Translation: from english to croatian

from croatian to english

pravu

 • 1 Act of Private International Law


  Zakon o međunarodnom privatnom pravu

  English-Croatian dictionary > Act of Private International Law

 • 2 analogy in international law


  analogija u međunarodnom pravu

  English-Croatian dictionary > analogy in international law

 • 3 by

  prep 1. kod, pri, kraj, blizu 2. prema naprama, po, na 3. duž, uzduž, kroz, preko 4. za vrijeme, do, sve do, oko 5. zbog, pomoću, za, od, po / to measure # the yard = mjeriti na jarde; # post = poštom; # nearst road = najbližim putem; too long # a foot = za stopu predugačak; feet broad # 5 feet deep = tri stope širok a pet stopa dubok; French # blood = Francuz po krvi; [sport] 5 # 3 = pet naprama tri; # the day = na dan, dnevno; # day = danju; # daylight = za danjeg svijetla; # next week = najkasnije slijedeći tjedan, do slijedećeg tjedna; come here # me = dođi k meni; # the window = kod prozora; multiply # 4 = pomnožiti s četri; lead # the hand = voditi za ruku; travel # Paris = putovati preko Pariza; a poem # Keats = Keatsova pjesma; # nature = od prirode; to swear # Good = zakleti se Bogom; to stand # = biti vjeran; pomagati, pomoći; # oneself = sam glavom, vlastitom snagom; # the way = usput rečeno, uostalom; # heart = napamet; # all means = svakako; # no means = nikako, nipošto; # chance = slučajno; # right = po pravu, po pravdi; [US] # and large = u cjelosti, uopće; man # man = čovjek za čovjekom; side # side = jedan za drugoga; # birth = od poroda, po rođenju; (better) # far = mnogo (bolji); # degrees = postepeno; # way of a joke = kao šala, za šalu; # hint of = zbog, pomoću; # reason of = zbog, pomoću; # now = međutim, već sada; # your leave = s vašom dozvolom
  * * *

  blizu
  dalje
  duž
  iz
  kod
  kraj
  od
  ovdje
  po
  pomoću
  pored
  prije
  rečeno
  ubrzo
  uostalom
  uskoro
  uz
  za

  English-Croatian dictionary > by

 • 4 chord

  s [mus] [fig] žica; struna;[anat] veza, žila;[math] tetiva / [fig] to touch the right # = pogoditi pravu žicu; [anat] vocal #s = glasnice; [anat] spinal # = leđna moždina s [mus] akord, suglasje
  * * *

  akord
  harmonija
  sklad
  skladnost
  struna
  žica

  English-Croatian dictionary > chord

 • 5 cut down

  vt posjeći; oboriti, pokositi; požeti, pokositi (žito, travu);[fig] zgrabiti, pokositi koga (o bolesti, smrti); sniziti (cijenu), smanjiti (troškove); prisiliti, navesti na smanjenje; (i # on) ograničiti, smanjiti (količinu, broj) / he is trying to # on cigarettes = on nastoji manje pušiti; [coll] to cut a [p] down to size = svesti koga na pravu mjeru
  * * *

  odsjeći
  pokositi
  posjeći
  smanjiti
  ubiti
  umjeriti

  English-Croatian dictionary > cut down

 • 6 jurisprudence

  s pravna znanost, nauka o pravu, pravo, pravoslovlje
  * * *

  jurisprudencija
  nauka o pravu
  pravna filozofija
  pravne znanosti

  English-Croatian dictionary > jurisprudence

 • 7 legal experience

  * * *

  iskustvo o pravu

  English-Croatian dictionary > legal experience

 • 8 modify

  vt 1. promijeniti, izmjeniti, mijenjati, preinačiti 2. ublaži(va)ti; svesti na pravu mjeru, umjeriti, smanjiti, medificirati, 3. [gram] određivati smisao riječi)
  * * *

  izmijeniti
  mijenjaju
  modificirati
  odrediti
  ograničiti
  preglasati
  preinačiti
  promijeniti
  smekšati

  English-Croatian dictionary > modify

 • 9 permissions

  * * *

  dopuštenja
  dozvole
  pravu

  English-Croatian dictionary > permissions

 • 10 place

  s 1. mjesto, položaj, prostor (koji zauzima neko tijelo, živo biće) 2. predjel, mjesto, kraj; grad, mjesto, selo; prebivalište, obitavalište, kuća stan; zgrada, prostorija, trg, mjesto (koje se upotrebljava za posebnu svrhu [# of worship] hram) 3. mjesto na površini tijela i dr.; mjesto, citat u knjizi, tekstu i dr. 4. položaj, služba, čast; dužnost, služba, zaposlenje 5. mjesto 8kod stola i dr.), sjedalo (u kazalištu, kolima i dr.) 6. mjesto u slijedu, nizu broja (koje pokazuje njegovu vrijednost) 7. [racing] mjesto koje zauzimaju takmaci / in # na pravom mjestu, u pravu položaju ([& fig]); out of # = neumjesno, nezgodno; bez službe; in the first # = najprije, na prvom mjestu; to take # = dogoditi se, odigrati se; to give # to = ustupiti mjesto, uzmaći, popustiti; in # of = mjesto; to know one's # = znati svoje mogućnosti, znati svoje mjesto; in # s = mjestimice; [US] to go # s = razgledati znamenitosti; eight # s were laid = stol je bio prostrt za osam osoba; in the next # = zatim; to keep one in his # = ne dati kome da postane preuzetan; to take the # of = zamijeniti koga; there is no # like home = svagdje je dobro, ali je kod kuće najbolje; to hold one's # = junački se oprijeti
  * * *

  grad
  instalirati
  kuća
  lokacija
  mjesto
  namjestiti
  održavati se
  plasirati
  polagati
  položaj
  postaviti
  postavljati
  prostor
  sjedište
  služba
  smjestiti
  stan
  staviti
  trg
  uložiti

  English-Croatian dictionary > place

 • 11 right of inspection


  klauzula o pravu pregleda poslovnih knjiga

  English-Croatian dictionary > right of inspection

 • 12 rightful

  adj (#ly [adv]) zakonit, pravedan, pravičan, koji mu po pravu pripada
  * * *

  pravedan
  pravičan
  zakonit

  English-Croatian dictionary > rightful

 • 13 sterling

  adj nepatvoren, koji je standardne čistote ili vrijednosti,bez primjese (o kovanom novcu i drugim kovinama); čist, suh (zlato, srebro) [fig] koji ima pravu vrijednost, punovrijedan, prav, valjan, čestit / one pound# = funta sterlinga; # area= sterlinško područje
  * * *

  nepatvoren
  prvoklasan

  English-Croatian dictionary > sterling

 • 14 strike a chord


  pogoditi pravu žicu

  English-Croatian dictionary > strike a chord

 • 15 tack

  s mar hrana / hard # = tvrd dvopek; soft # = mek dvopek s 1. klinac, klinčić, čavlić; [US] risaći čavlić; kvačica 2. pl dugi bodovi[iglom i koncem] 3. mar uže za skupljanje jedra, konop,kojim se poteže donji kraj jedra; donji kraj jedra; povremeno minjenjanje smjera u jedrenju da bi se iskoristio udarac vjetra sa strane itd; laviranje; kret, teg [broda], kurs 4. postupak; put, smjer [politike, akcije]; trag; plan 5. tegljivost, ljepljivost / mar # and # = izmjenični potezi konopca na do- njem kraju jedra; mar on the port [starboard] # = s vjetrom s desne [s lijeve] strane broda; to be on the wrong [right] = biti na krivu [pravu] putu; to try another # = pokušati nov smjer [politike]; to get on a new # = naći novo sredstvo, smisiti novi plan
  * * *

  čavao
  čavlić
  kopča
  pričvrstiti

  English-Croatian dictionary > tack

 • 16 UN Convention on the Law of the Sea


  Konvencija UN o pravu mora

  English-Croatian dictionary > UN Convention on the Law of the Sea

 • 17 vindication

  s obrana, branjenje, opravdavanje, opravdanost; zaštićivanje, zaštita; potvrda; ustrajanje (na svojem pravu)
  * * *

  opravdanje
  oslobođenje
  zaštita

  English-Croatian dictionary > vindication

 • 18 WIPO Copyright Treaty

  * * *

  Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za

  English-Croatian dictionary > WIPO Copyright Treaty

 • 19 you got that right


  u pravu si

  English-Croatian dictionary > you got that right

 • 20 jurisprudential

  adj (#ly [adv]) pravnički, koji se tiče nauke o pravu, koji se odnosi na pravnu znanost

  English-Croatian dictionary > jurisprudential

Look at other dictionaries:

 • Aniyathi Pravu — Infobox Film name = Aniyathi Pravu director = Fazil producer = Appachan writer = Fazil starring = Kunchacko Boban, Shalini, Sudeesh, Harisree Ashokan, Srividhya music = Ouseppachan cinematography = Anandakuttan editing = K.R. Gaurishankar, T.R.… …   Wikipedia

 • Shalini Kumar — Infobox actor bgcolour = name = Shalini Kumar or Baby Shalini caption = Shalini birthname = Shalini | birthdate = birth date and age|1980|11|20 location = flagicon|IndiaChennai, Tamil Nadu India yearsactive = spouse = Ajith Kumar children =… …   Wikipedia

 • Boris Krivokapić — (born November 11 1958) was born in Belgrade, Serbia. He is a full professor of Public International Law as well as of Human Rights with the Megatrend University in Belgrade. He is the author of 24 books (of them 12 as co author) and over 120… …   Wikipedia

 • Freedom of information legislation — Freedom of Information Act redirects here. For other uses, see FOIA (disambiguation). Freedom of information legislation comprises laws that guarantee access to data held by the state. They establish a right to know legal process by which… …   Wikipedia

 • Croatian Social Democrats — Croatian Socialdemocrats Leader Ivica Pančić Founded 2004[1] Headquarters …   Wikipedia

 • K. P. A. C. Lalitha — Infobox actor name = K.P.A.C. Lalitha imagesize = caption = birthname = Maheshwari Amma birthdate = 25 February 1946 birthplace = Kayamkulam, Kerala, India deathdate = deathplace = restingplace = restingplacecoordinates = othername = occupation …   Wikipedia

 • The Best of Dino Merlin — is a greatest hits package by Bosnian singer Dino Merlin. Released in 2001 the album contains 18 hits. About two thirds of it is devoted to hits with the Merlin Band, but the other third (roughly) is solo tracks.Like Sredinom released in 2000,… …   Wikipedia

 • Saranya Mohan — Born 20 February 1989[1] Alappuzha, Kerala India Occupation Actress Years active 1997–1998; 2005; 2008–present Saranya Mohan (Malayalam …   Wikipedia

 • Porin (Musikpreis) — Dražen Vrdoljak und Veljko Despot mit dem Porin in den Händen (1994) Der Porin ist ein kroatischer Musikpreis und wird seit 1993 jährlich vergeben. Die Herausgeber sind der Verband kroatischer Komponisten, die Hrvatska Radiotelevizija, die… …   Deutsch Wikipedia

 • pròtest — m 1. {{001f}}čin protestiranja, izražavanja nezadovoljstva i neslaganja s čim; prosvjed [izraziti ∼] 2. {{001f}}individualni ili organizirani javni skup [organizirati ∼] 3. {{001f}}pravn. a. {{001f}}u građanskom pravu, isprava kojom nadležno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • protest — pròtest m DEFINICIJA 1. čin protestiranja, izražavanja nezadovoljstva i neslaganja s čim; prosvjed [izraziti protest] 2. individualni ili organizirani javni skup [organizirati protest] 3. pravn. a. u građanskom pravu, isprava kojom nadležno… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.