Translation: from turkish

meydana çıkmak

Look at other dictionaries:

 • meydana çıkmak — 1) ortaya çıkmak, görünmek Yüzündeki karlar eriyince beyaz, yuvarlak bir yüz meydana çıkmıştı. S. F. Abasıyanık 2) belli olmak Askerlikte hasta olduğu meydana çıktı. 3) yetişmek, büyümek Altınyaprak Şirketi bizim son ekmek kapımızdı, bundan sonra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çıkmak — den, ar 1) İçeriden dışarıya varmak, gitmek Ortalık ağarırken bir arkadaşımla yorgun adımlarla konaktan çıktık. F. R. Atay 2) nsz Elde edilmek, sağlanmak, istihsal edilmek Bu mülakatımızdan esaslı bir netice çıkmadı. Atatürk 3) nsz Bir meslek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • meydana gelmek — 1) olmak, oluşmak Siyasi parti grupları en az yirmi üyeden meydana gelir. Anayasa 2) ortaya çıkmak Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler ... dışında kişinin yaşama hakkına ... dokunulamaz. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • meydana atılmak — ortaya çıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ortaya çıkmak — 1) yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek ... yani tam muhalefetin istediği gibi bir kabine buhranı ortaya çıkmıştı. Y. K. Karaosmanoğlu 2) biri kendini göstermek Lanet filozofum diyerek ortaya çıkıp Allah a ve kullara karşı hezeyan eden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • foyası meydana (veya ortaya) çıkmak — bir olay dolayısıyla bir kimsenin kötü niteliği ortaya çıkmak Utanmazlık siyasetinin veya utanmaz siyasinin önünde sonunda foyası meydana çıkar. B. Felek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kavga çıkmak — dövüş meydana gelmek Şehrin gürültü edilen, kavga çıkan biricik yeridir. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ZUHUR — Meydana çıkmak. * Ansızın meydana gelmek. * Baş göstermek. Görünmek. * Hulul. * Galip olmak. * Âlîkadr …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • belgürmek — meydana çıkmak, belirnnek, açığa çıkmak 1. 387; I I, 172 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • tuyulmak — meydana çıkmak, duyulmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • TAAYYÜN — Meydana çıkmak, âşikâr olmak, belli başlı ve itibarlı görünen insanlardan olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.