Translation: from english

obligacja

Look at other dictionaries:

  • obligacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. obligacjacji {{/stl 8}}{{stl 7}} papier wartościowy, który daje jego właścicielowi stały, z góry ustalony dochód : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wykupić obligacje. <niem., fr. z łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obligacja — ż I, DCMs. obligacjacji; lm D. obligacjacji (obligacjacyj) ekon. «papier wartościowy dający posiadaczowi prawo do otrzymania stałego, z góry określonego dochodu, stanowiący dowód wierzytelności» ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • облигация — впервые у Петра I; см. Смирнов1 208. Через польск. obligacja или голл. obligatie от лат. obligātiō обязательство . •• 1 У Смирнова (там же) сказано: впервые у Шафирова. – Прим. ред …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • ОБЛИГАЦИЯ — [лат. obligatio обязательство] фин. ценная бумага на предъявителя, дающая владельцу право на получение годового дохода в виде фиксированного процента. О. выпускают акционерные общества и государство. Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006.… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • certyfikat — m IV, D. u, Ms. certyfikatacie; lm M. y 1. «zaświadczenie pisemne o charakterze oficjalnym; pisemny dowód na coś (wyraz używany głównie w sprawach morskich, ekonomicznych i w handlu zagranicznym)» Certyfikat ubezpieczeniowy. Uzyskać certyfikat. ∆ …   Słownik języka polskiego

  • obligacyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający związek z obligacją : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dochód obligacyjny. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.