …   Słownik języka polskiego

 • przygarnąć — dk Va, przygarnąćnę, przygarnąćniesz, przygarnąćnij, przygarnąćnął, przygarnąćnęła, przygarnąćnęli, przygarnąćnięty, przygarnąćnąwszy przygarniać ndk I, przygarnąćam, przygarnąćasz, przygarnąćają, przygarnąćaj, przygarnąćał, przygarnąćany 1.… …   Słownik języka polskiego

 • przytulisko — n II, N. przytuliskokiem; lm D. przytuliskoisk → przytułek w zn. 1 Znaleźć gdzieś przytulisko …   Słownik języka polskiego

 • punkt — I m IV, D. u, Ms. punktkcie; lm M. y 1. «mała, okrągła plamka; coś, co wygląda jak taka plamka; znak graficzny w kształcie takiej plamki; kropka» Połączyć punkty linią łamaną. Ciemny punkt na horyzoncie. Świecące punkty gwiazd. Samoloty stanowiły …   Słownik języka polskiego

 • schronić — dk VIa, schronićnię, schronićnisz, schroń, schronićnił, schronićniony daw. «schować, ukryć; dać przytułek» dziś tylko we fraz. Nie mieć gdzie głowy schronić «nie mieć schronienia, mieszkania» schronić się «schować się, ukryć się w bezpiecznym… …   Słownik języka polskiego

 • schronisko — n II, N. schroniskokiem; lm D. schroniskoisk 1. «budynek na szlaku turystycznym służący jako miejsce odpoczynku i noclegu dla turystów, będący często punktem zaopatrzenia w podstawowe artykuły spożywcze» Schronisko górskie, turystyczne. Odpocząć …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.