Translation: from russian to lithuanian

from lithuanian to russian

pašalys

Look at other dictionaries:

 • pašalys — pašalỹs dkt. Dir̃vos, pievos, ẽžero pašalỹs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • pašalys — pašalỹs sm. (3b), pãšalis (1) Grg, Šauk 1. vieta palei kraštą, pakraštys: Dirvos, pievos pašalỹs J. Pašaliaĩs [kelio] i važiuok Žlb. Sustojo pačiame turgaus pašalyje Jnš. Čia Jurbarko rajono pašalỹs Jd. Miško pãšaliu reik važiuoti Všv. Zosė …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pasalys — pasalỹs sm. (3b) NdŽ 1. priešais salą esantis krantas. 2. salos krantas: Jie plaukia pasaliais ir iš tolo mato atogrąžų augmeniją rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pašalė — pašalė̃ sf. (3b) 1. kokios vietos pakraštys; žr. pašalys 1: Kelio pašalė̃ NdŽ. Eik pãšale [kelio], kad nesuvažinėtų NdŽ. 2. žr. pašalys 6: Papūgė – gražus ir puikus paukštis, kursai laikose karštoj pašalėj I. Verksmas skamb šitoj pašalėj RD204 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • antežis — añtežis sm. (1), antežis (1), antežỹs (3b) pievos pakraštys prie dirvos, aukštumėlė tarp dirvos ir pievos, antvalnys: Pašalys ežės vadinas antežis J. Nepalik añtežių nenupjovęs Sv. Nupjauk antežius, būs karvėms kokiam kartui Užv. Surinkęs iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aptekti — aptèkti 1. intr. M, Š, NdŽ, FrnW apibėgti vandeniu ar kitu skysčiu, pasidaryti apsemtam: Vandenimi aptèks ledas J. Pavasarį muno bulbės aptẽko Šauk. Kur nebuvo aptẽkę, bulbės didelės Kv. Visi rūsiai aptẽko, nebturėsam nė vienos bulbės seklai …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ažvačia — ažvačià sf. (3b) žr. 1 ažačia: 1. Anas visą kelią ejo man iš ažvačiõs (iš užpakalio) Grv. 2. Teliuko ažvatẽlę ant apieros atnešė Ad. 3. užpakalinė dalis: Vežimo ažvačià ir priekis Švnč. Atkelk ãžvačią, kad ašis neužkliūtų vartuosu Švnč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išpulti — išpùlti intr. 1. SD416, H, K iškristi: Išpuolė asla (galąstuvas) an žemės ir sutrūko LMD(Pns). Išsigando toj mergaitė, išpuolė viedrai iš rankų Žž. Lankas trūko, karzinka išpuolė an žemės, i kiaušiniai susgurino Vlk. Kai ėjo gult ir segėsi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kraštas — krãštas sm. (4) 1. R, Sut, K, K.Būg krantas: Vežk rąstus į krãštą Nemuno J. Iki kito krašto upės tu nenuplauksi Vrb. Žuvis, ištraukta ant krašto, kvėpavo valandą ir nusibaigė S.Stan. Pasistatė gražią triobą ant pat upės krašto Grž. Tik mane… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • malas — 2 malas sm. žr. 2 mala: Reik žinoti, jog visas tas pašalys, arba malas, Kuršo, kursai eit nu Dinaburgo pilės iki pat Rygos ir Dinamindės pilėms Kuršo pusėje, vadinas Sala S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pakampė — sf. ppr. pl. (1) Nč, pakampė̃ (3b) 1. vieta palei kampą, pašalys, pakraštys: Visas pakampes išgriozdžiau – ir nėr Dkš. Kur tu tę landžioji po visas pakampes! Alk. Užgėrę snaudė pakampėm Lp. O kam jos (ausys) sugadnios? Pakampėmis (už kampo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.