Translation: from azerbaijani

odlu-alovlu

 • 1 odlu-alovlu

  прил. жаркий:
  1. перен. значительный по силе, степени проявления, интенсивный, напряжённый. Odlu-alovlu vuruş жаркий бой
  2. перен. пылкий, страстный, пламенный. Odlu-alovlu gənclik пылкая молодость, odlu-alovlu məhəbbət пылкая любовь, odlu-alovlu şeirlər пламенные стихи

  Azərbaycanca-rusca lüğət > odlu-alovlu

Look at other dictionaries:

 • odlu-alovlu — sif. və zərf 1. Gərgin, şiddətli, dəhşətli, qızğın. . . Hər yerdə odlu alovlu vuruş gedir, nəriltili gurultulu atışma kəsmək bilmirdi. S. R.. 2. Bax odlu 3 cü mənada. Odlu alovlu danışmaq. Odlu alovlu nitq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • odlu — sif. 1. Odu olan; yanar, alovlu, közərən. Odlu ocaq. – Çox zaman qurduğum tələ dəki quşlar yerinə gözlərimə anamın dəhşətlə təsvir etdiyi əllərində odlu kösövlər olan inkirminkirlər görünürdü. M. İ.. Səbzəlinin dodaqlarından papirosun odlu qoru… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • atəşnak — f. odlu, alovlu, atəşin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • azərgun — f. 1) odlu, alovlu; 2) m. atəşin, coşqun, qızğın, ehtiraslı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • azərin — f. 1) odlu, alovlu; 2) şöləli, şöləsi olan; 3) qığılcım …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • çılğın — sif. Coşqun, odlu alovlu. Çılğın dühalar ki hökm edər qərbə; Onlar səbəb olmuş bir geniş hərbə. S. V.. // Dəli kimi, dəlicəsinə, özünü itirmişcəsinə. <Məhəd> dəli kimi çılğın bir hərəkətlə irəli şığıyıb, bağlamanı stolun üstündən qapmaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qaynar — sif. 1. Qaynama halında olan; yandırıcı, çox yüksək hərarətli; dağ, büryan. Qaynar su. Qaynar çay. Çiy tərəvəzi və meyvəni xörəyə salmadan əvvəl, yaxşı yumaq və üstünə qaynar su tökmək lazımdır. – Sabun zavodunda işləyən <Kərim xan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • yanğılı — sif. 1. Yanğısı olan, susamış. 2. məc. Odlu, alovlu, atəşin. El tazə havalar, yeni sözlər sevir indi; Atəşli könül, yanğılı dillər sevir indi. Ə. N …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • atəşli — sif. 1. Hərarətli, odlu, qızğın, alovlu. // məc. Çox təsirli. 2. məc. Coşqun, ehtiraslı, dəliqanlı. <Şeyda:> <Gavə> atəşli bir qəlblə inqilab başladı, öylə xunxar məğrur bir hökmdarın <Zöhhakın> taxtını başına çevirdi. H. C.. Bu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • şö’ləbar — ə. və f. od yağdıran, alovlandıran; alovlu, odlu; atəşin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.