Translation: from turkish

mal edinmek

Look at other dictionaries:

  • mal edinmek — kendine mal sağlamak, mal sahibi olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mal — is., Ar. māl 1) Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı. Ö. Seyfettin 2) Büyükbaş hayvan Boz atlar yağız değildi, artık; mallar erimiş,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • akar edinmek — kira geliri getirecek bir mal sahibi olmak Şöyle bir iki parça, sağlam nevinden irat ve akar edinip efendi efendi yan gel, sefana bak. E. E. Talu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TEMELLÜK — Mülk edinmek. Kendine mal edinmek. Sâhib olmak. * Kadir ve muktedir olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mallanmak — nsz Mal edinmek, zenginleşmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yağmur yağarken küpünü doldurmak — kazanç fırsatı varken ondan yararlanarak para veya mal edinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • olmak — nsz, ur 1) Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu. S. F. Abasıyanık 2) Gerçekleşmek veya yapılmak 3) Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zengin olmak — çok mal ve para edinmek En nihayet işi sigortacılığa dökerek bu yüzden hayli zengin olmuştu. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.