Translation: from turkish

ortaklık

Look at other dictionaries:

 • ortaklık — II, 90 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • ortaklık — is., ğı 1) Ortak olma durumu, iştirak, müşareket 2) tic. İki veya daha çok kimsenin iş yaparak kazanç elde etmek için birleşmeleri, şirket Birleşik Sözler ortaklık senedi ortaklık sözleşmesi ana ortaklık anonim ortaklık kolektif ortaklık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ortaklık sözleşmesi — is., tic. Ortak ticari kuruluşların oluşumunda ortaklık şartlarını içeren belge …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ortaklık etmek — ortak olma durumuna gelmek İkisi de kendisine yardım ve ortaklık etmek istiyor. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ortaklık kurmak — şirket, kumpanya açmak veya çalıştırmak Eğer bugün hepimiz bu işe karar verir ve bir ortaklık kurarsak bu gazete çıkar. S. Birsel …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ortaklık senedi — is., huk. Anonim şirketlerde veya kooperatiflerde her ortağın üyelik haklarını gösteren ada yazılı senet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ortaklık senedi — anonim şirketlerde veya kooperatiflerde her ortağın üyelik haklarını gösteren ada yazılı senet …   Hukuk Sözlüğü

 • anonim ortaklık — is., ğı, tic. Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki payıyla sınırlı bulunan ortaklık, anonim şirket …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kolektif ortaklık — is., ğı, tic. Bütün ortakların sorumluluğu tam ve sınırsız olan ortaklık, kolektif şirket …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • komandit ortaklık — is., ğı, tic. Alacaklılara karşı en az bir sınırlı, bir de sınırsız sorumlu ortağı bulunması gereken, tüzel kişiliği olan ortaklık, komandit şirket …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • limitet ortaklık — is., ğı, tic. Ortaklarının sorumluluğu, koydukları sermaye ile sınırlı bulunan ortaklık, limitet şirket …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.