Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

out

 • 1 out

  {aut}
  I. 1. вън, навън, на открито
  OUT there ей там
  to go OUT излизам
  OUT you go! махай се оттук! to stay OUT не се прибирам вкъщи
  to be OUT излязъл съм, не съм вкъщи
  to dine OUT вечерям навън
  they are OUT a great deal много ходят/излизат
  my daughter is not OUT yet дъщеря ми още не излиза в обществото (малка e)
  day OUT ден за излизане, свободен ден (за прислуга)
  2. отдалеченост
  OUT at sea в/на открито море
  to live OUT in the country/in Australia живея в провинцията/в Австралия
  3. излизане, появяване
  the roses are OUT розите ca цъфнали
  the chicken is OUT пилето се e излюпило
  the sun is OUT слънцето e изгряло/се e показало
  the rash is OUT обривът e избил
  the book is OUT книгата e излязла от печат, книгата е дадена (на абонат-от библиотеката)
  4. разкриване, обявяване, издаване (на нареждане и пр.)
  to be OUT разчувам се, бивам разкрит
  5. изчерпване, изгасване, завършване, свършване
  the year is not. OUT yet годината още не е изтекла
  before the day/week is OUT до края на деня/седмицата
  the fire/candle/light is OUT огънят/свещта/светлината e загаснала
  the lease is OUT наемният срок e изтекъл
  short skirts are OUT късите поли не ca вече на мода
  the conservatives are OUT консерваторите вече не ca на власт
  6. пропуск, грешка
  to be OUT in one's calculations сметките ми не излизат
  you are not far OUT почти си прав, почти позна/отгатна
  your guess is a long way OUT съвсем не позна/не отгатна
  my watch is five minutes OUT часовникът ми избързва/изостава с пет минути
  ту elbow is OUT лакътят ми е изкълчен
  7. в безсъзнание
  8. бокс аут
  9. футб. аут
  10. на глас, високо
  to speak OUT изказвам се гласно
  11. скарване (with)
  to be OUT with someone скаран съм с някого
  12. превежда се с глагол
  OUT with him! изпъдете/изхвърлете го навън! OUT with it! казвай де! хайде, говори
  13. OUT of вън от, извън
  I was never OUT of England никога не съм бил извън Англия
  fish cannot live OUT of water рибите не могат да живеят вън от водата
  to look/jump OUT of the window поглеждам/скачам от прозореца
  to be OUT of it извън компанията/изолиран съм, не съм замесен, не участвувам, на (известно разстояние) от
  ten miles OUT of London (на) десет мили от Лондон, от (за материя, източник)
  hut made OUT of old planks колиба, направена от стари дъски
  to drink OUT of a cup пия от чаша
  OUT of the housekeeping money от парите за домакински разходи
  can good come OUT of evil? от злото може ли да излезе добро? без
  we're OUT of sugar/petrol нямаме захар/бензин, свърши ни се захарта/бензинът, от, по, поради, вследствие на
  OUT of envy от завист
  OUT pf necessity по необходимост, от, измежду
  this is one instance OUT of several това e един пример от няколко
  choose one OUT of these ten избери си един от/измежду тези десет, резултат
  to cheat someone OUT of his money измъквам парите на някого (с измама)
  to talk someone OUT of doing something убеждавам някого да не прави нещо
  to frighten someone OUT of his wits изкарвам акъла на някого (от страх), състояние извън нормалното
  to be OUT of one's mind/senses не съм на себе си, луд съм
  OUT of control вж. control 1, от (дадена майка, за животно)
  the journey OUT пътуването дотам, отиването
  to be (all) OUT for/to с всички сили се стремя към/да
  I am not OUT to reform the world не съм се заел/тръгнал да оправям света
  all OUT с пълна скорост, с всички сили
  OUT and about на крака, оздравял
  OUT and away несравнено, далеч, къде-къде
  OUT and OUT съвършен, истински
  to be OUT разг. забранен съм, излязъл съм от затвора, изхвърлен/изключен съм, изчистен/излязъл съм (за петно и пр.)
  that plan is OUT този план е неприложим/не струва
  bridge is the best game OUT бриджът e най-хубавата игра (на света)
  OUT from under облекчен от грижа/бреме
  II. 1. през, от
  to look OUT the window гледам през прозореца
  2. по
  to go OUT the old road излизам/тръгвам по стария път
  III. 1. сn. на чужд терен (за мач)
  2. потеглящ, тръгващ
  3. изходящ (за поща)
  4. отдалечен
  5. необикновен, необичаен
  6. тех. изключен
  IV. n 1. начин за измъкване, вратичка
  2. печ. пропуск, изпуснат материал
  3. pl парл. опозиция
  4. pl обтегнати/лоши отношения
  at OUTs, on the OUTs в лоши отношения
  from OUT to OUT ам. от единия край до другая
  the ins and OUTs правителството и опозицията, подробностите (на процедура и пр.), прен. механизъм
  V. 1. изхвърлям, изпъждам
  2. сп. нокаутирам
  3. излизам наяве
  the truth will OUT истината не може да се скрие
  VI. 1. из-, извън-, далечен
  2. над-, пре-
  3. краен
  * * *
  {aut} adv 1. вън; навън; на открито: out there ей там; to go out изли(2) {aut} prep ам. 1. през, от; to look out the window гледам през {3} {aut} I. а 1. сn. на чужд терен (за мач); 2. потеглящ, тръгва{4} {aut} v 1. 1. изхвърлям, изпъждам; 2. сп. нокаутирам; 3. изли{5} {aut} pref. 1. из-; извън-; далечен; 2. над-, пре-; 3. краен.
  * * *
  външен; вън; загасвам; изгасвам; излязъл; изключен; краен; невключен; навън;
  * * *
  1. 1 out of вън от, извън 2. 1 превежда се с глагол 3. 1 скарване (with) 4. all out с пълна скорост, с всички сили 5. at outs, on the outs в лоши отношения 6. before the day/week is out до края на деня/седмицата 7. bridge is the best game out бриджът e най-хубавата игра (на света) 8. can good come out of evil? от злото може ли да излезе добро? без 9. choose one out of these ten избери си един от/измежду тези десет, резултат 10. day out ден за излизане, свободен ден (за прислуга) 11. fish cannot live out of water рибите не могат да живеят вън от водата 12. from out to out ам. от единия край до другая 13. hut made out of old planks колиба, направена от стари дъски 14. i am not out to reform the world не съм се заел/тръгнал да оправям света 15. i was never out of england никога не съм бил извън Англия 16. i. вън, навън, на открито 17. ii. през, от 18. iii. сn. на чужд терен (за мач) 19. iv. n начин за измъкване, вратичка 20. my daughter is not out yet дъщеря ми още не излиза в обществото (малка e) 21. my watch is five minutes out часовникът ми избързва/изостава с пет минути 22. out and about на крака, оздравял 23. out and away несравнено, далеч, къде-къде 24. out and out съвършен, истински 25. out at sea в/на открито море 26. out from under облекчен от грижа/бреме 27. out of control вж. control 1, от (дадена майка, за животно) 28. out of envy от завист 29. out of the housekeeping money от парите за домакински разходи 30. out pf necessity по необходимост, от, измежду 31. out there ей там 32. out with him! изпъдете/изхвърлете го навън! out with it! казвай де! хайде, говори 33. out you go! махай се оттук! to stay out не се прибирам вкъщи 34. pl обтегнати/лоши отношения 35. pl парл. опозиция 36. short skirts are out късите поли не ca вече на мода 37. ten miles out of london (на) десет мили от Лондон, от (за материя, източник) 38. that plan is out този план е неприложим/не струва 39. the book is out книгата e излязла от печат, книгата е дадена (на абонат-от библиотеката) 40. the chicken is out пилето се e излюпило 41. the conservatives are out консерваторите вече не ca на власт 42. the fire/candle/light is out огънят/свещта/светлината e загаснала 43. the ins and outs правителството и опозицията, подробностите (на процедура и пр.), прен. механизъм 44. the journey out пътуването дотам, отиването 45. the lease is out наемният срок e изтекъл 46. the rash is out обривът e избил 47. the roses are out розите ca цъфнали 48. the sun is out слънцето e изгряло/се e показало 49. the truth will out истината не може да се скрие 50. the year is not. out yet годината още не е изтекла 51. they are out a great deal много ходят/излизат 52. this is one instance out of several това e един пример от няколко 53. to be (all) out for/to с всички сили се стремя към/да 54. to be out in one's calculations сметките ми не излизат 55. to be out of it извън компанията/изолиран съм, не съм замесен, не участвувам, на (известно разстояние) от 56. to be out of one's mind/senses не съм на себе си, луд съм 57. to be out with someone скаран съм с някого 58. to be out излязъл съм, не съм вкъщи 59. to be out разг. забранен съм, излязъл съм от затвора, изхвърлен/изключен съм, изчистен/излязъл съм (за петно и пр.) 60. to be out разчувам се, бивам разкрит 61. to cheat someone out of his money измъквам парите на някого (с измама) 62. to dine out вечерям навън 63. to drink out of a cup пия от чаша 64. to frighten someone out of his wits изкарвам акъла на някого (от страх), състояние извън нормалното 65. to go out the old road излизам/тръгвам по стария път 66. to go out излизам 67. to live out in the country/in australia живея в провинцията/в Австралия 68. to look out the window гледам през прозореца 69. to look/jump out of the window поглеждам/скачам от прозореца 70. to speak out изказвам се гласно 71. to talk someone out of doing something убеждавам някого да не прави нещо 72. v. изхвърлям, изпъждам 73. vi. из-, извън-, далечен 74. we're out of sugar/petrol нямаме захар/бензин, свърши ни се захарта/бензинът, от, по, поради, вследствие на 75. you are not far out почти си прав, почти позна/отгатна 76. your guess is a long way out съвсем не позна/не отгатна 77. бокс аут 78. в безсъзнание 79. излизам наяве 80. излизане, появяване 81. изходящ (за поща) 82. изчерпване, изгасване, завършване, свършване 83. краен 84. на глас, високо 85. над-, пре- 86. необикновен, необичаен 87. отдалечен 88. отдалеченост 89. печ. пропуск, изпуснат материал 90. по 91. потеглящ, тръгващ 92. пропуск, грешка 93. разкриване, обявяване, издаване (на нареждане и пр.) 94. сп. нокаутирам 95. тех. изключен 96. ту elbow is out лакътят ми е изкълчен 97. футб. аут
  * * *
  out [aut] I. adv 1. вън; навън; \out there ей там (навън); right ( straight) \out право навън; направо, без заобикалки; the journey \out пътуването дотам; отиването; \out and home дотам и обратно, натам и насам; from this \out ам. разг. оттук (сега) нататък; day \out ден за излизане, свободен ден (за прислуга); 2. означава нещо завършено, изчерпано, крайно; let's fight it \out then хайде да решим въпроса с бой; хайде да се преборим; the sugar has run \out захарта е свършила; 3. означава избликване, избухване: to break \out into sobs избухвам в плач; 4. несвяст, извън съзнание: to pass \out припадам; 5. изтриване, заличаване: to cross \out зачерквам; the graffiti were painted \out графитите бяха заличени с боя; 6. нахвърляне на детайли: to sketch \out нахвърлям скица, скицирам; 7. за продан, предложен на обществото: the book is being brought \out in May книгата ще бъде представена през май; 8. с функция на глагол: \out with him! изпъдете (изхвърлете, изкарайте) го навън! \out with it казвай де! хайде, говори! and he \out with a knife разг. и той извади нож; \out and about на крака, оздравял; \out and away несравнено, далеч, много; \out at elbows прен. западнал, беден, закъсал; down and \out съсипан; II. adj predic 1. излязъл навън, не на обичайното си място; to be \out a great deal ходи (излиза) много; my daughter is not \out yet още не съм водил дъщеря си в обществото; \out you go! махай се оттук! напусни стаята (къщата)! вън! the workers are \out ( on strike) работниците стачкуват; the troops are \out войските са на крак бойна готовност); the tide is \out приливът мина; the floods are \out реките излязоха извън бреговете си; 2. излязъл, появил се; the rose is \out розата е цъфнала; the chicken is \out пилето се е излюпило; the sun is \out слънцето се е показало; the book is \out 1) книгата е излязла от печат; 2) книгата е дадена (от библиотеката); 3. непозволен; неприет; smoking on duty is \out пушенето по време на дежурство не е позволено; 4. демодиран, остарял; mini skirts are \out мини полите са излезли от мода; 5. изгаснал, изгасен; изключен: the fire is \out огънят е изгаснал; 6. в безсъзнание; he was \out for two minutes беше в безсъзнание за две минути; 7. желаещ, решен, навит, амбициран; I am \out for as much money as I can get решил съм да събера колкото е възможно повече пари; 8. изчерпан, свършен; our supplies are \out запасите ни са изчерпани; 9. неточен; неправилен; крив; \out by six pence неверен с шест пенса, сгрешен с шест пенса; 10. не на власт, извън управлението; 11. приключил, свършил (за период); before the year is \out преди да е изтекла годината; 12. разг. нескриващ хомосексуалните си наклонности; 13. attr външен; краен; \out match мач на противников терен, мач с гостуване в града на противника; \out size размер, по-голям от обикновения; 14. attr тех. изключен, откачен, нескачен, невключен; III. prep: 1. вън от, извън (\out of); to be \out of it стоя извън интимния кръг, не вземам участие, не намирам компания; \out of date остарял; излязъл от употреба; \out of doors навън, на открито; \out-of-door открит; на открито; \out of doubt несъмнено, без съмнение; \out of focus не на фокус, нефокусиран; \out of print изчерпан (за книга); \out of o.'s senses не на себе си, вън от себе си; to be \out of sorts скършено ми е, кофти ми е, не се чувствам добре, не съм разположен, нямам настроение; \out of the way 1) необикновен; 2) отдалечен, забутан, затънтен, настрана; \out of touch with изолиран от; \out of tune ненастроен; не в тон; \out of time не в такт (и прен.); \out of pocket безпаричен, фалирал; \out of turn не на място, без (преди) да ми е дошъл редът; \out of hand 1) изтърван, без контрол; 2) веднага, незабавно; без труд; this article is \out of stock, I am \out of this article привършил съм тази стока (артикул); 2. от, по, вследствие на, поради (\out of); \out of necessity по необходимост; \out of jealosy от ревност; 3. без (\out of); \out of breath запъхтян, задъхан; 4.: from \out поет. от, из; IV. n 1. печ. пропуск; 2. ам. недостатък; 3. pl полит. The \outs опозиция; at \outs, on the \outs в обтегнати (лоши) отношения; from \out to \out от игла до конец, от край до край; V. int вън! VI. v sl изгонвам, изпъждам, изкарвам навън.

  English-Bulgarian dictionary > out

 • 2 out of

  вън; извън;

  English-Bulgarian dictionary > out of

 • 3 out

  изключен
  повреден, външен, околен, изместен

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > out

 • 4 out

  навън

  English-Bulgarian small dictionary > out

 • 5 out

  от

  English-Bulgarian small dictionary > out

Look at other dictionaries:

 • out — out …   Dictionnaire des rimes

 • Out — (out), adv. [OE. out, ut, oute, ute, AS. [=u]t, and [=u]te, [=u]tan, fr. [=u]t; akin to D. uit, OS. [=u]t, G. aus, OHG. [=u]z, Icel. [=u]t, Sw. ut, Dan. ud, Goth. ut, Skr. ud. [root]198. Cf. {About}, {But}, prep., {Carouse}, {Utter}, a.] In its… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Out at — Out Out (out), adv. [OE. out, ut, oute, ute, AS. [=u]t, and [=u]te, [=u]tan, fr. [=u]t; akin to D. uit, OS. [=u]t, G. aus, OHG. [=u]z, Icel. [=u]t, Sw. ut, Dan. ud, Goth. ut, Skr. ud. [root]198. Cf. {About}, {But}, prep., {Carouse}, {Utter}, a.]… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Out in — Out Out (out), adv. [OE. out, ut, oute, ute, AS. [=u]t, and [=u]te, [=u]tan, fr. [=u]t; akin to D. uit, OS. [=u]t, G. aus, OHG. [=u]z, Icel. [=u]t, Sw. ut, Dan. ud, Goth. ut, Skr. ud. [root]198. Cf. {About}, {But}, prep., {Carouse}, {Utter}, a.]… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Out of — Out Out (out), adv. [OE. out, ut, oute, ute, AS. [=u]t, and [=u]te, [=u]tan, fr. [=u]t; akin to D. uit, OS. [=u]t, G. aus, OHG. [=u]z, Icel. [=u]t, Sw. ut, Dan. ud, Goth. ut, Skr. ud. [root]198. Cf. {About}, {But}, prep., {Carouse}, {Utter}, a.]… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Out on — Out Out (out), adv. [OE. out, ut, oute, ute, AS. [=u]t, and [=u]te, [=u]tan, fr. [=u]t; akin to D. uit, OS. [=u]t, G. aus, OHG. [=u]z, Icel. [=u]t, Sw. ut, Dan. ud, Goth. ut, Skr. ud. [root]198. Cf. {About}, {But}, prep., {Carouse}, {Utter}, a.]… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • out — out·age; out·back·er; out·breathed; out·bye; out·come; out·com·er; out·com·ing; out·cri·er; out·crop·per; out·done; out·door; out·doors·man; out·doorsy; out·er·most; out·fang·thief; out·field·er; out·field·ing; out·fields·man; out·fit·ter;… …   English syllables

 • out — [out] adv. [ME < OE ut, akin to ON út, Ger aus < IE base * ud , up, up away > Sans úd , L us(que)] 1. a) away from, forth from, or removed from a place, position, or situation [they live ten miles out] b) away from home [to go out for… …   English World dictionary

 • Out 1 — The title card to Out 1 Directed by Jacques Rivette Suzanne Schiffman (co director) …   Wikipedia

 • out — [ aut ] adv. et adj. inv. • 1891; mot angl. « hors de » ♦ Anglic. I ♦ Adv. Tennis Hors des limites du court. Adj. La balle est out. II ♦ Adj. inv. (1966) Se dit de qqn qui se trouve dépassé, rejeté hors d une évolution ou incapable de la suivre… …   Encyclopédie Universelle

 • Out — may refer to: Media Out (film), a short 1957 film produced by the United Nations about the Hungarian Revolution of 1956 Out (1982 film), 1982 American movie (also known as Deadly Drifter directed by Eli Hollander, starring Peter Coyote Out… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.