Translation: from azerbaijani

pisləşmək

Look at other dictionaries:

 • pisləmə — «Pisləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • pislənmə — «Pislənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • pisləşmə — «Pisləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • pisləşmək — f. 1. Getdikcə pis olmaq, keyfiyyətini itirmək, xarablaşmaq. Məhsul pisləşib. 2. Halı, vəziyyəti daha da xarab olmaq, daha da pis olmaq, ağırlaşmaq, kəskinləşmək, fənalaşmaq. Getdikcə Məmməd sövdəgərin əhvalı pisləşirdi. «Aşıq Qərib». Almanlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • pislənmək — məch. Haqqında pis fikir, pis rəy söylənmək, pis hesab edilmək. Hərəkəti pislənmək. İşi pislənmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • pisləmək — f. Haqqında pis rəy, mənfi fikir söyləmək; pis hesab etmək. Hərəkətini (işini) pisləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • epistler — /əˈpɪslə/ (say uh pisluh), /əˈpɪstlə/ (say uh pistluh) noun 1. a writer of an epistle. 2. the person who reads the epistle in the Eucharistic service. Also, epistoler /əˈpɪstələ/ (say uh pistuhluh), epistolist …   Australian English dictionary

 • Plains Indian Sign Language — language name=Plains Indian Sign Language states=USA and Canada signers=Few iso3=psdPlains Indian Sign Language (PISL) is a sign language formerly used as an auxiliary interlanguage between Native Americans of the Great Plains of the United… …   Wikipedia

 • ağırlaşmaq — f. 1. Daha ağır olmaq; yükü, çəkisi çoxalmaq. <Sadıq kişi> soyuqda oturduqca, özünə gəldikcə vücudu ağırlaşır, kürəkləri sancır. M. C.. 2. Daha çətin olmaq; çətinləşmək, gərginləşmək, mürəkkəbləşmək. İşi ağırlaşmaq. Vəzifəsi ağırlaşmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Liste der Orte im Landkreis Landshut — Die Liste der Orte im Landkreis Landshut listet die amtlich benannten Gemeindeteile (Hauptorte, Kirchdörfer, Pfarrdörfer, Dörfer, Weiler und Einöden) im Landkreis Landshut auf.[1] Systematische Liste Alphabet der Städte und Gemeinden mit den… …   Deutsch Wikipedia

 • cırlaşmaq — f. Nəsli pozulmaq, cinsi pozulmaq, pisləşmək. Əməksiz, insansız bir iş görmədi; Ağaclar cırlaşdı, meyvə vermədi. M. D.. Təcrübə göstərir ki, zeytun ağaclarına pis baxıldıqda meyvələri cırlaşır. İ. Axundzadə. // məc. Əvvəlki keyfiyyətini, dəyərini …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.