Translation: from english

mijenjati

Look at other dictionaries:

 • mijenjati — mijénjati (se) nesvrš. <prez. mijȇnjām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga, što) činiti drugačijim u odnosu na sadržaj, oblik, vanjštinu, jačinu itd., unositi izmjene [mijenjati raspored namještaja; mijenjati… …   Hrvatski jezični portal

 • mijénjati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. mijênjām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) činiti drugačijim u odnosu na sadržaj, oblik, vanjštinu, jačinu itd., unositi izmjene; pretvarati, preobražavati, preinačivati [∼ raspored… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • pêrje — pêrj|e sr zb. 〈G a〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}pero{{/ref}} [čihati ∼e] 2. {{001f}}ukupnost pera kojima je prekriveno tijelo ptice [šareno ∼e] 3. {{001f}}žarg. a. {{001f}}napadna odjeća b. {{001f}}novac ⃞ {{001f}}dobiti (dobivati) ∼e 1.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • sèliti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. sȅlīm (se), pril. sad. sȅlēći (se), gl. im. sȅljēnje〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}prenositi ili prevoziti stvari komu radi promjene stana ili boravišta; preseljavati b. {{001f}}razg. mijenjati čemu mjesto;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • seliti — sèliti nesvrš. <prez. sȅlīm, pril. sad. sȅlēći, gl. im. sȅljēnje> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. prenositi ili prevoziti stvari komu radi promjene stana ili boravišta; preseljavati b. razg. mijenjati čemu mjesto [seliti stol]; micati,… …   Hrvatski jezični portal

 • perje — pȇrje sr <G a> DEFINICIJA 1. <zb.>, v. pero [čihati perje] 2. ukupnost pera kojima je prekriveno tijelo ptice [šareno perje] 3. žarg. a. napadna odjeća b. novac FRAZEOLOGIJA dobiti (dobivati) perje 1. dosl. (o ptici) operjati,… …   Hrvatski jezični portal

 • Croatian parliamentary election, 2011 — 2007 ← members 4 December 2011 → Next …   Wikipedia

 • evoluírati — evoluíra|ti (∅) dv. 〈prez. evolùīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}promijeniti/mijenjati se ili razvijati postupno 2. {{001f}}biol. razviti/razvijati se u procesu evolucije, usavršiti/usavršavati se; evolvirati 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • mutírati — dv. 〈prez. mùtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅) promijeniti/mijenjati glas u doba puberteta zbog spolnog sazrijevanja 2. {{001f}}(što) promijeniti/mijenjati uopće …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • oscilírati — (∅) nesvrš. 〈prez. oscìlīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}njihati se naprijed nazad u pravilnom ritmu b. {{001f}}fiz. mijenjati se periodično (ili gotovo periodično) oko neke srednje vrijednosti (osciliraju npr. njihalo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • permutírati — (što) dv. 〈prez. permùtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 izmijeniti/mijenjati oblik ili redoslijed, uzajamno zamijeniti/mijenjati elementima mjesta u poretku ✧ {{001f}}njem. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.