Translation: from turkish

malumat

 • 1 malûmat

  [ma:lû:ma:t]
  阿́ ç.is.
  1. 知识
  2. 信息, 情报; 报道, 消息: acenta \malûmatı 间谍情报 katî \malûmat 确切消息, 准确的情报 tetkik edilmemiş \malûmata göre 根据未核实的消息 Onun irfan seviyesi hakkında malûmatım pek azdır. 我不太清楚他的知识水平。
  ◇ \malûmat almak 询问, 打听, 查找, 探问; 获得信息, 得到消息: iyi \malûmat alan 消息非常灵通的, 非常熟悉情况的, 消息灵通人士 \malûmat edinmek 1) 获得知识 2) 获得情报, 获得信息 \malûmat elde etmek 获得情报, 获得信息, 得到消息 \malûmat istemek 询问情况, 打听消息 \malûmat kabilinden 为了(你的)消息 - den \malûmat kaydetmek 留意到, 知悉; 查照 \malûmat sahibi 行家, 内行, 精通某事的人; 消息灵通人士, 知识渊博者 (hakkında) \malûmat sahibi olmak 知道, 了解, 熟悉 \malûmat satmak 充内行; 假装有学问 \malûmat toplamak 1) 积累知识 2) 搜集消息, 搜集情报 -e \malûmat vermek 使知道; 告知, 通知; 报道; 提供消息, 提供情报 \malûmatı olmak 1) 对…了解, 熟悉 2) (在某方面)精通 \malûmatı var 他知道, 他了解, 他熟悉 \malûmatı yok 他不知道, 他不了解, 他不熟悉: O meseleden hiç malûmatım yoktur. 我对这个问题一无所知。\malûmatına müracaat etmek 向某人请教, 向某人打听, 向某人询问

  Türkçe-Çince Sözlük > malûmat

 • 2 malümat

  1) све́дения, да́нные; информа́ция, сообще́ние

  malümat almak / edinmek — получа́ть све́дения; име́ть све́дения

  malümat vermek — информи́ровать, осведомля́ть, дава́ть све́дения

  2) филос. зна́ния, позна́ние

  malümat sahibi — знато́к, челове́к обши́рных зна́ний

  Türkçe-rusça sözlük > malümat

 • 3 malumat

  malumat [mɑːluːmɑːt] <- > Kenntnisse f/pl; Auskunft f;
  malumat almak sich erkundigen (… hakkında über A, nach D);
  -den malumatı olmak Kenntnis haben (von D), informiert sein von;
  -e malumat vermek jemanden benachrichtigen, informieren;
  malumatım yok ich habe keine Ahnung

  Türkçe-Almanca sözlük > malumat

 • 4 malumat

  malumat [ma:lu:ma:t] s
  bilgi
  1) Wissen nt, Kenntnisse pl
  \malumat edinmek Kenntnisse erwerben, sich Wissen aneignen
  2) Auskunft f (üzerine/hakkında über), Information f (üzerine/hakkında über)
  \malumat almak/vermek Auskunft einholen/geben

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > malumat

 • 5 malumat

  мәглүмәт

  Türkçe-Tatarca sözlük > malumat

 • 6 malumat

  данные, сведения, информация

  İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Türkçe-Rusça Sözlük ve Rus-Türkçe Sözlük > malumat

 • 7 malumat

  n. information, knowledge, data, datum

  Turkish-English dictionary > malumat

 • 8 malumat

  agahdarî
  --------
  agahî

  Türk-Kürt Sözlük > malumat

 • 9 malümat

  Məlumat

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > malümat

 • 10 malumat


  информацие, шIэн, зэгъэшIэн

  Малый турецко-адыгский словарь > malumat

 • 11 malumat

  information, knowledge bilgi

  İngilizce Sözlük Türkçe > malumat

 • 12 malumat

  ,-tı known facts, knowledge, information. - almak/edinmek to get information, learn some things. -ı olmak to know some things. - sahibi knowledgeable person. - vermek /a/ to inform, give information (to), tell (someone) some things.

  Saja Türkçe - İngilizce Sözlük > malumat

 • 13 malumat

  məlumat

  Türkçe-Azerice Sözlük > malumat

Look at other dictionaries:

 • malumat — is., Ar. maˁlūmāt Bilgi Bu hakikatler artık çocukların bildikleri en basit malumat sırasına geçmiştir. H. R. Gürpınar Birleşik Sözler malumat sahibi Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller malumat almak malumat edinmek malumat vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • malûmat — (A.) [ تﺎﻡﻮﻠﻌﻡ ] bilgi …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • malumat sahibi — is. Bir konuda bilgisi olan kimse, malumattar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • malumat almak — bilgi edinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • malumat edinmek — bilgi edinmek, öğrenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • malumat vermek — bilgi vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • BERÂY-I MALÛMAT — Mâlûmat için …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • berâyı malûmât — [ تﺎﻡﻮﻠﻌﻡ یاﺮﺑ ] bilgi edinmek için, bilgi vermek için, bilgi sahibi olmak için …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • İ'TA-YI MA'LUMAT — Malumat verme. Bilgi verme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • bilgi — is. 1) İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat 2) Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti. H. E. Adıvar 3)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ENFÜSÎ — Bir kimseye mahsus görüş ve düşünüş. Nefse, kendi hayatına aid, dâhile aid. (Subjektif) (Objektifin zıddı)(İ lem eyyüh el aziz! Afaki mâlumat, yâni; hâriçten, uzaklardan alınan mâlumat, evham ve vesveselerden hâli olamıyor. Amma bizzat vicdâni… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.