Translation: from turkish

münasebetiyle

Look at other dictionaries:

 • münasebetiyle — zf. Dolayısıyla, sebebiyle, itibarıyla, ilgisinden dolayı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Омер Сейфеддин — (Omer Sevfettin)         (28.2.1884, Гёнен, 6.3.1920, Стамбул), турецкий писатель. Получил военное образование. С 1914 преподавал литературу в лицее Кабаташ в Стамбуле. Печатался с 1911. С творчеством О. С. связано становление реалистической… …   Большая советская энциклопедия

 • КЁПРЮЛЮ — 1 . (Köprülü) тур. феод. род, члены к рого во 2 й пол. 17 в. и в нач. 18 в. занимали пост вел. везира (Мехмет в 1656 61, Фазыл Ахмет в 1661 76, Кара Мустафа в 1676 83, Фазыл Мустафа в 1689 91 и Хюсейн в 1697 1703). Углублявшийся в это время… …   Советская историческая энциклопедия

 • ASTANE — f. Eşik, atebe. * Paytaht. * Mânevi büyüklerin kabri. * Büyük tekke. * Merkez. (Osmanlı İmparatorluğunun merkezi olması münasebetiyle İstanbul manasına da gelir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • FORSA — Buharlı gemilerin icadından evvel yelkenli gemilerde kürek çekmeğe mahkum harp esirleri. Bunlar, kaçmamaları için birer ayakları güvertelere çakılı bulunurlardı. Ayaklarından bağlı olmaları münasebetiyle bunlara payzen namı da verilirdi. Bununla… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU — Tar: Gülhanede okunan hatt ı hümayun münasebetiyle meydana gelmiş bir tabirdir. Osmanlı İmparatorluğu nun bir zamanlar dünyayı titreten kuvvet ve kudreti, çeşitli sebep ve te sirlerle büyük bir zaafa uğramış ve en nihâyet devlet, bir vilâyet… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • HASRET-NAME — Edb: Ayrılık münasebetiyle yazılan mektub. Hasreti belirten yazı, hasret mektubu …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • KADİR ALAYI — Tar: Kadir gecesi padişahların saraydan çıkıp, civardaki camilerden birinde namaz kılmaları münâsebetiyle yapılan merâsim …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • KAYLULE — Kerâhet vakti olmayan kuşluk vakti uykusu, öğle uykusu.(Re fet, $ âyet i celilesindeki $ kelimesinin mânasını merak edip sorması münasebetiyle ve hapiste sabah namazından sonra sairler gibi yatmasından gelen rehavet dolayısıyla, elmas gibi… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • KAZAN KALDIRMAK — t. Yeniçerilerin isyanı münasebetiyle kullanılan bir tabirdi. Yeniçeriler isyan ettikleri zaman yemek pişirilen kazanlarını da, toplandıkları At Meydanı na getirdikleri için bu tabir meydana gelmiştir. Sonradan da devlete karşı koymağa kalkanlar… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • LİHYE-İ ŞERİF — Peygamberimiz Hz. Muhammed e (A.S.M.) âit sakaldan bazıları. Sakal ı Şerif. (Lihye i Şerife hakkındaki suali münasebetiyle diyorum ki: Hadisçe sabittir ki, Resul i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ın Lihye i Saadetinden düşen saçların taneleri… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.