Translation: from polish

papiery

Look at other dictionaries:

 • papiery wartościowe — {{/stl 13}}{{stl 7}} dokumenty emitowane przez jakąś instytucję, firmę (np. akcje, obligacje), z których posiadacz czerpie określone zyski : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ulokować gotówkę w papierach wartościowych. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wariackie [żółte, zielone] papiery — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} dokumenty stwierdzające, że ktoś jest nie w pełni władz umysłowych, chory psychicznie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Miał wariackie papiery, więc prokurator musiał go uwolnić. Załatwił sobie zielone papiery,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wariackie papiery — Oficjalny dokument wydany przez psychitarę, stwierdzający czyjąś niepoczytalność; choroba psychiczna Eng. An official document issued by a psychiatrist stating someone s mental sickness; mental instability in general …   Słownik Polskiego slangu

 • żółte — papiery Oficjalny dokument wydany przez psychitarę, stwierdzający czyjąś niepoczytalność; choroba psychiczna Eng. An official document issued by a psychiatrist stating someone s mental sickness; mental instability in general …   Słownik Polskiego slangu

 • papier — m IV, D. u, Ms. papiererze; lm M. y 1. «materiał w postaci wstęgi lub arkuszy otrzymywany w wyniku procesu produkcyjnego z włókien, głównie roślinnych, z odpowiednimi dodatkami» Papier pakowy, listowy, rysunkowy, afiszowy, nutowy, maszynowy,… …   Słownik języka polskiego

 • papier — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. papiererze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} materiał w postaci cienkiego arkusza lub rolowanej wstęgi, produkowany ze spilśnionej masy włóknistej (najczęściej drzewnej) i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • papier — 1. pot. Być na wariackich papierach; mieć wariackie papiery a) «mieć dokumenty stwierdzające ograniczoną poczytalność na skutek choroby psychicznej, być uznawanym za chorego psychicznie»: Justce wszystko wolno, bo była w zakładzie i ma „wariackie …   Słownik frazeologiczny

 • depozyt — m IV, D. u, Ms. depozytycie; lm M. y «umowa, na mocy której osoba, instytucja przyjmuje na przechowanie cudzą rzecz ruchomą; przechowanie; pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty złożone do przechowania (w banku, w sądzie, w zastaw, jako… …   Słownik języka polskiego

 • przechować — dk I, przechowaćam, przechowaćasz, przechowaćają, przechowaćaj, przechowaćał, przechowaćany przechowywać ndk VIIIa, przechowaćowuję, przechowaćowujesz, przechowaćowuj, przechowaćywał, przechowaćywany 1. «uchronić coś przed zepsuciem, zaginięciem… …   Słownik języka polskiego

 • niech — {{/stl 13}}{{stl 8}}mod. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} służy do tworzenia form opisowych trybu rozkazującego w 3. os lp i lm, rzadziej w 1. os lp : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niech pan zadzwoni jutro. On niech już tu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Józef Ignacy Kraszewski — (Warsaw, July 28, 1812 – March 19, 1887, Geneva) was a Polish novelist. LifeKraszewski (Krah SHEFF ski), a prolific writer, produced more than two hundred novels. He is best known for his epic series on the history of Poland, comprising twenty… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.