Translation: from ukrainian

przeżyć

Look at other dictionaries:

 • przeżyć — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}przeżywać {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}przeżyć II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IIIc, przeżyćżyję, przeżyćżyje {{/stl 8}}{{stl 7}} żyć dłużej od kogoś : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przeżyć — samego siebie a) «żyjąc (długo), zniedołężnieć fizycznie lub psychicznie»: (...) odwiedzam go od czasu do czasu, ale to człowiek, który przeżył samego siebie, często brak z nim kontaktu. Roz bezp 1997. b) «o twórcy, artyście: stracić znaczenie,… …   Słownik frazeologiczny

 • przeżyć — dk Xa, przeżyćżyję, przeżyćżyjesz, przeżyćżyj, przeżyćżył, przeżyćżyty przeżywać ndk I, przeżyćam, przeżyćasz, przeżyćają, przeżyćaj, przeżyćał, przeżyćany 1. «doznać silnych emocji w związku z czymś; żywo zareagować na coś; przejąć się czymś, co …   Słownik języka polskiego

 • przeżyć się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}przeżywać się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przeżywać się – przeżyć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} stawać się nieaktualnym, nie na czasie; wychodzić z użycia, z mody; dezaktualizować się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jego poglądy się przeżyły. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przeżywać — → przeżyć …   Słownik języka polskiego

 • przeżywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przeżywaćam, przeżywaća, przeżywaćają, przeżywaćany {{/stl 8}}– przeżyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIc, przeżywaćżyję, przeżywaćżyje, przeżywaćżyty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Ja tu tylko sprzątam — Альбом …   Википедия

 • ekspresja — ż I, DCMs. ekspresjasji, blm 1. «wyrażanie czegoś, zwłaszcza przeżyć wewnętrznych i uczuć» Formy, środki ekspresji. 2. «zdolność sugestywnego wyrażania uczuć i przeżyć w sztuce; siła wyrazu, wyrazistość» Ekspresja plastyczna. Ekspresja muzyków.… …   Słownik języka polskiego

 • pożyć — dk Xa, pożyćżyję, pożyćżyjesz, pożyćżyj, pożyćżył 1. «pobyć przy życiu jakiś czas, przeżyć pewien czas» Mieli nadzieję, że chory pożyje jeszcze. 2. «żyjąc w jakiś sposób, spędzić pewien czas; przeżyć z kimś jakiś czas» Pożyć trochę w dobrobycie.… …   Słownik języka polskiego

 • przetrwać — dk I, przetrwaćam, przetrwaćasz, przetrwaćają, przetrwaćaj, przetrwaćał, przetrwaćany 1. «przebyć, przeżyć, przetrzymać jakiś, zwłaszcza trudny okres; utrzymać się przy życiu, nie ulec zagładzie, zniszczeniu; przechować się, zachować się,… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.