Translation: from turkish

muvazene

Look at other dictionaries:

 • muvazene — muvâzene denge …   Hukuk Sözlüğü

 • muvazene — is., esk., Ar. muvāzene 1) Denge Bilirsiniz ki bizde deli tabiri sadece ... akli muvazenesi bozulmuş manasına gelmez. A. Ş. Hisar 2) Dengeleme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • muvazene — (A.) [ ﻪﻥزاﻮﻡ ] denge. ♦ muvazene i umûmiye kanunu bütçe kanunu …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • MUVAZENE(T) — Ölçmek. Denk olup olmadığını bilmek için tartmak, ölçmek. * Düşünmek. * İki şeyin vezince birbirine denk olması. Uygunluk …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MUVAZENE-İ A'MÂL — Haşirde amellerin tartılıp hesabdelimesi. (Bak: Afv …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MUVAZENE-İ MÂLİYE — Devletin gelirleriyle giderlerinin bir olması …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • Turks in Bulgaria — Infobox Ethnic group group = Turks in Bulgaria poptime = 746,664 (in Bulgaria)326,000 (in Turkey) popplace = Kardzhali, Razgrad, Targovishte, Silistra, Shumen langs = Turkish language Bulgarian language rels = Islam related = tribes. [Dennis P.… …   Wikipedia

 • denge — is. 1) Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans 2) Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar Ruhsal denge. 3) Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması 4) Ekonomik hayatın uyumlu düzeni 5) fiz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • mücazat — is., esk., Ar. mucāzāt İşlenen bir suçtan ötürü ceza verme Her şeyde mükâfatla mücazatı, tatlıyla acıyı muvazene ederdi. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • KUDRET-İ İLÂHİYE — Allah ın kudreti.(Cenab ı Hakk ın kudret, ilim, iradesi; şemsin ziyâsı gibi bütün mevcudata âmm ve şâmil olup, hiçbir şeyle müvazene edilemez; Arş ı Azama taalluk ettikleri gibi, zerrelere de taalluk ederler. Cenab ı Hak, şems ve kameri… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MA'KUSEN MÜTENASİB — Mat: Tersine olan müvâzene. Yâni, birbirine nisbet edilen iki şeyden, biri çoğaldığı oranda diğerinin eksilmesi veya birinin azaldığı nisbetinde diğerinin çoğalması. Ters orantılı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.