Translation: from turkish

malum olmak

Look at other dictionaries:

  • malum olmak — (birine) içine doğmak Ona da malum oldu haber / Koşup geldi odama. B. Necatigil …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • malum — sf., Ar. maˁlūm 1) Bilinen, belli 2) mec. Herkesçe bilinen ancak dile getirilmeyen Malum kişi. Malum çevre. 3) is. Bilinen konu, iş vb 4) zf. Bilindiği üzere, bilindiği gibi, kuşkusuz 5) is., dbl. Etken 6) mat., esk. Bilinen Atasözü, Deyim ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • malûm — (A.) [ مﻮﻠﻌﻡ ] bilinen. ♦ malûm olmak anlaşılmak, bilinmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • içine doğmak — bir işin olacağını veya olduğunu hiçbir belirtiye dayanmadan önceden sezinlemek, malum olmak Bunu git hocadan sor, elbette benden, senden önce o cennetlik kişinin içine doğmuştur. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • List of Bionicle characters — Matau redirects here. For the Romanian village of Măţău, see Mioarele. Bionicle characters consist of the various species and races that exist in the fictional universe of Lego Bionicle. This list of groups covers every race, species, and group… …   Wikipedia

  • İCARE-İ SAHİHA — İn ikad ve sıhhat şartlarını tamamen câmi olan icaredir ki, şuyu ı asilden ve şartı mufsidden hâli olmak üzere malum bir menfaatı, malum bir bedel mukabilinde temlik etmekten ibarettir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • belli — 1. sf. Beli olan Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin? N. Araz Birleşik Sözler karınca belli 2. sf. 1) Bilinmedik bir yanı olmayan, malum Hâlimiz, vaktimiz sizce belli. H. R. Gürpınar 2) Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.