Translation: from turkish

namzet

Look at other dictionaries:

  • namzet — is., di, Far. nāmzed 1) Aday Ben kalkar, namzedin yüzüne dik dik bakarım. Ö. Seyfettin 2) hlk. Sözlü, yavuklu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller namzet göstermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • namzet göstermek — bir iş için aday belirleyip sunmak, aday göstermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası — Progressive Republikanische Partei Gründung …   Deutsch Wikipedia

  • aday — is. 1) Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse Babası da beni damat adayı olarak görüyordu. M. Yesari 2) Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet Türkiye Büyük Millet Meclisi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tilmizlik — is., ği Öğrencilik Tilmizliğe namzet olarak gösterecekleri gençleri yakından görüp beğendiğini ayırır. Y. K. Beyatlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aday göstermek — bir iş veya bir görev için birini aday olarak belirlemek, namzet göstermek Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.