Translation: from spanish

physical fitness

Look at other dictionaries:

 • Physical fitness — can be achieved through physical exercise. Physical fitness comprises two related concepts: general fitness(a state of health and well being), and specific fitness (a task oriented definition based on the ability to perform specific aspects of… …   Wikipedia

 • physical fitness — fizinė sveikata statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Optimalus žmogaus kūno funkcionavimas. atitikmenys: angl. fitness; physical fitness vok. körperliche Gesundheit, f rus. физическое здоровье …   Sporto terminų žodynas

 • physical fitness — fizinis parengtumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Fizinio pajėgumo komponentas, sudėtinga žmogaus dinaminė būsena – fizinių ir funkcinių organizmo galių išugdymo lygis, lemiantis kūrybišką darbinę ir visuomeninę žmogaus… …   Sporto terminų žodynas

 • physical fitness — fizinis parengtumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Judėjimo mokėjimų, įgūdžių, fizinių ypatybių išugdymo lygis. atitikmenys: angl. physical fitness vok. Konditionstraining, n; körperliche Ausbildung, f rus. физическая… …   Sporto terminų žodynas

 • physical fitness — fizinis parengtumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko fizinių ypatybių, kompleksinių gebėjimų, judamųjų mokėjimų ir įgūdžių išugdymo lygis, laiduojantis darnią ir našią veiklą per pratybas ir varžybas. Yra… …   Sporto terminų žodynas

 • physical fitness — fizinis pajėgumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus įgimtųjų ir įgytųjų savybių ir ypatybių, susijusių su fizinio aktyvumo gebėjimais, visuma; galėjimas kuo veiksmingiau dirbti tam tikrą fizinį darbą (sportininko –… …   Sporto terminų žodynas

 • physical fitness — fizinis tinkamumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Asmens būklė, leidžianti sėkmingai vykdyti fizines užduotis: darbe, buityje, laisvalaikiu, t. y. specifinėje fizinėje, psichologinėje, socialinėje aplinkoje. atitikmenys:… …   Sporto terminų žodynas

 • physical fitness — fizinis tinkamumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pusiausvyra su fizine ir socialine aplinka. atitikmenys: angl. physical fitness vok. physische Bereitschaft, f rus. физическая готовность ryšiai: sinonimas – fizinė parengtis …   Sporto terminų žodynas

 • physical fitness — fizinis tinkamumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visuomeninės veiklos pagrindas – žmogaus fizinis rengimas, atitinkantis tam tikrus nacionalinius arba tarptautinius standartus ir leidžiantis sėkmingai darbuotis pasirinktoje …   Sporto terminų žodynas

 • physical fitness — noun good physical condition; being in shape or in condition • Syn: ↑fitness • Ant: ↑unfitness (for: ↑fitness) • Hypernyms: ↑condition, ↑shape …   Useful english dictionary

 • physical fitness — bodily fitness, physical condition; culture of the body; sports, exercise …   English contemporary dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.